Odpověď jednotlivá

9. 9. 2019
Předmět: pohyb chodců
Dotaz: Vážení, přes pozemek města na p. č. 2163 a 2166/1 v k. ú. Město Žďár chodí mnoho lidí. Myslím, že by bylo prospěšné v tomto místě nějakým způsobem upravit povrch, aby se zde mohli pohybovat pohodlněji. Často je celá pěšina rozblácená a zejména na jejím kraji jsou kaluže. Krátký úsek prochází také přes pozemek č. 2167 v soukromém vlastnictví. Z tohoto důvodu by bylo vhodné zjistit postoj vlastníka tohoto pozemku k případným úpravám a pokusit se s ním v zájmu občanů města nějak dohodnout. Děkuji.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
zásadnější stavební úpravu této stezky vysypané drobným štěrkem v současnosti nepřipravujeme. Děkujeme Vám za podnět, který bude projednán s vedením města při přípravě rozpočtu pro rok 2020.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb