Odpověď jednotlivá

30. 1. 2019
Předmět: Zimní+letní "údržba"
Dotaz: Dobrý den. Po loňském roce, kdy jste nebyli s to ani při extrémním suchu zabezpečit dostatečné sečení trávy se Vás již nyní ptám, kdo tuto službu (údržba veřejné zeleně) bude provádět (konkrétní poskytovatel) a kdo za město ZR je za tuto činnost zodpovědný vůči nám občanům. Na koho se můžeme obracet - konkrétně prosím? Jaká opatření jste po loňském nezdaru přijali? ...
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb