Odpověď jednotlivá

20. 7. 2020
Předmět: Prohnutá lávka na Farských humnech a rybářský lístek pouze pro cyklisty?
Dotaz: Dobrý den paní Ing.,
pokud je s podélným prohnutím lávky počítáno v projektu, proč s tím nepočítaly i platle pro zábradlí?
Toleracne +- 5cm asi nebyla
Pracovníci firmy, která bude zábradlí dodávat kroutila hlavou, co je tohle za prasárnu a při pohybu třech mužů po lávce, se lávka dost pohupovala, ani to nesvědčí o dobré práci projektanta nebo firmy.
A nesmysl, že nově vybudovaný úsek bude jako jediný bez chodců je k smíchu.
Rybáři aby se naučili létat, jak mohl někdo toto odsouhlasit?
Náprava?
Odpověď (odbor stavební):
Vážený pane,
k Vašemu dotazu uvádím:
1. Konstrukce lávky, ocelové nosníky a nabetonování se spřažením ocelovými trny, je provedena v souladu s PD. Před betonáží bylo po odsouhlasení zúčastněných stran navrženo nadvýšení - vzepětí ocelové konstrukce, jako rezerva pro předpokládaný průhyb konstrukce po nabetonování a pro užitné zatížení lávky. Vzhledem k tomu, že nadvýšení bylo zhotovitelem provedeno spojením rovných dílů - při délce cca 27 m v zalomeném tvaru, proto i tvar konstrukce po vybetonování není plynulý, ale mírně zalomený podle připravené ocelové nosné konstrukce.
2. Tvar zábradlí má být plynulý, proto zhotovitel " platle pro zábradlí " na konstrukci lávky osadil v niveletě budoucího zábradlí.

S pozdravem
Ing. Bohuslav Shejbal, projekční kancelář