Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Jak tady někdo psal, tak souhlasím, že rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Ale jsem k VDV taky zaslechl, že se budou měnit všechny zastávkové sloupy včetně těch pro MHD. Není to vyhazování peněz? Třeba ty na náměstí jsou moc pěkný, nový a lepší jak nějaká trubka se značkou.
Odpověď: (21. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
"zastávkové sloupy" MHD se přinejmenším v současné chvíli kvůli napojení na VDV měnit nebudou. V rámci přípravy VDV byla krajem zahájena postupná výměna "zastávkových sloupů" u zastávek krajských linek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den. Na Hrnčířské 2531/2 nám nebyl vyvezen komunální odpad.
Předem děkuji.
Odpověď: (21. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Vaši připomínku projednáme s dodavatelem. Děkuji za upozornění.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Před deseti roky, v červnu 2009 byla ukončena rekonstrukce mostu v klášteře osazením soch. Z hlediska dopravního zatížení se reálně ukazuje, že most měl být rozříznut a rozšířen alespoň o 100 cm, aby doprava mohla probíhat plynule. Doporučuji, abyste znovu otevřeli tento kritický žďárský problém s odborníky na dopravu i památkáři. Všude ve světě se tyto věci řeší a řeší se rychle. Prosím, informujte i vedení města a zahajte konkrétní jednání na úrovni vedení NPU a dotčených dalších institucí.
Odpověď: (21. 2. 2019 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru rozvoje a územního plánování. Zde je jejich odpověď:

Vážený pane em. řediteli,
to je velmi radikální nápad. Nedovedu si však představit, že by Národní památkový ústav souhlasil s takovýmto zásahem do kulturní památky.
O vašem návrhu budu vedení města informovat, ale domnívám se, že jediným řešením, je nová komunikační síť od Tokozu ke Žďáru n.S. 3.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 19. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den,
dnes v 10.30 je plně obsazeno veřejné parkoviště v centru u tržnice.
V tuto dobu zde stojí 10 aut firmy ICE. Jedná se ještě vůbec o veřejné parkoviště??
Na autech není uvedeno povolení o parkování vydané úřadem.
Prosím o odpověď
Odpověď: (20. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní
parkoviště je veřejné, bez zvláštního povolení vydaného Městským úřadem zde může parkovat kdokoli, tedy i vozidla Vámi jmenované firmy.
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb


Předmět: Studentská
Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den,
jaké všechny stromy budou na ulici Studentská (vnitroblok s dětským hřištěm, č.p. 32,33,...) pokáceny a kolik stromů bude kde vysázeno?

Děkuji za odpověď.
Odpověď: (20. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
v ulici Studentská, konkrétně ve vnitrobloku s dětským hřištěm byl pokácen suchý javor a v areálu dětského hřiště jasan, jehož stabilita byla závažně narušena. V tuto chvíli nebude kácen žádný další strom v tomto vnitrobloku. Nová výsadba je plánována předběžně na podzim 2019, její rozsah bude upřesněn v průběhu roku.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den.
Ráda bych poprosila město, aby po letošní zimě opravilo zničené okraje chodníků. Konkrétně v ulici Nezvalova je jich dost. Zimní údržba byla nic moc a když přeci jen přijel prohrnovač, tak to vzal hlava nehlava a takhle to dopadlo. Je to škoda, protože chodník zde máme pěkný. Předem moc děkuji.
Odpověď: (20. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
s postupnými opravami počítáme již v jarních měsících. Děkujeme za Váš zájem.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Lampa VO
Datum: 20. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den, prosíme o opravu blikající lampy VO č.3 - Vodojem ul. Jamborova /Kosinkova.
Odpověď: (20. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za spolupráci, oprava je objednaná.

S pozdravem

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 15. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den, jak bylo naloženo se dřevem z pokáceného modřínu, který nebyl vyhnilý, seschlý či jinak poškozený??
Mohl zde zůstat alespoň špalek, ze kterého by byla vyřezána socha čehokoli, jako např. houby u KB..
Strom to byl honosný.
Odpověď: (20. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
dřevní hmota sice nevykazovala známky napadení dřevokaznými houbami či jinými škůdci, to však neznamená, že strom byl zdravý. Jeho koruna byla zcela suchá, pravděpodobně vlivem několika abiotických faktorů, jako je například sucho nebo navážka terénu v blízkosti stromu. Děkujeme Vám za podnět, jak případně využít zdravou část pokácených stromů. Dřevní hmota z tohoto konkrétního modřínu byla prodána.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 11. 2. 2019
Dotaz: Dobrý den,
jedno osvětlovací těleso nad přechodem pro chodce na Dolní ulici,
je již delší dobu není funkční (Dolní 38 / 27).
Můžete prosím zajistit zprovoznění tohoto osvětlení.
V případě, že jsem netrefil obor, tak prosím o předání Vašim kolegům.

Děkuji
Odpověď: (19. 2. 2019 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane, na straně nesvítícího tělesa je porušený napájecí kabel nejen k tomuto nasvícení, ale i k sousedním sadovým svítidlům. Kabel bude možné vykopat až za příhodnějších klimatických podmínek. Děkujeme za Váš zájem.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 18. 2. 2019
Dotaz: Rozhodnutí města, že v prvních dvou fázích Veřejné dopravy Vysočiny (zaprvé drážní a zadruhé linková autobusová doprava) nebude platit ani korunu, je jediné finančně odpovědné a správné řešení, protože VDV je pořád moc nepřehledná a není o tom dost informací. Jako cestující se o to dost zajímám. Nevím co bylo myšlený tím závěrem, kdy se budou MHD do VDV zapojovat? Za jak dlouho po zapojení linkových autobusů do VDV to bude? To už je rozhodnuto, že MHD Žďár se zapojí? Není to ukvapené rozhodnutí?
Odpověď: (19. 2. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
rozhodnutí ohledně zapojení žďárské MHD do připravované VDV ještě nepadlo. Doposud není na stole žádný konkrétní návrh, za jakých podmínek by to bylo možné.Téma i nadále sledujeme.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb