Odpověď jednotlivá

19. 12. 2020
Předmět: Město Žďár jako kandidát na cenu Ropák roku za přístup k MHD
Dotaz: Vážené město, co jste vymysleli a schválili pro MHD od přelomu let 2020/1, to si zaslouží kandidaturu na cenu Ropák roku, tedy za antiekologický čin roku. Pořád máte plná ústa toho, jak chce mít zelené město, město s méně auty, volnější silnice ve městě a podobně. Teď uděláte přesný opak, když seškrtáte linky MHD. Pak se ale nemůžete divit, že to s dopravou ve Žďáře vypadá tak, jak to vypadá. Můžete prosím napsat, kdo schválil tento antiekologický čin? A kdy se to zopakuje, další seškrtání MHD?
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený občane,
další případné omezení nebo rozšíření MHD závisí na vývoji v příštím roce, který lze s ohledem na COVID jen velmi těžko předpovídat. Rozpočet pro rok 2021 i pro krytí ztráty z MHD schválilo zastupitelstvo města, konkrétní omezení MHD schválila rada města. Návrh tak, aby zajistil udržení rozpočtu pro rok 2021 pro tuto položku ve výši 9,5 mil. Kč a nebylo zvýšeno jízdné, zpracoval KS s dopravcem a po konzultaci s odborníkem z UPCE. Snahou bylo, aby se omezení dotklo především spojů s nízkou obsazeností a alespoň částečnou náhradou.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb