Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 19. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den, proč musejí oba pánové starosta a místostarosta, být skoro u všeho spolu, to si tak nedůvěřují ? Dříve měli každý svoji problematiku a o tuto se starali.No každý je z jiné politické strany, tak to je asi pochopitelné. V tomto volebním období pro město moc oba neudělali, převážně dojížděli staré rozdělané akce od jejich předchůdců. Město potřebuje ve vedení zcela nové tváře ambiciózní lidi, kteří budou pracovat pro občany a pro město a ne si tam dosazovat mnoho svých nových lidí.
Odpověď: (13. 8. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Kvapile,
dovolíme si Vám podat souhrnné vyjádření za vedení města. Na Vaši otázku ohledně důvěry můžeme konstatovat, že máme jeden k druhému vzájemnou důvěru. To neznamená, že máme na vše stejný názor, ale že spolu jednáme otevřeně a bez podrazů. Díky této důvěře se můžeme plně soustředit na práci pro město. Oba dostáváme desítky pozvánek na různé akce. A pokud oba můžeme, je nám ctí se jich zúčastnit. Samozřejmě máme své kompetence přesně rozdělené https://www.zdarns.cz/samosprava/starosta-mistostarosta/ . Samozřejmě se vzájemně informujeme i o oblastech, které spadají do kompetencí toho druhého, pro případ zastupitelnosti, ale i pro případ financování, apod.
S druhou částí Vašeho příspěvku si dovolíme nesouhlasit. Na počátku volebního období bylo připraveno k realizaci jen pramálo projektů, město bylo již dva roky bez platné Strategie rozvoje města. Dnes již je tento dokument zpracován, každoročně se aktualizuje a projekty se postupně realizují. Po několika letech se nám podařilo uzavřít další cyklus projednávání nového územního plánu, což blokovalo další rozvoj města.
K výběru zaměstnanců. Ti jsou vybíráni komisemi v otevřených výběrových řízeních, kde jsou zastoupeny všechny složky (vedení, úřad, odborníci). Obecně je personální agenda v kompetenci tajemníka úřadu. Žďárský městský úřad má v porovnání se stejnými úřady méně zaměstnanců a má i menší poměr samosprávy vzhledem ke státní správě.

Vedení města

Datum: 28. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,
na sídlišti Libušín dochází každý víkend k rušení nočního klidu. Přivolaná MP vždy sice zjedná nápravu, ale myslím, že není v pořádku ji ke stejnému případu volat pořád.
Zdrojem nočního rušení je diskotéka / restaurace Krystal.
Nejsem si jistá, jestli je to v pořádku na takto obydleném sídlišti. Už se to řeší několik let, ale stále je to stejné.
Buď se jedná o hlasitou hudbu nebo o to, že účastníci diskotéky stojí venku, popíjí alkohol a velice hlasitě se projevují.
Děkuji
Odpověď: (13. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Dobrý den,

částečně jsme se tuto věc snažili pořešit minulý týden. Zjistili jsme, že ač je v prostoru disco nově zbudovaná kimatizace, stále se větrá okny. To by se mělo od tohoto víkendu změnit. Co se týká hovoru osob před budovou. Je to problém protikuřáckého zákona pro celou budovu. Není možné využívat místa ke kouření k tomu původně určená v budově.
Návštěvníci chtěj-nechtěj musí ven. A i když nedělají žádný zváštní hluk, slyšet to je. V těchto dnech zasílám podnět městskému architektovi na zbudování zástěny která by, doufám, mohla tento hluk hodně eliminovat a nasměrovat ho ke křižovatce. Ale chce to přece jenom odborný zásah, abychom nehyzdili čelní pohled na budovu.

Marcela Lorencová, ředitelka Kultury Žďár, PO

Předmět: koupaliště
Datum: 31. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat proč město jako je Žďár nemá koupaliště? Myslim si, že by ho spoluobčané uvítali.
Děkuji za odpověď
Odpověď: (10. 8. 2018 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážená paní Klusáčková,

návrh na umístění koupaliště ve Žďáře nad Sázavou byl v předešlých letech projednáván ve dvou variantách - na Farských humnech a v prostoru u Pilské nádrže. Od těchto záměrů město vzhledem k finančním nákladům ustoupilo a bylo rozhodnuto o realizaci rekonstrukce a rozšíření krytého bazénu s venkovní částí (dnešní Relaxační centrum), kde je k dispozici rovněž opalovací louka. V současné době se o výstavbě nového koupaliště neuvažuje. K venkovnímu koupání je po dokončení kanalizace v Polničce možno využít i přírodní koupaliště Pilskou nádrž, (v případě dobrých podmínek ke koupání), kde je KHS Jihlava průběžně sledovaná kvalita vody (odkaz na webové stránky: http://www.khsjih.cz/koupaci-plochy/pilska-nadrz.php), či další vodní plochy v okolí města.

S pozdravem
Mgr. Blanka Lučková
Odbor školství, kultury a sportu

Předmět: ÚP
Datum: 10. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, prosím vás o informaci, v jaké fázi je v současné době zpracovávání územního plánu Nížkov, případně kdy lze očekávat jeho oficiální vyhlášení. Děkuji vám.
Odpověď: (10. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
v současné době pořizovatel zpracoval návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu územního plánu Nížkov. Návrhy byly dne 23.7.2018 doručeny dotčeným orgánům aby k nim ve lhůtě 30 dnů od obdržení uplatnily stanoviska (tj. do 24.srpna2018). Po tomto termínu pořizovatel zajistí pro obec Nížkov úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání. Upravený návrh se v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném projednání. Vydání územního plánu Nížkov se předpokládá nejdříve v listopadu 2018.
S pozdravem, Ing. Darina Faronová, odbor rozvoje a ÚP

Předmět: velká stiznost
Datum: 9. 8. 2018
Dotaz: Je 5:35 a už zase tady mlátí popelář i s popelnicema to neumíté ani tohle zařídit .výmluva na vedro je na nic to vedro je skoro všude.udělat ty ty ty asi nestačí.
Odpověď: (10. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den pane Imramovský.
Bylo zjištěno podle GPS, že řidič vyvážel v čas, v který neměl a za to ho čeká finanční postih.
S pozdravem.

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 9. 8. 2018
Dotaz: Bude ještě letos započata stavba tzv. propojka Jamská-nákupní středisko ? Nebo zase nejsou vykoupené pozemky, nebo nejsou peníze ? Zůstane zase jenom u slibů, jak to po celé období praktikovalo současné vedení radnice ?
Čtyřleté volební období bylo na tuto realizaci poměrně dlouhé období a zase nic, přittom je to takový kousek komunikace ? ! Jenom sliby,ještě, že se již blíží volby, současné vedení nebudu volit ani náhodou.
Odpověď: (10. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Brzková,
stavba je zařazena v plánu investic odboru rozvoje a ÚP na roku 2019 - 2020. O její realizaci rozhodne zastupitelstvo města v rámci schvalování rozpočtu města. Vzhledem k tomu, že v letošním roce byly zahájeny velké investiční stavby, které budou dokončovány v roce 2019 (hřiště u 4.ZŠ, revitalizace bývalé vodárny, Klafar III, revitalizace sportovišť), lze předpokládat, že rozhodnutí o realizaci propojky Brněnská x Jamská proběhne až v průběhu roku 2019, případně až u návrhu rozpočtu na rok 2020.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: zastávka MHD
Datum: 25. 7. 2018
Dotaz: Proč se zastávka MHD na ul.Revoluční jmenuje Libická? O pár metrů dál přes křižovatku je ulice Libická a na ní zastávka MHD,též Libická. Divný.Zmateční.Logicky- ul.Revoluční - zastávka MHD Revoluční,ne?
Odpověď: (10. 8. 2018 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:

Vážený pane,
původně jsme uvažovali o 2 zastávkách přímo naproti sobě na ul. Libická. Takto to ale technicky nešlo vyřešit, proto se 2 zastávky na jedné křižovatce jmenují Libická, přestože jedna je umístěna na konci ul. Revoluční. Důvodem tohoto umístění je i využití zastávky na ul. Revoluční linkami, které nepokračují dále na Klafar ale pokračují po ul. Okružní.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 6. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den,bude v této době jezdit MHD na Vodojem nebo bude úplně odříznut?Kde si lze a za jakých podmínek zažádat o povolení ke vjezdu osobním autem jak je psáno v článku na žďárském deníku?Děkuji
Odpověď: (9. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
podle sdělení odboru komunálních služeb nebude během přestavby křižovatky Novoměstská x Neumannova na Vodojem během uzavírky zajíždět linka č. 8 (těžko odhadnutelná dopravní situace - doprava k vlakům), u některých linek se zvažují objížďkové jízdní řády. Předběžná informace bude uveřejněna odborem komunálních služeb na webu města během tohoto týdne (do 13.8.2018), poté budou informace vylepeny na dotčených zastávkách. Sledujte, prosím, informace na webu města a předmětných zastávkách.

Staveniště bylo předáno generálnímu dodavateli firmě COLAS a.s. Povolení vjezdu po dobu stavby může dát pouze tento dodavatel. Pro majitele garáží bude průjezd v co možná největší možné míře zachován a u garáží bude aktuální informace s kontaktem na stavbyvedoucího pro možnou přímou domluvu. Samozřejmostí je vjezd záchranných složek /záchranka, hasiči, policie/.
Děkujeme za toleranci a trpělivost, ale bez souvisejících omezení není možné stavbu provést.
S pozdravem, Petr Fuksa, odbor rozvoje a ÚP

Předmět: sečení trávy
Datum: 7. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den,

chtěla bych poděkovat za pěkné posečení trávy na ulici Špálova a v okolí dětského hřiště.
Odpověď: (7. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, ráda Vaše poděkování předám kolegům.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 19. 7. 2018
Dotaz: Dobrý den,dočetl jsem se,že se ruší stávající "íčko"pana Nahodila a rád bych znal upřímnou odpověď,kdo s tímto nesmyslným nápadem přišel a hlavně o kolik dražší bude nový provoz celkově ročně. Je velmi smutné,co všechno se za čtyři roky dá bohužel mnohdy nenávratně zmařit.
Odpověď: (7. 8. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Vážený pane Koczmane,
o možné změně TIC ve Žďáře nad Sázavou bylo jednáno již několikrát i v předešlém volebním období. V letošním roce dostal tento záměr na základě rozhodnutí vedení města k projednání a návrhům možné změny více prostoru, radní města tuto otázku řešili na svém zasedání v letošním roce několikrát. Nejvíce se kloní k variantě zařazení TIC pod organizační složku města - Regionální muzeum. Připravovaná změna TIC musí být schválena zastupitelstvem města a poté budou následovat konkrétní kroky k realizaci. Zkušeností pana Nahodila si vedení města velmi váží a rádi by využili jeho dlouholeté praxe a zkušeností i v nově připravovaném TIC. O konkrétní spolupráci s panem Nahodilem bude jednat již nové vedení budoucího TIC. Celá záležitost je zatím v jednání, proto Vám nyní nemohu sdělit bližší informace.
S pozdravem Jan Havlík - tajemník MěÚ