Odpověď jednotlivá

22. 1. 2020
Předmět: Parkovací místa
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám pokud jsem vybral špatného adresáta.
U krajového rodinného domu na ulici Novoměstská 119/20 vyrostla na zahradě budova s garáží která má vrata směrem do parkoviště na ulici Nezvalova. Aby bylo možno do této budovy zajíždět budou muset být volná dvě parkovací místa na stávajícím parkovišti. Předpokládám že majitel bude chtít tato místa volná aby mohl garáž využívat. Je nějak zajištěn tento "zábor" (nebo jak jinak to nazvat). Jedná se o pozemek města. Děkuji Pavel
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
stavebník doložil k žádosti o vydání povolení souhlas vlastníka pozemku, přes který je zajištěn přístup a příjezd pro tuto stavbu. Stavební úřad v průběhu správního řízení posuzoval mimo jiné i vliv této stavby na okolní území. Přímo navazující stávající zpevněná plocha pro parkování byla realizována na základě povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmá stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas nejen správce komunikace, ale i příslušné dotčené orgány.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.