Odpověď jednotlivá

14. 5. 2019
Předmět: Pouť
Dotaz: V rámci blížící se poutě se mi zdá, že necháváte především vydělávat pouťařům a stánkařům. ... Předpokládám, že prioritou by mělo být naše město, které z této pouti vydělá maximum finančních prostředků, které doufám použijete do obnovy a infrastruktury našeho města.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
podmínky, za kterých je provozovatelům atrakcí a stánků umožněno nabízet své služby, jsou schváleny zastupitelstvem města v platné vyhlášce města č. 1/2018: https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/vyhlasky/platne/obecne-zavazna-vyhlaska-mesta-zdar-nad-sazavou-c.-1-2018-o-mistnim-poplatku-za-uzivani-verejneho-prostranstvi
a v radou města schválených podmínkách pronájmu míst: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/komunalni-sluzby/podminky-pronajmu-mist-pout.pdf
Prioritou města v této věci není jen výdělek na dané akci, ale i pokračování dlouhé tradice jedné z největších zábavních a duchovních poutí v republice, která je cílem návštěv turistů, příležitostí k setkávání rodin a žďárských rodáků, propagací města... Mnohé jiné akce na rozdíl od pouti nepřinášejí městu přímý finanční zisk, přesto jsou z různých důvodů pořádány a přinášejí městu a jeho občanům i jiné hodnoty než peníze.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb