Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 25. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, bylo by vhodné upozornit vedení obchodních domů v našem městě, aby zlepšily čistotu kolem těchto svých obchodních domů, mnohdy je tam veliký nepořádek, což si myslím, že je vizitkou těchto obchodních řetezců.V Německu toto neuvidíte, vemme si alespoň v tomto příklad ze zahraničí ! Naprostá čistota a pořádek, je radost tam nakupovat, u nás pravý opak.Největší nepořádek je u Primy, velký podíl na tom maji bezdomovci,již zase vysedávají na rohu a dělají nepořádek, lidé se jich bojí.
Odpověď: (28. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den paní Dostálová,
tímto problémem jsme se již v minulosti zabývali.
Opět upozorníme zástupce obchodních řetězců i městskou policii.
S pozdravem

Miluše Kozáková
odbor komunálních služeb

Předmět: dotaz
Datum: 26. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den,prosím Vás,při výjezdu z ulice Studentská za poliklinikou je po pravé straně umístěna značka STOP,nemohla by tam být ještě umístěna značka ZÁKAZ STÁNÍ,protože tam pravidelně před značkou stojí auta i dvě za sebou,tak to tam je docela problém při vyjíždění aut z ulice na silnici,když tam ty auta stojí.Děkuji
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
pokud jsem správně pochopil Váš dotaz, tak se jedná o výjezd na ulici Studentská hned za poliklinikou, kde je však po pravé straně umístěna dopravní značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě!“, nikoli značka č. P 6 „Stůj, dej přednost v jízdě!“, to jen pro upřesnění.
Předmětná komunikace je široká cca 6,5 m, tedy platí zde zákaz vyplývající z obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, ust. § 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích: „Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.“ Při stání tedy musí zůstat 6 m, tedy každý, kdo zde stojí, se dopouští přestupku. Není možné ani žádoucí každý již existující zákaz stání zdůrazňovat svislou značkou, nicméně situaci budeme monitorovat.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 9. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den.
Prosím Vás, kdy bude proveden projekt SmartCity o kterém se už tolik let mluví, tedy řízení semaforů a dopravy? U Konventu je na křižovatce od Brněnské ulice semafor stále neseřízen a pouští auta dříve než na protější straně od centra. Ti co jedou na Smetanku toho často zneužívají, nedávají přednost protijedoucím autům a ohrožují chodce na přechodu. Byl jsem sražen na tomto přechodu na zelenou v roce 2007, stále se nic neděje, ač jsem toto stejné tady četl mnohokrát. Děkuji za odpověď
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den pane Kamenský,
semafory jsou seřízené správně, pro oba směry se rozsvěcují zelená současně (a pokud je rozdíl, tak to jsou zlomky vteřiny). Odbočující z Brněnské vlevo pouze někdy využívají „pomalejší“ start z Horní, což je v pořádku, ale samozřejmě nesmí ohrozit protijedoucí vozidla ani chodce přecházející po přechodu na zelenou. Totéž se někdy děje v opačném směru při odbočování vlevo z Horní, pokud mají pomalejší start vozidla z Brněnské. Vždy je to o řidičích a jejich dodržování, resp. nedodržování něčeho.
V rámci realizace Projektu dopravní telematiky v příštím roce znovu dojde k seřízení celé křižovatky.

Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 23. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den je uvolněný poklop kulatého kanálu na Ulici Palachova v místě kde parkovala dříve auta na komunikaci (již nemůžou nová zákazová značka) dům č 1788/11 a křížení k CHKO. Při každém přejezdu přes kanál se víko přizvedne velmi bouchne v noci to budí .... Prosím o opravení (na kompletní opravu kanálu nebudou finance a ani síla v našem městě) ale takové přivaření víka by stačilo:) další řešení by bylo povolit parkování aut v daném místě jak bylo před tím a tím nic neopravovat:)
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
Váš poznatek jsme předali správci zařízení Vodárenské akciové spol., a.s. k posouzení stavu.
Děkujeme za oznámení.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 20. 8. 2019
Dotaz: Chodník pod spořitelnou,kde mohou jezdit i cykliste je nutno v jednom místě opravit, jsou tam výtluky a když jsem tam viděl včera, jak tam paní havarovala na kole,když vjela do těch dír, tak mi jí bylo líto.Zavazí tam i ta borovice co roste do chodníku, nutno část jí přořezat a v tom místě jsou ty díry, nutno tento chodník pro pěší a cyklisty co nejdříve opravit, než se stanou vážnější nehody děkuji.
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
stav této části chodníku se opravdu ještě zhoršil, oprava je objednána. Děkujeme za Váš zájem.

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 20. 8. 2019
Dotaz: V našem městě jsou katastrofální silnice, kolik stojí pouze takové vyfrézování a položení nového povrchu ? Nechci jmenovat všechny poškozené silnice v našem městě, ale je jich opravdu mnoho a jsou v katastrofálním stavu.Výtluky díry a pod.Kam všude jdou peníze ? Vždyť na takovouto opravu naší infrastrukury by mělo být peněz dost.Ty výmluvy, že čekáte na dotace se již nedají poslouchat.Dříve fungovalo vše bez dotací a šlo to ! Proč to nyní nejde ?
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
cena 1 metru vyfrézované a znovu položené vozovky se může lišit v závislosti na stavu opravovaného úseku. Tj. o jakou tloušťku se celkově jedná, např. vyjeté koleje, stav konstrukčních vrstev, jestli je nutno zasahovat do obrub, stav vpustí atd. Např. loni opravený úsek od kruhové křižovatky U Ivana po odbočku k FÚ stál cca 1 mil Kč.
Na jaké účely jsou vydávány finance města je zřejmé z rozpočtu města a rozpočtových opatření, která jsou zveřejněna:
https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/hospodareni-mesta/rozpocet-2019
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den paní Škodová,
má město Žďár nad Sázavou v plánu v nějaké brzké době ještě prodej nějakých stávajících stavebních pozemků v lokalitě KLAFAR, anebo je tato lokalita již beznadějně "vyprodaná" ?

Případně je v plánu nějaké rozšíření zmíněné lokality o další stavební pozemky ?

Děkuji za reakci ...
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Sentíne,
na září letošního roku se připravuje vyhlášení prodeje 5 pozemků města pro výstavbu RD v nových ulicích v lokalitě Klafar III a pokračují výkupy a směny pozemků pro výstavbu další ulice.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje aÚP

Předmět: pálení klestu
Datum: 22. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, mám dotaz, zda je ve městě nějak regulována možnost spalování klestu na zahrádkách u RD (nikoli v koloniích), případně která vyhláška toto upravuje. Děkuji
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den
Obecně závazná vyhláška města Žďáru nad Sázavou č. 4/2017 k zabezpečení veřejného pořádku se vztahuje na povinnosti a chování osob na veřejných prostranstvích , tedy ne na soukromých pozemcích.
Regulace a povinnosti osob při spalování materiálu upravuje zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb., § 16, odst. 4.
Městská policie, pokud zjistí z vlastní činnosti nebo jí je oznámeno, že může docházet v tomto směru k znečišťování ovzduší apod., věc prověří a pokud je zde podezření, že může docházet k protiprávnímu jednání oznámí toto příslušnému správnímu orgánu.
"Zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb.
Povinnosti osob
§ 16
(4) V otevřeném ohništi lze spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami."

S pozdravem
Luboš Skřivánek
zástupce vedoucího MP Žďár nad Sázavou

Datum: 26. 8. 2019
Dotaz: Nepřipadá si město trochu jako pokrytec, kdy na jednu stranu vyzývá občany aby neplýtvali vodou (viz poslední hlášení rozhlasu) a přitom celé dny probíhá zalévání nového hřiště za 4. ZŠ. Chápu, že je nutné, aby hřiště vypadalo pěkně na slavnostní otevření, ale z pohledu občana, který se snaží dodržovat toto doporučení a vysychá mu trávník na zahradě to budí rozporuplné pocity.
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážený pane Martine,
zalévání u 4.ZŠ neprobíhá z estetických důvodů, ale z důvodu zakládání nového travnatého povrchu, který má dodavatel povinnost předat investorovi v odpovídající kvalitě.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Minigolf Pilák
Datum: 25. 8. 2019
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych jenom upozornit na stav drah minigolfu na Piláku. Včera jsme si zahráli minigolf a dráhy jsou v katastrofickém stavu. Jak kdyby tam byl minigolf už 30 let. Cementové desky jsou popraskané, spoje mezi deskami jsou výškově rozdílné, desky jsou místy nafouklé, odštípané, i zadělání spárovačkou nepomohlo. Ovlivňuje to celý průběh hry, byly jsme znechuceni stavem minigolfu a některé disciplíny ani nejdou plnit. Na drahách nejsou už ani vidět čáry, odpalovací plechy jsouzkroucené
Odpověď: (27. 8. 2019 - odbor školství, kultury a sportu):
Vážený pane Prokope,
vzhledem k tomu, že cena půjčovného u minigolfu je 10,-Kč na hodinu a tomu odpovídá i velmi vysoká návštěvnost, dochází samozřejmě k velmi vysokému opotřebení tohoto zařízení. V letošním roce jsme před sezónou provedli celkové opravy a vyměnili 13 nejvíce opotřebovaných desek nákladem 70 tisíc Kč. Odpalové desky měníme dle potřeby a v současné době jsou všechny v pořádku. Na příští sezónu připravujeme další opravy a úpravu ceníku služeb, protože v letošním roce již skončila povinnost dodržovat dotační podmínky.
S pozdravem V. Kovařík, ředitel SPORTIS