Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 7. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
bylo by možné doplnit značku "Průjezd zakázán" kolem bloku domů Revoluční 19-25 (za poštou) o dodatkovou tabulku "Mimo cyklisty"?
Ulička by mohla být bezpečnější variantou jak se vyhnout nepříjemné křižovatce Revoluční x Brodská např. s dětmi. Umožnění legálního průjezdu pomalých cyklistů může pomoci i trochu odlehčit přetížené křižovatce a občasný průjezd cyklistů by doufám obyvatele domu příliš neobtěžoval.
Odpověď: (10. 9. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den pane Tichý,
z našich poznatků nevyplývá, že by pohyb cyklistů v tomto prostoru měl vytvářet možné riziko z hlediska bezpečnosti silničního provozu, nicméně situaci budeme monitorovat a v případě potřeby přijmeme příslušná opatření.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Předmět: Dotaz
Datum: 6. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den, neuvažujete o zřízení technických služeb města Žďáru nad Sázavou, myslím, si, že jako samostatný subjekt by si vedl lépe, lépe by hospodařil a stíhal by myslím si obhospodařovat naše město daleko lépe než situace, která je v současné době.Různé firmy by chtěly dělat pro naše město, ale jsou drahé a nekvalitní. Toto myslím si by bylo jedno z východisek, jak by naše město mohlo jít dopředu v tomto směru
Odpověď: (9. 9. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Krhovský,
Město uvažuje o TS menšího rozsahu. Nebudou to TS velkého rozsahu, jaké mají jiná větší města, ovšem část prací, které pro naše město vykonávají společnosti na základě smluv, by naše "malé" TS mohly převzít. V současné době vedení města společně s ostatními radními a koaličními zastupiteli hledají nejoptimálnější způsob zřízení malých TS. Mohly by vzniknout v průběhu roku 2020. Děkujeme vám za vaši otázku a přejeme krásné dny.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

Datum: 9. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
chtěl jsem se zeptat na pokračování ve stavbě obchvatu silnice I/37 Jihlavská - Brněnská, ještě v loňském roce bylo plánované uvedení do provozu na rok 2022. Ale dle mapové aplikace ŘSD je tam posun až na rok 2026. Má město podrobnější informace, proč došlo opět k posunu? Děkuji za odpověď.
zdroj: https://1url.cz/GM5dS
Odpověď: (9. 9. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Štěpánku,
nemáme žádné nové zprávy, děkujeme za informaci, prověříme ji u pracovníků ŘSD.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Vodojem
Datum: 6. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den, co je pravdy na tom, že nejsou peníze na opravy komunikací na Vodojemu a nebude dodržen slibovaný termín, t.j. rok 2021?
Odpověď: (9. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Kubíku,
máte špatnou informaci. Na akci „Rekonstrukce ulic ZR 7“ je vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby viz. Profil zadavatele (https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html) .
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Datum: 5. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den, kdy prosím budou zastříkány tekutým asfaltem díry od hlaní silnice 1/37 směrem na Grejdy,které se tam každoročně objevují,v čím dál větší míře a prosíme současně o zasypání a udusání děr vzniklé v rámci celého roku na cestě podél železniční dráhy na Grejdách, objevuji se tam čím dále větší díry a před zimu by bylo vhodné tyto díry zasypat(nejlépe tvrdým materíálem, který by se tak snadno nezajezdil, asi štěrkem), děkujeme.
Odpověď: (6. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
tryskané vysprávky proběhnou na podzim. Termín bude upřesněn v závislosti na předpovědi počasí, práce proběhnou pravděpodobně někdy během října.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 8. 2019
Dotaz: Jak dlouho budou ty vyřezané díry v chodnících na Libušíně, které jsou připravené k zaasfaltování ? Musí se to obcházet po trávě !
Odpověď: (6. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, práce byly provedeny v nejbližším možném termínu.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: U Malého lesa
Datum: 30. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den
chtěl bych vás poprosit jestli by nebylo možné nějakým způsobem vyřešit odbočku z ulice Strojírenské na ulici U Malého lesa. Obrovské množství lidí tudy chodí do práce a z práce pěšky a přecházet přes tuto odbočku je dost často hra o život. Nebylo by možné zde vytvořit nějaký středový ostrůvek nebo alespoň nakreslit čáry aby auta najížděly tak jak mají. Šířka ulice je 21 metrů, myslím že nejsem sám kdo by uvítal kdyby se zde situace alespoň o něco zlepšila.
Děkuji Matějka
Odpověď: (5. 9. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
Městský úřad zadá projektantovi navrhnout vodorovné dopravní značení. Realizaci opatření s ohledem na finanční prostředky lze předpokládat nejdříve příští rok.

Odbor komunálních služeb

Datum: 3. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
mohli byste prosím po dobu opravy chodníku před 2. ZŠ umístit na úsek ulice kolem uzavřených chodníků časově omezený zákaz zastavení nebo lépe zákaz vjezdu? Postačilo by po dobu cca od 7:30 do 8:00. Včera i dnes tam vznikali nebezpečné situace, kdy žáci musí 2x přejít silnici bez přechodu na které je hustý provoz. Navíc je ulice v jednom pruhu zablokována zastavujícími auty takže děti za nimi nejsou vidět ani přes ně nevidí.
Odpověď: (5. 9. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
Umístění Vámi navržených značek je sice možné, ale než by proběhly všechny zákonné lhůty nutné pro schválení zákazových značek a bylo by možno značky umístit, tak celý chodník by měl být již dokončen. V nejbližších dnech bude dokončeno dláždění chodníku v úseku od vchodu do 2. ZŠ směrem k budově Hasičské vzájemné pojišťovny.
Jako vhodné se jeví, pokud je opravdu nutno přivézt dítě až před školu, přijet ve směru od Orlovny a zastavit podél již opraveného chodníku, kdy dítě vystoupí na chodník na straně školy. Pokud je dítě nuceno použít protější chodník, je vhodné, aby vozovku přešlo v místě, kde asistuje MP, jež dítěti napomůže k bezpečnému přejití vozovky.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 5. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych upozornit na plochu podél silnice u výměníku za obchodem na ulici Dolní, která je určena k parkování, zarůstá podél zdi výměníku kopřivami, bodláky. Náletové keře zde jsou už vyšší než 3 m a jejich větve řidiči musí olamovat, aby bezpečně zaparkovat. Děkuji
Odpověď: (5. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
úpravu prostoru objednáme. Děkujeme Vám za upozornění.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: chodníky 2.ZŠ
Datum: 4. 9. 2019
Dotaz: Chci se přidat s názorem , že nechat vykopat chodník aniž by byla domluvena rychlá oprava před zahájením školního roku je nezodpovědné. Situace je každý den před školou katastrofická...........takže za děti i rodiče děkuji za stezku odvahy v ulici Komenského.
Odpověď: (5. 9. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
termín prací se do školního roku bohužel posunul z kapacitních důvodů. Postup byl zvolen tak, aby se před zahájením školního roku na ulici již nepohybovala těžká stavební technika a při chůzi po protilehlém chodníku se dalo přejít po již předlážděném vstupu do školy, a to případně i za asistence městské policie.
Děkujeme za pochopení

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb