Odpověď jednotlivá

25. 9. 2019
Předmět: Bezdomovci
Dotaz: Dobrý den dnes jsem šel od viaduktu k odkalovacím rybníkům směrem ke Křiváků a byl jsem v šoku !!! Jak je možné že v CHKO dochází ke znečišťování veřej. prostranství ,stanování,černá skládka v takovém rozsahu co tam udělali bezdomovci .Nakladni auto by nestačilo na uklid.Takový to tam bývalo krasný místo kousek od Žďáru a teď tam je strach procházet .Rázněji s něma jednat !! Ty ty ty asi nestačí !!! A udělat pořádek hned a ne až za půl roku!! Děkuji za okamžitou nápravu !!!
Odpověď (odbor životního prostředí):
Vážený pane Zemane,
rozumím Vašemu rozhořčení, nad tím, že na místě, které bývalo kdysi prázdné, jsou dnes osoby bez domova. Řešení je složité, žádné universální řešení není. Sociální kurátor spolu s dalšími aktéry pravidelně několikrát ročně mapuje místa, kde se vyskytují osoby bez domova. Při těchto prohlídkách jednají s přítomnými osobami o sociálním zajištění, zdravotních otázkách a také o dodržování pořádku v místě, kde se vyskytují a v jeho okolí. Na nepotřebné věci vždy obdrží igelitové pytle, které si naplní a odnesou, nebo se jim pomůže s odvozem, pokud jich je víc. Jedna z těchto prohlídek připadá na středu, kde se s osobami bez domova bude opět jednat.
V minulosti došlo k vystěhování osob bez domova z některých lokalit v centru města a na jeho okraji. Vystěhované osoby si našly poblíž jinou lokalitu, kde přebývaly.
Lidé bez přístřeší zde jsou, jako v ostatních městech v republice. Stále hledáme ideální řešení, ale to se však zatím nepodařilo najít, a to nejen nám. Zde se alespoň snažíme udržet pobyt osob bez domova v blízkosti města v určitých mezích.

Ing. Petr Krábek
odbor sociální