Odpověď jednotlivá

8. 2. 2019
Předmět: stromy na Farčatech
Dotaz: Doufám, že za skácení krásného modřínu na Farčatech tam na jaře vysázíte mnoho dalších stromů, jelikož tam žádné ze současných netvoří přirozené stíny.Je tam nutno vysázet více zeleně a hlavně opravit ty nesmyslné mlátové rozbahněné cesty.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
modřín na Farských humnech byl suchý, z bezpečnostních důvodů bylo nutné jej pokácet. Za každý pokácený strom je uložena náhradní výsadba a pokud je to jen trochu možné z hlediska zasíťování pozemku a jiných skutečností, je náhradní výsadba vysazena v blízkosti pokácené dřeviny. V současné době je v přípravě revitalizace Farských humen, která bude mimo jiné řešit i koncepční výsadby zeleně v této lokalitě, nová výsadba by měla proběhnout v tomto roce. V jarním období proběhne dle aktuálního stavu a potřeby údržba mlatových cest.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb