Odpověď jednotlivá

7. 6. 2021
Předmět: Vstup do relaxačního centra-opravnění kontrolovat
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás o co opíráte povinnost se při vstupu do bazénu prokazovat testy, certifikáty o očkování atd.
je recepční relax ZR opravněna nahlížet do zdravotní dokumentace zákazníků?
Kontrolu snad provádí pracovníci hygieny, příp. PČR.
Děkuji za vysvětlení.
Odpověď (odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den, podle vyjádření ředitele PO SPORTIS, MVDr. Vladimíra Kovaříka, se jedná o mimořádné opatření vlády ze dne 28.5.2021 o provozu a používání umělých koupališť (plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata, brouzdaliště). Konkrétní bod zní: Provozovateli se nařizuje u osoby při vstupu do prostor splnění podmínek kontrolovat a osobě se nařizuje mu splnění podmínek podle bodu I/16 prokázat; v případě, že osoba splnění podmínek podle bodu I/16 neprokáže, je provozovatel povinen takovou osobu do uvedených prostor nevpustit“. Celé nařízení naleznete na tomto odkazu: https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/stravovaci-sluzby-0486.pdf
Pokud nebude v platnosti nové nařízení vlády, budou se muset návštěvníci prokázat na recepci Relaxačního centra, že splňují podmínky stanovené vládou.
Mgr. Petr Sedlák
Vedoucí odboru ŠKSM