Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 7. 3. 2019
Dotaz: Vážení,jestli si myslíte,že nějaký lobing města pro změnu autobusových spojení pomůže,tak jste na velkým omylu!!Dopravu platí kraj a ten si to udělá jak potřebuje a nenechá si to měnit kvůli stížnostem radnic nebo cestujících,kam bysme přišli?!Jednou to tahle kraj dal a lidi se budou muset přizpůsobit,doprava se nebude přizpůsobovat jim!!Když se to lidem líbit nebude,tak je to jejich problém!!!To ste tak najivní?!!Řešte MHD a jinou dopravu nechte kraji!!!Nebo máte tolik času,že na to máte čas?!
Odpověď: (7. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
kraj systém VDV projednával kromě jiného se zástupci obcí a měst ze svého území. Jimi vznesené připomínky kraj zčásti akceptoval, zčásti je do systému nezahrnul. Systém VDV a jeho fungování může ovlivnit i městskou MHD, a to v rámci změny obsluhy některých dosavadních zastávek, v množství a jízdních řádech spojů a linek a nutnosti zajisti k nim městské přípoje, možností provázat tarify, umožnit odbavení společné pro VDV i MHD, možností napojení na integrované dopravní systémy okolních krajů apod. Neopominutelná je taktéž představa kraje o výši příspěvku jednotlivých měst na provoz VDV. Všechna tato témata jsou městem sledována a podle dostupných informací, a možností a v čase k tomu daném, se město snaží uplatnit a prosadit potřeby a zájmy svých občanů do daného systému.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 7. 3. 2019
Dotaz: Chválím, že chcete lobbovat za občany ve Veřejné dopravě Vysočiny, protože město má jinou váhu než občan, kterému na kraji stejně nikdo nevyhoví. Jízdní řád linky 200 se musí změnit, mám stejný názor jako v předchozích dotazech občanů. Cestování mezi Žďárem, NMNM a Bystřicí je pro ZR základ. Proč přidávají spojení autobusy do Jihlavy, dnešní stav stačí, měli by ty kilometry dát raději na Bystřici? Místo spojení do nějaké Jihlavy (co tam?) měli navrhnout víc vlaků do Brna, které jsou důležitější.
Odpověď: (7. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
VDV je celokrajský systém veřejné dopravy. S dotazy ohledně důvodů proč a jak jej kraj vybalancoval pro obce a města na svém území se prosím obraťte na odbor dopravy Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo zašlete dotaz na tiskové oddělení KÚ tisk@kr-vysocina.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 3. 2019
Dotaz: Dovoluji si Vás stejně jako jiná občanka požádat o lobbing kvůli lince 200 pro VDV. Vytváří se tím umělé spojení dvou dnešních linek ze ZR do JI a ze ZR do Bystřice. Kolik lidí přes ZR autobusem dnes tranzituje? A jak to bude s náhradním autobusem, až ten hlavní zůstane v zimě viset na začátku trasy za JI nebo za Bystřicí? A jak to bude se zpožděním? Pokuste se prosím zalobbovat, ať tu linku 200 v ZR rozdělí na dvě linky a nespojují zbytečnosti a potenciální rizika. V praxi to bude mít problémy.
Odpověď: (7. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, i tento požadavek město vzneslo v rámci připomínek, nebylo mu vyhověno.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, po letošním zimním úklidu města zůstaly poškozené trávníky - vytrhané a přemístěné celé kusy trávy - a také obrubníky u spousty chodníků jsou místy vytrhané a rozbité. Chtěla bych se zeptat, zda firma, která úklid prováděla, plánuje nápravu a uvedení trávníků a chodníků do původního stavu.
S pozdravem
...
Odpověď: (7. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, jako každým rokem, kdy bylo v zimě potřeba odhrnovat sníh, ošetřovat led, ... jsou následky takových prací nyní znatelné na komunikacích i okolních plochách třeba i v podobě poškozených obrubníků, rozježděných trávníků apod. Na nápravě se budou podílet jak firmy, které toto způsobily, tak město a zčásti i příroda.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den, zkuste zalobbovat na kraji, ať něco udělají se spojením do NMNM. Hodně lidí jezdí mezi Conventem a Nemocnicí, bude to horší. Teď bus přes Radňovice nebo Bystřičák jezdí ve všední den za oba směry 59x, ponovu na lince 200 pojede jen 47x. Přes Veselíčko pojede 15x místo 10x dnes, ale tam je proti spojení přes Radňovice o třetinu delší jízda a v zimě je to méně spolehlivé. Zkuste prosím za občany zalobbovat, ať těch 12 busů doplní nebo něco přesunou z trasy přes Veselíčko. Děkuji předem.
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
město kraji připomínkovalo i linku 200. Výsledkem konceptu VDV i s vypořádáním připomínek města jsou aktuální jízdní řády, které kraj považuje za konečné. Jakmile bude další možnost a prostor uplatnit další připomínky nebo znovu ty, kterým nebylo vyhověno a již byly znovu připomínkovány a přesto nebyly akceptovány, jsme připraveni takovou možnost využít.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 3. 2019
Dotaz: Paní Wurzelová, v odkazovaném dotazu https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795 jsem odpověď na svůj dotaz nenašel. Tak to zopakuji. "Kolik asi procent připomínek k jízdním řádům v dopisu od pana starosty Navrátila kraj opravil?" Aby nedošlo k omylu, tak myslím dopis na https://www.zdarns.cz/media/files/navrh-VDV/pripominky-k-vdv.pdf. Děkuji předem za konkrétní odpověď s odhadem počtu procent, asi kolik procent připomínek města kraj opravil v jízdních řádech.
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
jak už i v dotazovně bylo zveřejněno, kraj požadavkům a připomínkám města k VDV zaslaným mu v dopise pana starosty Navrátila vyhověl jen z malé části. Výsledek je patrný z aktuálních jízdních řádů zveřejněných na stránkách kraje. Procentní vyhodnocení "vyhověl" město nezpracovávalo a nepovažuji za potřebné jej ani odhadovat. Z dostupných podkladů si myslím každý občan může udělat vlastní úsudek.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Tak jsme 5. 3.2017 projednali nová parkovací místa na shromáždění vlastníků Lib. 23 - 25 a též projednáno SVJ Lib.19 - 21 dne 24.1.2017. Obě shromáždění dala souhlas k rozšíření parkovacích míst v našem dvoře. Vloni jste slíbili, že znovu naši žádost posoudíte, tak se ptám, zvýší se konečně počet parkovacích míst na Libušíně nebo se zase vyhodí peníze na stavbu "jako" parkoviště, kde se vlastně nesmí parkovat, ale jen stát 1hodinu. Zruší se konečně nevyužívaná parkovací místa pro invalidy?
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
letošní rozpočet počítá pouze s parkovištěm na ul. Palachova. Další stavebně povolené parkoviště je na ul. Okružní, které se letos nebude realizovat, k dokončení je projekt na ul. Brodská ...
Z tohoto důvod zatím další projektovou dokumentaci nebudeme zadávat.
Parkovací místa pro invalidy budeme monitorovat a v případě možnosti se počet zredukuje, v první řadě patrně zneplatněním příslušné značky. Počet parkovacích míst pro invalidy nesmí být v rozporu s příslušnými předpisy, tato skutečnost bude vzata v úvahu při konečném rozhodování o eventuální redukci počtu těchto míst.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Předmět: devastace města
Datum: 5. 3. 2019
Dotaz: Dobrý den,mrzí mě,že nemohu směřovat dotaz přímo na vedení města,ale budiž.Chci znát konkrétní odpověď,jaké kroky město učinilo v otázce zcela zdevastovaných travnatých ploch ve městě,které byly zcela určitě způsobeny zimní údržbou...
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, pro dotaz na vedení města, jak je uvedeno i v dotazovně, je možné využít e-mailových adres uvedených níže:
•Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta - martin.mrkos@zdarns.cz
•Ing. Josef Klement, místostarosta - josef.klement@zdarns.cz
•Mgr. Ludmila Řezníčková, místostarostka - ludmila.reznickova@zdarns.cz
S koncem zimy jako každý rok počítáme s čištěním a opravami a údržbou komunikací včetně chodníků, práce již byly zahájeny. Počítáme i s úklidem zelených ploch, především těch, které jsou po zimě dotčeny nejen návaly sněhu, posypem a technikou, ale jsou mnohde znečištěny i tím, co neukáznění občané odhodí mimo nádoby na odpad nebo neuklidí po svých psích mazlíčcích. Práce probíhají a budou dále postupně probíhat kromě jiného i podle počasí. Pokud je potřeba v zimě zajistit schůdnost a sjízdnost města, tak toto nelze zvládnout bez jakéhokoliv dopadu na okolní plochy.
Děkuji za pochopení a jsem s pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 5. 3. 2019
Dotaz: Proč jste dovolili uveřejnit takový tendenční článek o Veřejné dopravě Vysočiny? To se tím redakční rada nezabývala? Vždyť je tam nemálo nepravd nebo polopravd! Jako například o lepší návaznosti dopravy, když tehdejší starosta Navrátil připomínal dopisem na kraj nepřípoje! Nebo nové nakupování jízdenek elektronicky, když to už dnes dávno je kartou ZDAR! Jestli to vylepšení je hlavně o přidání autobusů do Ždírce nad Doubravou, tak to moc není, protože tam stejně víc jak 99 procent Žďáráků nejede!
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 4. 3. 2019
Dotaz: Se zájmem jsem čekal na plánovaný článek k Veřejné dopravě Vysočiny ve zpravodaji. Z textu krajského úředníka jsem dost rozpačitý. Čekal jsem nějaké konkrétnější informace a ne sebechvalné fráze, jak bude všechno nejlepší. Jedině tam bylo to, že do Ždírce to bude jezdit častěji, ale tam jezdí minimum Žďáráků. A že místo starostům máme posílat připomínky na kraj. Nedáte do příštího čísla zpravodaje reakci, kde uvedete na pravou míru tento reklamní článek, kde jsme se nic důležitého nedozvěděli?
Odpověď: (6. 3. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
na obdobný dotaz již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7795
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb