Odpověď jednotlivá

7. 7. 2019
Předmět: informace k usnesení
Dotaz: Dobrý den, můžete nás prosím informovat, jak bylo naplněno usnesení přijaté radou města pod č. Usn. 1074/2017/OPM ? Případně pokud toto usnesení nebylo dosud naplněno předejte tuto informaci jednotlivým členům rady města a kontrolnímu výboru, aby mohla být sjednána náprava. Kdo dohlížení nad tím, zda jsou přijatá usnesení naplňována? Děkuji.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
Materiál byl projednán RM na jejím zasedání dne 26.6.2019. RM vzala návrh sjednocení na vědomí. Aplikace Lepší místo byl systém, který město využívalo pro své občany od roku 2015. Provozovatel služby oznámil ukončení fungování a nabídl přechod k nové aplikaci, ovšem cenově pro město nepřijatelné. Ze strany města byla služba ukončena."Dotazy a náměty" fungují dále s menšími vylepšeními.V případě Lepšího místa se uvažuje o zavedení podobného projektu v rámci Portálu občana.
Naplňování usnesení-funguje interní program přehledu plnění usnesení ZM, kdy vedoucí odborů a odd. včetně kom.koordinátorky zaznamenávají průběh jejich plnění. Aktualizace plnění usnesení je prováděna průběžně.V případě usnesení RM je v současné době připravován podobný interní program, který bude plnit stejnou roli jako v případě plnění usnesení ZM.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu