Odpověď jednotlivá

7. 2. 2019
Předmět: Letní údržba - opakovaný dotaz po nezodpovězení
Dotaz: Dobrý den, poněvadž jste neodpověděli dotaz z minulého týdne (nikde není patrná odpověď), opakuji i v souladu s pravidly opět můj dotaz. Kdo (jaká PO nebo FO) bude provádět letní údržbu města a kdo z úředníků v zaměstnaneckém poměru vůči městu Žďár nad Sázavou za to ponese odpovědnost? Na koho se mohou občané v sezóně 2019 konkrétně obracet s dotazy a vznášet připomínky? Jmenovitě poprosím. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený "občane",
v současnosti probíhá nadlimitní zadávací řízení na veřejnou zakázku sečení trávy. Dodavatel této služby bude znám až po jeho ukončení. Zadavatelem zakázky je město, zadávací podmínky navržené odborem komunálních služeb ve spolupráci s administrátorem zakázky a vedením města (starosta, místostarostka, místostarosta) schválila rada města, která bude rozhodovat i o uzavření smlouvy s dodavatelem dle proběhlého zadávacího řízení.
Za kvalitu odvedené práce je odpovědný dodavatel prací, průběžnou kontrolu jeho práce provádí odbor komunálních služeb. Zadávací řízení běží v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek.
Vznášet dotazy může občan obecně na jakéhokoliv zaměstnance úřadu včetně zaměstnanců odboru komunálních služeb, případně i na volené zástupce města. Pokud dotaz nespadá do kompetence dotázaného, je předán tomu, kdo je v dané věci odpovědnou osobou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb