Odpověď jednotlivá

17. 1. 2019
Předmět: Cesta k zastávce wonkova
Dotaz: Dobrý den chtěla bych se zeptat na zastávku Wonkova u řeky. Od křižovatky z ulice Dolní podél k zastávce parkuji podélně auta a když jdou malé děti na zastávku musí kvůli zaparkovanym autum vlézt kolikrat až do silnice aby auta obešly a dostaly se tudíž k zmiňované zastávce. Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor dopravy):
V rámci rekonstrukce tohoto úseku ulice Wonkova nebylo možno vybudovat samostatný chodník podél toku Staviště od ul. Dolní k ul. Studentská, a to z důvodů majetkových. I pro chodce jako účastníky silničního provozu platí zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ust. § 53 odst. 1: „Chodec musí užívat především chodníku nebo stezky pro chodce“. Nezbývá tedy, než aby chodci přešli po přechodu pro chodce na protější stranu ulice k objektu Instalatérské potřeby (bývalá cukrárna), dále po chodníku podél rodinných domků a poté přešli po nově vybudovaném přechodu u okružní křižovatky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy