Odpověď jednotlivá

7. 7. 2020
Předmět: Jak a kdy bude řešen problém s nedostatkem parkovacích stání na sídlišti Libušín?
Dotaz: V návaznosti na text programového prohlášení rady města, ve kterém stojí: "...budeme pokračovat postupnou obnovou ostatních sídlišť s cílem zajistit v daných lokalitách dostatek zeleně, hřišť a laviček, moderního veřejného osvětlení a parkování. K problematice parkování budeme přistupovat systémově s důrazem na exponovaná sídliště a nejproblémovější lokality s tím, že to bude vždy v kontextu s udržitelností městské zeleně", mne zajímá kdy dojde ke zvýšení počtu parkovacích míst na Libušíně. Díky
Odpověď (odbor dopravy):
Vážená paní Svobodová,
nedostatek parkovacích míst velmi dobře vnímáme a děkujeme za váš zájem. Snažíme se skloubit požadavky na parkování, s řešením veřejného prostoru a zeleně v panelových sídlištích, které v době svojí výstavby nepočítaly se současným nárůstem dopravy i počtem automobilů. Zároveň musí zůstat zachována především pohoda bydlení.
V letošním roce je zpracováván Generel dopravy, jehož součástí je analýza stávajícího stavu a návrh řešení dopravy v klidu (parkování) na území města, tedy i na Libušíně. Výsledky návrhu by měly být známy na jaře příštího roku a následovat by mohly dílčí realizace doporučených řešení v jednotlivých sídlištích. Část území Libušína je zároveň součástí zpracované Strategie Centrum, ve které se s řešením Magistrály II počítá. Časový horizont jednotlivých opatření není možné odhadnout a bude záviset na finančních možnostech města.
Ing. Škodová, Odbor rozvoje a územního plánování