Odpověď jednotlivá

28. 9. 2021
Předmět: výměna VO
Dotaz: Dobrý den, je vhodné, aby se v rámci podzimní výměny cca 400 funkčních sodík. svítidel za LED montovala tato světla na původní staré stožáry v původních polohách, roztečích, při leckdy špatném stravu elektr.rozvodů ? Je sice chválihodné využít dotace a momentálně prosazované téma "světelného smogu" je populární, ale ve ZR je plno jiných míst, která by se zasloužila rekonstrukci,výměnu nebo zbudování a doplnění.
Odpověď (odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
samozřejmě bychom byli rádi, kdyby se vypsaný dotační titul týkal i možnosti výměny stožárů a kabelového vedení, bohužel to tak není. Souhlasím s Vám, že jsou i další místa, kde potřebujeme provést obnovu veřejného osvětlení, na ty přijde řada až v rámci jiných projektů v budoucnosti. Při tvorbě projektové dokumentace k dotačnímu titulu jsme brali v potaz každé konkrétní místo, tj. výšku stávajícího stožáru, rozteče mezi sousedními stožáry, konfiguraci okolí, zatřídění komunikace a k tomu jsme adekvátně navrhli svítidlo odpovídajícího typu, přiměřeného výkonu s potřebnou vyzařovací charakteristikou. Takže každé stávající svítidlo bude nahrazeno jiným odpovídajícím právě této lokaci. Do projektu jsme nezařazovali lokality, kde je nutné provést celkovou rekonstrukci, ale takové, které ještě nejsou na hraně životnosti a pouhá výměna svítidel má smysl.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb