Odpověď jednotlivá

19. 1. 2020
Předmět: oplocení veřejného prostranství - trávníku
Dotaz: Dobrý den,
na konci slepé Haškovy ul. u hřiště 5.ZŚ za bývalou výměníkovou stanicí - nyní je z ní bytový dům, je oplocena část veřejného prostranství - trávníku. Zajímalo by mne, zda si majitelé nového domu tento pozemek od města odkoupili nebo si ho zabrali jen tak, a tedy neoprávněně.
Odpověď (odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a není uzavřena smlouva o nájmu pozemku, popřípadě smlouva o výpůjčce pozemku, předala jsem Váš podnět odboru komunálních služeb k řešení záboru veřejného prostranství.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní