Odpověď jednotlivá

6. 9. 2019
Předmět: Dotaz
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o zřízení technických služeb města Žďáru nad Sázavou, myslím, si, že jako samostatný subjekt by si vedl lépe, lépe by hospodařil a stíhal by myslím si obhospodařovat naše město daleko lépe než situace, která je v současné době.Různé firmy by chtěly dělat pro naše město, ale jsou drahé a nekvalitní. Toto myslím si by bylo jedno z východisek, jak by naše město mohlo jít dopředu v tomto směru
Odpověď (úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Krhovský,
Město uvažuje o TS menšího rozsahu. Nebudou to TS velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše město vykonávají společnosti na základě smluv, by naše "malé" TS mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých TS. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020. Děkujeme vám za vaši otázku a přejeme krásné dny.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města