Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: badminton
Datum: 26. 11. 2018
Dotaz: Dobrý den, škoda, že v našem městě není možnost si zahrát badminton. Nejbližší přílěžitost je ve Velkém Meziřčí, což není zrovna kousek. Bylo by dobré, kdyby naše město nějakou takovou tělocvičnu mělo. Prosím o zvážení, zda by někde nebyla možnost ji vybudovat ( Active, Sportis.....). Děkuji za odpověď.
Odpověď: (14. 12. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Vítková,

Váš námět předám k posouzení situace a případnému řešení Komisi pro sport a volný čas, která by k Vašemu námětu mohla navrhnout možné řešení.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sport

Datum: 19. 11. 2018
Dotaz: Dobrý den,budeme se do Žďáru stěhovat,od září bych chtěla dát syna do školky a zjistila jsem,že ve Žďáře neexistuje spádovat do se týká školek.Jaktože ne,když je spádovost ve školách?to znamená,že budu muset syna vodit i třeba na druhou stranu Žďáru do školky a staršího syna do spádové školy?(4.ZŠ a školka třeba na nádraží? To není přece možné
Odpověď: (14. 12. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Dospělová,
ve Žďáře nad Sázavou máme jen jednu příspěvkovou organizaci MŠ, proto není stanovena spádovost. Základní školy jsou ve městě celkem 4, proto zde spádovost stanovena být musí. Doporučuji Vám obrátit se na p. ředitelku PO MŠ a osobně se s ní domluvit. Zápisy do PO MŠ probíhají v jarních měsících, většinou začátkem května daného roku. Ve většině případů se daří rodičům vyhovět a zohlednit jak jejich trvalé bydliště i dané podmínky rodiny. Kontakty najdete na stránkách PO MŠ: www.mszdar.cz

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

Datum: 13. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den. Rád bych touto cestou poděkoval za rychlou údržbu lyžařských stop v okolí Žďáru ihned s první sněhovou nadílkou. Poslední zimy ukazují, že podmínka netrvá dlouho, každý den se počítá a právě ve Žďáře jsou si toho vědomi, za což patří velký dík. Vysoký počet lyžařů ve stopě včera ukázal, že lidé toho s vděčností neváhají obratem využít - k tomu také napomáhají aktuální informace na webu skizdarsko.cz které se tak rychle dostanou mezi lyžaře. Díky za to a hezkou zimu! S pozdravem Kilian
Odpověď: (14. 12. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Kilian,
děkujeme za Vaši reakci, předám ji řediteli PO SPORTIS, která údržbu lyžařských tratí zajišťuje.

S pozdravem
Mgr. B. Lučková
Odbor školství, kultury a sportu.

Datum: 13. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč vždy na zimu vypínáte semafory na přechodech na náměstí? Když fungují, tak auto musí zastavit jen jednou, ale teď musí zastavovat několikrát a rozjíždět se v zimě do kopce je někdy problém. Navíc lidé se pořádně nepodívají a vstupují na přechod před přijíždějící auto, které i když jede 30km/h, tak nemusí bezpečně zastavit. Děkuji za odpověď
Odpověď: (14. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, semafory se vypínají v zimním období, a to především v době vytrvalejšího sněžení, na žádost dopravního inspektorátu Policie ČR z důvodu snadnějšího pohybu především těžších vozidel na ještě neošetřeném povrchu komunikace.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den,
když v minulém období se měnila žďárská MHD, tak se prý nenavyšovaly kilometry pro autobusy, protože byla snaha nepřidat peníze z rozpočtu na MHD.
Teď čtu, že se možná dá 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace.
Píšete o článku ve Zpravodaji, ten si rád přečtu.
Neuvažujete o tom, že se v rámci nějaké ankety občanů zeptáte na Veřejnou dopravu Vysočiny, až dostanete dost informací?
Když to bude tak včas, aby to mělo smysl se ještě ptát?
Odpověď: (13. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
integrovaný dopravní systém kraje připravuje kraj, je proto nanejvýš vhodné se s případnými připomínkami obracet přímo na krajský úřad, který dle nám podaných informací chystá informační kampaň k veřejné dopravě na podzim roku 2019. Město se nepřipravuje "dát 1,5 milionu ročně na něco, co nemá vyhovující jízdní řády a o čem nejsou pořádné informace". Jakékoliv rozhodnutí s dopadem na rozpočet města je v kompetenci zastupitelstva města a bude zajisté velmi odpovědně zváženo.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Zimní údržba
Datum: 12. 12. 2018
Dotaz: Zimní údržba je zanedbaná. Lidé bděte, vezmete si lopaty a vlastní silou jděte...
Odpověď: (12. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
přes veškerou snahu není možno mít všechny komunikace ve městě ošetřeny naráz, proto jsou stanoveny lhůty dle pořadí důležitosti. Občanům, kteří se podíleli na údržbě chodníků patří poděkování.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 7. 12. 2018
Dotaz: Ukazuje se, že město neumí reagovat na vzniklou klimatickou situaci, jako dnes ráno 7.12.2018,kdy chodníky byly samý led a posyp nikde. Až u jednoho přechodu jsem viděl dva romy s kárkou, kteří lopatkou sypali asi sůl u jednoho přechodu, ale to bylo jako když cukruje cukroví, hrozný pohled na ně.Smysl a účel jejich práce je hodně diskutabilní, jinak nikde posypané chodníky.To je tak na žaloby,když budou občané padat na chodnících a způsobí si zranění.Hrozný stav rámci komunálních služeb !
Odpověď: (12. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
sypače 7.12. vyjely všechny. Tam, kde byl použit chemický posyp, nebyl jeho účinek bohužel dostatečně rychlý tak, aby povrchy některých komunikací v ranních hodinách ještě neklouzaly.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 11. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den,
prosím o info, od kdy bude nová zastávka v provozu.
A dále, nahradí stávající zastávku Jamská 1? Bude na ní stavět pouze MHD, pouze linková doprava, nebo vše co jede kolem?
Děkuji
Odpověď: (12. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, autobusové zastávky Jamská budou obsluhovány od 1. 1. 2019 a to pouze linkovými spoji, které doposud jezdí na výjimku od krajského úřadu přes průmyslovou zónu Jamská. Tyto změny jsou nyní promítnuté v nových licencích na jednotlivé linky a dle toho jsou nyní tvořeny jízdní řády.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 10. 12. 2018
Dotaz: Jak často se kontroluje, zda mají občané zaplacené poplatky např. za psa, popelnice a pod.? Jak dlouhá je promlčecí lhůta nebo, co se stane, když někdo nezaplatí? Do kdy může být požadováno dodatečné zaplacení a od kdy začíná běžet penále?
Odpověď: (11. 12. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážená paní Rosecká,
druh místního poplatku je stanoven zákonem (565/1990 Sb.) a při jeho správě se postupuje podle daňového řádu (280/2009 Sb.).
Úhrada poplatku se kontroluje průběžně. Poplatek musí být vyměřen do 3 let od jeho splatnosti, která je stanovena příslušnou obecně závaznou vyhláškou. Nedoplatek nelze vybrat a vymáhat po uplynutí lhůty pro placení poplatku (daně), která činí 6 let ode dne splatnosti, popř. náhradního dne splatnosti stanoveného platebním výměrem. Lhůta může být přerušena zákonnými podmínkami, ale končí nejpozději uplynutím 20 let od jejího počátku.
K místnímu poplatku je penále vyloučeno zákonem, je však možné navýšení neuhrazeného poplatku nebo jeho části až na trojnásobek. Na neuhrazené poplatky průběžně poplatníky upozorňujeme (složenky, upomínky, platební výměr). V případě neuhrazení jsou vymáhány prostřednictvím městského úřadu nebo exekutorského úřadu.

S pozdravem

Miroslava Zachová
odbor finanční

Datum: 8. 12. 2018
Dotaz: Dobrý den, dovolím si taky zareagovat. Na webu města jsem si pozorně přečetl lednový dopis tehdejšího starosty pana Navrátila s připomínkami města k jízdním řádům. Všechny připomínky jsou závažné, hlavně ty k autobusům linek 200 a 202. Chápu, že se to městu nelíbí. Proč se město ale neozvalo v roce 2017 nebo dříve? Jak tady někdo psal, tak chtít po městě za takové nevyhovující jízdní řády ještě peníze do krajského rozpočtu je nepředstavitelné. A nedáte ten článek do Zpravodaje, jak někdo psal?
Odpověď: (11. 12. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, město vždy připomínkovalo jemu dostupné jízdní řády, nicméně mnoha jeho připomínkám kraj nevyhověl. Zástupci krajského úřadu přislíbili informovat občany města Žďáru o připravovaném IDS Vysočiny i prostřednictvím Žďárského zpravodaje, předpokládáme v prvním kvartále roku 2019.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb