Odpověď jednotlivá

10. 6. 2019
Předmět: Neohleduplní cyklisti na chodnících, město před tím zavírá oči
Dotaz: Oteplilo se a s tím se vyrojili neohleduplní cyklisti, kteří jezdí na kole po chodnících a přes silnice jezdí i po přechodech pro chodce. Vulgárně nadávají na ty, kteří jim neuhnou do trávy vedle chodníku. A nadávají na ty, na které najíždí zezadu, ale zvonek nepoužívají, protože ho na kolech nemají. Nejhorší jsou rádoby závodníci v obtažených trikotech. Neudělá po letech už konečně něco město s tímto porušováním předpisů? Říkáte, že městská policie nestíhá, musí je chytit, pak je jen pokárá...
Odpověď (odbor dopravy):
Dotaz se týká Městské policie, která je pověřena dohledem nad dodržováním pravidel provozu na pozemních komunikacích. Tato má svoji dotazovnu zde:

http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

V případě jakéhokoli dotazu na činnost MP se tedy obracejte na zmíněnou dotazovnu, v případě stížnosti na nečinnost můžete kontaktovat starostu města, který tuto složku řídí. Kontakt zde:
martin.mrkos@zdarns.cz