Odpověď jednotlivá

5. 6. 2019
Předmět: Obecní byty
Dotaz: Dobrý den,
Chtěl bych se zeptat, nedavno jsem slyšel, že by se měly stavět tzv. startovací byty, je to pravda? A pokud ano, kdy a kde?
Děkuji za odpověď
Odpověď (odbor občansko-správní a obecní živnostenský úřad):
Vážený pane,
problematika bydlení nespadá do působnosti odboru občansko-správního a živnostenského úřadu. Zprostředkovali jsme tuto informaci:
V současné době je zpracovaná Koncepce bydlení, která bude předkládána na jednání zastupitelstva. Tato koncepce zahrnuje i startovací byty. Hledají se všechny možnosti, jak získat finanční podporu na bytovou výstavbu, protože realizace jednotlivých opatření závisí právě na financování z více zdrojů a na dotacích. Předmětem jednání zastupitelstva bude i rozpočtové opatření, které řeší zajištění financování předprojektové studie a projektu na výstavbu domu, kde by měly být i startovací byty.

S pozdravem
Roman Krčil
vedoucí odboru občansko-správního a živnostenského úřadu