Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 17. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Za hotelem Jehla je již dlouhou dobu nevyvezený kontejner na bioodpad a nedaleko jsou od stromem ořezané suché větve. Zajistěte prosím odvoz.
Děkuji a přeji hezký den.
Odpověď: (18. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den.
Kontejner je využívaný hotelem Jehla, provozní hotelu Jehla přislíbil, že během příštího týdne zajistí vývoz.
Prověříme i větve a zjistíme potřebné kroky.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: odpadkové koše
Datum: 17. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, opět plné odpadkové koše na dětském hřišti a přilehlých prostorách kolem kulturního domu na Vysočanech - žádost o odvoz odpadků.
Odpověď: (18. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vývoz je zajištěn.
S pozdravem
Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Datum: 14. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, ještě není dodělaná zkratka u KD a pokud opravdu bude mlátová, tak ten reailizátor je úplně vyveden z reality a z praktického využití.Neboť tato zkratka bude v mírně šikmém terénu, takže po vydatném dešti bude mlátová cesta vždy vymletá od vody, jako je tomu u mlátové cesty směrem od Ivana k mateřské školce Sluníčko,která je taky v mírném svahu.Jste opravdu nepoučitelní a praktická stránka věci Vám nic neříká, hlavně, že je to levné ! Výměna zaměstnance, který o tom rozhodují nutná!
Odpověď: (17. 10. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
jedná se o vychozenou zkratku, která nezapadá do stávajícího celkového řešení prostoru před KD. Jedná se pouze o dočasnou úpravu, než se přistoupí k celkové rekonstrukci veřejného prostranství.

Děkuji a přeji hezký den
Zbyněk Ryška
městský architekt

Předmět: úklid ulic
Datum: 11. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den,během léta byla překopaná silnice Vápenická,Uhlířská a Okružní na Klafaru.Byla opravená a minulý týden znovu zalitá asfaltem a posypaná drobným štěrkem.Prosím o zametení těchto ulic.Dále v zatáčce Okružní kousek od OK Trend koberce byla odstraněná tráva kolem obrubníku, ale hromada té trávy byla ponechaná před první garáží.Prosím o její odvezení a nechte alespoň jednou do roka za těmito garážemi posekat trávu!! která je dvoumetrová. Děkuji.
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
drť z ulic Uhlířská a Vápenická zametli pracovníci firmy SATT. Zametení v ulici Okružní je objednáno. Hromada trávy byla odvezena.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Tráva za garážemi byla letos 1x posečena, každoročně počítáme s 1 až 2 sečemi tohoto místa.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb


Datum: 14. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici, podél řadových RD, stále parkují obyvatelé protilehlých paneláků. Nejen že tím omezují průjezd ulicí, ale také omezují majitele RD bezproblémově zaparkovat před domem na svém pozemku. Někdy vjezd na pozemek blokují ůplně. Nemluvě o drzosti některých, kteří se otáčí způsobem, že si zajednou až na pozemek majitelů RD.
Jak tuto situaci hodlá město řešit?!

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Na silnici v obou směrech před domem čp. 2234 kde není vyhrazené místo pro parkování, parkuje hromada aut. Popeláři mají občas problémy projet. Co když bude nutný průjezd hasičů s těžkou technikou? Pro dva jízdní pruhy snad musí existovat předepsaná minimální šířka silnice. Může se zde tedy takto beztrestně parkovat?
Pokud ano, prosím o vysvětlení, na základě jaké vyhlášky nebo zákona je toto povoleno. Pokud ne, prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 14. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Na konci ulice u 5.ZŠ je parkoviště, ale řada aut parkuje mimo vyhrazené parkoviště na trávě v majetku města Žďár. Na pozemku 5921/2 parkování není tolerováno a je pokutováno. Jak je to možné?! Platí zde snad jiná pravidla?!
Zároveň se parkuje u zásobování jídelny 5.ZŠ, kde je dokonce cedule zákaz vjezdu!! Obyvatelé bytů si tam přitom beztrestně parkují!
Prosím o nápravu.

Tip na parkování: auto nechat u zdravotní školy!!
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený/á pane/paní
v současnosti probíhá postupné vyzývání těch občanů, kteří bez souhlasu města a bez uzavřené smlouvy s městem využívají městské pozemky, aby takový stav řešili a nepovolené skládky apod. odstranili nebo uzavřeli příslušné smlouvy, či ohlásili doposud neohlášené užívání veřejného prostranství... Jedná se o postupný proces, který se netýká a nebude týkat pouze ulice Palachova. Na ulici Palachova patří i situace v parkování a dopravní poměry obecně k nejsložitějším ve městě. Aby se stávající stav zlepšil, je v přípravě a stavebně již i povoleno vybudování parkoviště na konci Palachovy ul. u základní školy. Město nemá kapacity ani prostorové, ani finanční, aby ihned vyřešilo dopravní a celkovou situaci v tak hustě osídlené lokalitě jako je Palachova ulice. V případě, že nastane akutní nebezpečná situace, prosím kontaktujte městskou policii (které předáváme i tento Váš podnět) nebo policii ČR.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 16. 10. 2018
Dotaz: DOBRÝ DEN , RÁDA BYCH SE ZEPTALA A RÁDA BYCH DOSTALA I PRAVDIVOU ODPOVĚDĚT. OD 13.10.2018 JE ZMĚNĚNY JÍZDNÍ ŘÁD NA SPOJ Č.5 ...SICE JEN NA ZASTÁVKÁCH....Z JAKÉHO DŮVODU TO NEMÁTE ZMĚNĚNÉ DO TEĎ VY NA VAŠICH STRÁNKÁCH. PODLE ČEHO SE CESTUJÍCÍ MAJÍ ŘÍDIT,KDYŽ SPOLÉHAJÍ NA SPOJE KTERÉ SI PŘEČTOU NA VAŠEM PORTÁLY. DĚKUJI SA PRAVDIVOU ODPOVĚĎ
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkuji za upozornění. Žádost o schválení jízdního řádu byla doručena 9. 10., což byl jediný den, kdy jsem byl v příslušném týdnu v zaměstnání. Proto jsem ve své dovolené 10. 10. došel provést schvalovací proces, aby se vůbec změna mohla uskutečnit, bohužel jsem již v časové tísni nestihl a opomněl umístit na web města nový jízdní řád, za což se omlouvám. Platit by vždy měly jízdní řády na zastávkách a informace v celostátním informačním sytému jízdních řádů, kde to bylo v pořádku.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 12. 10. 2018
Dotaz: Dobrý den, ve žďárských novinách z října 2018 je článek o průběhu rekonstrukce ulic V Lískách a Na Úvoze je zmínka, že je v diskuzi otázka vložení kabelu optické sítě. Zajímalo by mě, jestli sem bude kabel zaveden a popř. kdy. Co mám informace, tak všude jinde ve Žďáře, kde se rekonstruují ulice, tak se rovnou dává i optický kabel. Děkuji za odpověď
Odpověď: (16. 10. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní nebo pane PK,
optické sítě nejsou součástí probíhající rekonstrukce, prostorové možnosti a ochranná pásma stávajících inženýrských sítí to neumožňují.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 11. 10. 2018
Dotaz: Prosím vás až budete zase měnit jízdní řády městský dopravy tak pamatujte že městskou dopravou nejezdí jenom lidi z kláštera.Chtělo by něco s tím udělat protože takhle je obyvatelstvo z ostatních čtvrtí bito.Taky chcem jezdit dopravou.Stačilo by aby přes neumanku a přes stalingrad jezdila 4 dvakrát do hodiny nebo aby ke 4 jezdila jiná okružní linka jako do vánoc 5. A v jízdních řádech už konečně vyznačte ty nízkoprahové autobusy když se jízdní řády ustálily.Kdy se zase budou měnit jízdní řády?
Odpověď: (15. 10. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, Vaše náměty budou předloženy k posouzení pracovní skupině. Jízdní řády vzhledem k dopravním omezením a provozním problémům nejsou ještě stabilizovány, proto doposud nejsou zveřejněna označení bezbariérových spojů, která by nebyla garantována. Jízdní řády se v dílčích posunech jednotlivých spojů mění průběžně, větší změny závisí na případném rozhodnutí vedení města, a to i v souvislosti s finančním krytím této služby.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb