Odpověď jednotlivá

26. 10. 2010
Předmět: stromy
Dotaz: Dobrý den
Chtěla bych požádat o odstranění uschlého smrku a prořezávku ostatních mezi domy na ulici Brodská 12-20 (pošta) a domem Revoluční 21-29 směrem k silnici Revoluční. Dva jsou pěkné, čtyři v uspokojivém stavu a jeden už téměř uschlý.
Děkuji
Kneslíková
Odpověď (odbor životního prostředí):
Dobrý den.
Je třeba podat písemnou žádost o povolení skácení stromu ve smyslu § 8 zák.č. 114/1992 Sb. Žádost podává vlastník pozemku, na kterém strom roste. Na základě této žádosti provedeme místní šetření, ve kterém prověříme oprávněnost vašeho požadavku. Poté bude vydáno rozhodnutí ve věci.