Odpověď jednotlivá

7. 9. 2019
Předmět: Průjezd cyklistů z Revoluční na Brodskou
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné doplnit značku "Průjezd zakázán" kolem bloku domů Revoluční 19-25 (za poštou) o dodatkovou tabulku "Mimo cyklisty"?
Ulička by mohla být bezpečnější variantou jak se vyhnout nepříjemné křižovatce Revoluční x Brodská např. s dětmi. Umožnění legálního průjezdu pomalých cyklistů může pomoci i trochu odlehčit přetížené křižovatce a občasný průjezd cyklistů by doufám obyvatele domu příliš neobtěžoval.
Odpověď (odbor dopravy):
Dobrý den pane Tichý,
z našich poznatků nevyplývá, že by pohyb cyklistů v tomto prostoru měl vytvářet možné riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu, nicméně situaci budeme monitorovat a v případě potřeby přijmeme příslušná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy