Odpověď jednotlivá

9. 6. 2021
Předmět: obchvat
Dotaz: Proč se stále píše o obchvatu města? To je přece velice vzdálená budoucnost. Prozatím by přece stačilo postavit pouze silnici 3.třídy jako městskou silnici a neúkolovat ŘSD. Tato silnice by byla v místě původní polní cesty od Dvorské ulice kolem Starého dvora na Stalingrad. Mohla by sloužit zatím jako cyklistická stezka, případně jako objížďka.
Odpověď (odbor strategického rozvoje a investic):
Vážená paní Klímová,

děkuji za zájem a zamyšlení. Kdyby šlo o to postavit či upravit jakoukoli komunikaci umožňující objet Žďár, mohli bychom to takto udělat, ale smyslem obchvatu je vymístit kamionovou dopravu z centra města a velkou část místní dopravy také. To vyžaduje standard, který takovou zátěž vydrží, což je otázka stovek milionů korun. Město si nemůže dovolit utrácet peníze občanů, když by mohlo zajistit jiný zdroj. Má-li se odvádět tranzitní doprava mimo centrum města, musí mít silnice patřičné paramtery, takže jde fakticky o přeložku silnice první třídy. Nejde tedy o úkolování, ale normální respektování kompetencí. Jinak o rozptýlení dopravy v centru města (nikoli převedení problému z jednoho místa na druhé) se snažíme např. v rámci studie RingPark, již samozřejmě hodláme naplňovat.

Hezký den
Adam Joura
odbor strategického rozvoje a investic