Odpověď jednotlivá

1. 6. 2019
Předmět: rekonstrukce ulic na Vodojemu - 3
Dotaz: -budou posunuty dál od parkoviště dvě lampy na parkovišti ulice Štursova ? Nyní jsou umístěny tak, že dvě parkovací místa prakticky nejdou použít.

Díky za odpověď.
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane, předmětné parkoviště bude nasvíceno jedním svítidlem a to bude umístěno min. 0,5 m od obruby parkoviště, samozřejmě s přihlédnutím ke konkrétnímu umístění v terénu. Místo po původních stožárech by mělo být dodlážděno či jinak upraveno dle souhrnné projektové dokumentace.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb