Odpověď jednotlivá

30. 7. 2020
Předmět: Sypané chodníky u Ivana
Dotaz: Dobrý den, jménem svým a ostatních bych chtěla poděkovat dotčenému odboru za zajíštění oprav těchto chodníků. Taktéž samotným pracovníkům, kteří fyzicky cesty opravovali. Po xy dlouhé době jsou bezpečné a schůdné.
Moc všichni děkujeme.
Petra Šanderová
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážená paní, Vaše poděkování ráda předám kolegům, kteří věc zajišťovali a realizovali.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb