Odpověď jednotlivá

13. 5. 2019
Předmět: Pouť - nájemné
Dotaz: Dobrý den,

procházím si dokument o podmínkách pronájmu míst na žďárské pouti.
Úhrady: za kazdy i zapocaty tyden a kazde jedno zarízeni:
např: velké atrakce (centrigufa atd) - cena 9500 Kč. (Za necelých 7 jízd s 20 platicími 70Kč (což je minimální obvyklá cena) je nájem zaplacen).
Nepřijde vám to málo za týden, když vezmeme ceny, omezení dopravy i obyvatel zvýšeným hlukem a nemožností parkování?

Díky za názor
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v podmínkách pronájmu míst pro stánkový prodej a umístění atrakcí na žďárské pouti, schválených radou města a platných od 1. ledna letošního roku, je m. j. stanoveno nájemné za různé druhy atrakcí. Oproti minulým létům zde došlo k navýšení sazeb u všech atrakcí. K výši nájmu u jednotlivých atrakcí je třeba připočítat ještě 21% DPH, čímž u většiny provozovatelů dojde k dalšímu nemalému zvýšení nákladů, protože mnozí z nich nejsou plátcem DPH. Výši zisku jednotlivých provozovatelů nepřísluší městskému úřadu posuzovat, nezjišťuje skutečné náklady na provoz atrakcí jako je spotřeba energií, doprava, mzdy, odpisy, atd.
Věřím, že se Vám vstupné na některé atrakce může zdát nepřiměřené, ale je na svobodné vůli každého, zda je zaplatí či nikoliv.
Prioritou města při pořádání pouťové zábavy není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města...
V rámci přípravy pouti se snažíme minimalizovat negativní dopady na okolí, nicméně u takovéto akce je nelze zcela odstranit. Děkujeme všem občanům, kterých se pořádání této i jiných akcí ve městě negativně dotýká za pochopení a trpělivost.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb