Odpověď jednotlivá

8. 7. 2019
Předmět: Komunikační kanaly
Dotaz: Dobrý den, rada města ve svém usnesení 1074/2017/OPM nikoli zvala na vědomí nýbrž uložila konkrétní úkoly.... A mně zajímá, jak byly plněny.
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Koutný,
odkazuji na svoji odpověď v dotazovně ze dne 8. 7. 2019. Vzhledem k tomu, že dotazovna má svá pravidla např. příslušný počet znaků, navrhuji, pokud budete mít zájem dostavit se na městský úřad a projednat Váš požadavek osobně.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu