Odpověď jednotlivá

8. 10. 2019
Předmět: nemám odpověď na můj dotaz k placení za veřejnou dopravu Vysočiny
Dotaz: ... proč budou města muset platit víc,když vlaky a autobusy budou od příštího roku jezdit podobně často ? Že za ty nezaplacené peníze pro veřejnou dopravu Vysočiny by se mohlo koupit dost věcí jako lavičky,častějc by se mohla sekat tráva,častějc by se mohlo prohrnovat sníh ze silnic a chodníků.Občani mají málo zpráv o veřejné dopravě Vysočiny,jak se to projeví na městě.Kdy o tom bude vedení města rozhodovat ? Děkuji vám
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
projekt Veřejné dopravy Vysočiny je zajišťován a řízen Krajem Vysočina, který také zajišťuje jeho prezentaci v médiích apod. S konkrétními otázkami na téma VDV Vám doporučuji obrátit se přímo na krajský úřad. Termín projednávání tématu VDV v orgánech města ani příslušné podklady pro takovéto jednání ještě nejsou známy a připraveny. Veškeré radou i zastupitelstvem města projednávané věci jsou zveřejňovány na stránkách města, obdobně tomu bude i v případě VDV.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb