Odpověď jednotlivá

7. 6. 2019
Předmět: Parkoviště na ulici Palachova u vchodu 19 a 21
Dotaz: Dobrý den, jak je možné, že nám budete stavět parkoviště 2m od oken, kde máme všichni ložnice a dětské pokoje? Jak to, že nás nikdo neinformoval předem a nedal nám možnost se k tomuto záměru vyjádřit? Byl se vůbec nějaký pracovník na místě podívat? Předem děkuji za odpověď.
Odpověď (odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní
Příprava výstavby parkovacích míst na ulici Palachova byla dokončena v roce 2018, byla řádně povolena formou veřejné vyhlášky vyvěšené na úřední desce MÚ (i elektronické). Každý občan měl možnost se v zákonných lhůtách k tomuto zveřejněnému záměru vyjádřit. K povolení vydali své kladné vyjádření/stanovisko kromě jiného PČR, Krajská hygienická stanice, odbor životního prostředí a další dotčené orgány. Povolení stavby parkoviště nabylo právní moci dne 19.10.2018.
I v průběhu přípravy akce byly podávány informace o postupném řešení dopravní situace na ul. Palachova a bylo reagováno i na jednotlivé dotazy občanů ohledně řešení dopravní situace a přípravy rozšíření parkování na této ulici. Zájemcům o bližší informace byly různými cestami takové informace poskytnuty, např.:
https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=6870
https://www.zdarskypruvodce.cz/v-palachove-ulici-chybi-parkovaci-mista-ma-pribyt-parkoviste/
https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/106-1999-sb/seznam-zadosti/detail-zadosti?id=181