Odpověď jednotlivá

14. 11. 2020
Předmět: Pneumatiky.
Dotaz: Jak si může dovolit paní Miluše Kozáková napsat, že za zpětný odběr pneumatik se platí? Kdo to rozhodl? ZÁKON mluví jasně - ,,Podle zákona o odpadech (titl.Zákon č. 185/2001 Sb.,) je u nás už pár let možné bezplatně – důležité slovo BEZPLATNĚ- odevzdávat vysloužilé pneumatiky bez ohledu na značku výrobce v pneuservisech a autoservisech, prostě všude tam, kde se pneumatiky prodávají."
Má poradit kam je odvézt a ne informovat o ceně. Myslím, že i sběrný dvůr vybírá poplatek neoprávem.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kuneši
Váš původní dotaz zněl: „Přijímá sběrný dvůr na ulici Jihlavská pneumatiky od osobních automobilů“
Moje odpověď tedy byla: Ano - za pneumatiku uvedených 25 Kč za ks.
Sběrný dvůr není místem zpětného odběru pro pneumatiky.
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech, stanovuje mimo jiné povinnost výrobcům pneumatik zřídit místa zpětného odběru.
Zpětným odběrem pneumatik se zabývá kolektivní systém Eltma, který zajišťuje svoz a likvidaci použitých pneumatik pro místa zpětného odběru zdarma a dle podmínek zpětného odběru.
Zde pro Vaši informaci uvádím místa zpětného odběru:
https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber_pneu/$FILE/OODP-Seznam_mist_zpetneho_odberu_pneumatik-20201016.pdf

S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb