Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Paní Remarová,mě přijde,že město toto udělalo účelně,aby si pan místostarosta udělal body před volbami,městský architekt asi nemá co dělat.Však vlastníci těchto a sousedních pozemků chtějí pozemky uvést do původního stavu,nechtějí slyšet jak jej efektivně využít,to je jejich věc,určitě by si to zařídili
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážená paní Pochylá,

i na základě požadavků, podnětů občanů opravujeme, obnovujeme, nově budujeme volnočasové plochy, hřiště postupně v celém Žďáře nad Sázavou. Již v loňském roce jsme byli osloveni místními obyvateli s žádostí o revitalizaci tohoto hřiště. Proběhlo šetření na místě a zjištění aktuálního stavu, informování navrhovatelů. Předpokládali jsme, že obnova hřiště je ve všeobecném zájmu a proto jsme započaly přípravné práce, které právě z důvodu neobdržení souhlasu vlastníků dotčených pozemků byly pozastaveny. Za těchto okolností jsme si vyžádali návrhy městského architekta, které bychom s vámi rádi na zmíněné, plánované schůzce prodiskutovali.
V případě Vašeho zájmu k tomuto projektu mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním pěkného dne

Radka Remarová
komunitní koordinátorka

Předmět: Průjezd městem
Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, zajímalo by mě, zda se počítá v brzké době s omezením průjezdu centrem města velkých nákladních aut a nákladní techniky (kombajny, traktory, TIR apod.). V domech podél silnice na nám. Republiky a Havl. nám., kde jsou byty a kanceláře, je téměř nemožné otevřít kvůli nadměrnému hluku okno. Jak a kdy se toto bude řešit obchvatem nebo zákazem průjezdu pro tato velká vozidla. Děkuji a zdravím Martina
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor dopravy):
K dotazu na realizaci obchvatu bylo odpovězeno např. zde:

https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7087

Za současného stavu město nemá kompetenci zakázat průjezd některých druhů vozidel po silnici 1. třídy.

Ing. Jaroslav Miklík, vedoucí Odboru dopravy

Datum: 4. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den paní Křesťanová, píšete, že máte "napnutý rozpočet" a tak není možné otočit lavičku u nového hřiště na Libušíně. Chápu, že když se lavička instalovala, tak ještě nebyla známa podoba hřiště. Město však má vlastní pracovníky "technických služeb", tak by tuto lavičku mohli otočit. Nebo jste mohli požádat firmu, která hřiště instalovala - měla k tomu na místě veškeré vybavení. Věřím, že lavička bude otočena při přemisťování nevhodně rozmístěných hracích prvků, ...
Odpověď: (6. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
o přemisťování nových prvků na Libušíně neuvažujeme. Otočení lavičky je možné, ale v jakémkoliv případě to znamená náklady, a to i při otočení vlastními pracovníky města. Jak už bylo uvedeno, zvážíme do budoucna doplnění další lavičky: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=7092.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 3. 8. 2018
Dotaz: Vážený pane tajemníku, díval jsem se na tiskovou konferenci starosty města (www.obcasnik.eu/video-starosta-navratil-zdar-nad-sazavou-system-vdv-kraje-vysocina-mohl-zcasti-nahradit-mhd/) k aktuální otázce vztahu města Žďáru a krajské VDV. Můžete mi napsat, který den se tato tisková konference konala? Kdo o náhradě MHD za krajské linkové autobusy může rozhodnout? Rada nebo zastupitelstvo? Podle mne je to rizikový podnik, aspoň podle ohlasů k chystané VDV. Je pravda to i o Žďáru, co řekl hejtman?
Odpověď: (6. 8. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
poslední tisková konference proběhla na MěÚ ve středu 1.8.2018. Rozhodování o MHD nepatří mezi vyhrazené působnosti zastupitelstva uvedené v § 85 zákona o obcích a není ani uvedeno ve vyhrazených působnostech rady města, proto spadá pod ustanovení § 102 odst.3, který říká: "Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo; rada obce může tyto pravomoci zcela nebo zčásti svěřit starostovi nebo obecnímu úřadu; rada obce může svěřit obecní policii zcela nebo zčásti rozhodování o právních jednáních souvisejících s činností obecní policie."
S pozdravem Jan Havlík- tajemník MěÚ

Předmět: letadla a pilak
Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den , měl bych dvě výhrady.Starý starosta vždy jednal s armádou o nelítání letadel nad Žďárem.Začínají zase pěkně létat přímo nad městem. Na hráz piláků se vždy mohlo jen ne za zábradlí .Prosím u těchto případů ma jednat vždy město a ne jednotlivec děkuji a držím palce u dalších voleb.
Odpověď: (3. 8. 2018 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
souhlasím s vámi, že jednat musí město. Proto předávám váš podnět vedení města.
S pozdravem Jan Havlík-tajemník MěÚ

Předmět: Hráz Piláku
Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den. Bylo by prosím možné aktivně vstoupit do jednání s Povodím Vltavy, zjistit důvod uzavření přechodu pro pěší na hrázi Piláku a zkusit vyjednat změnu, aby tam bylo možné chodit? A průběžně informovat občany o vývoji jednání? Díky moc.
Odpověď: (3. 8. 2018 - odbor majetkoprávní):
Vážený pane,
Váš podnět jsem postoupila vedení města, které o výsledku jednání bude informovat.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
majetkoprávní odbor

Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: Vážení,v posledním čísle Žďárského deníku je článek o tom,že z okresních měst kraje jen Pelhřimov nechce Veřejnou dopravu Vysočiny. A taky se tam píše,že města a obce budou platit každý rok 70 Kč na občana,to u Žďáru je skoro 1,5 milionů každý rok. To je město tak bohatý,že může nasypat do krajského měšce na krajské vlaky a autobusy každý rok takovou sumu,když třeba při změnách MHD nechtělo dát ani korunu navíc? A když město dopisem pana starosty kritizovalo jízdní řády a kraj městu nevyhověl?
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
žádná oficiální jednání mezi městem a krajem ohledně konkrétních podmínek pro zapojení žďárské městské autobusové dopravy (MHJD) do Veřejné dopravy Vysočiny do této doby neproběhala. Kraj nám přislíbil poskytnout podklady ohledně obecných podmínek základních možných variant pro zapojení se do krajské veřejné dopravy, až je bude mít připraveny. Doposud jsme takové podklady neobdrželi a na projednání konkrétních podmínek zástupci města nebyli přizváni.
O jakémkoliv návrhu, který by měl znamenat finanční dopad pro naše město, musí jednat rada města a ve vazbě na případné navýšení rozpočtu i zastupitelstvo města. Ze strany Kraje Vysočina jsme však zatím oficiální návrh na zapojení nedostali.
Město Žďár bylo doposud aktivní především v připomínkování návrhu krajské linkové dopravy, kde jsme několikrát zaslali své připomínky a informovali jsme o této skutečnosti i okolní obce.
Obecně lze říci, že náš postoj je takový, že zajištění veřejné linkové dopravy na územní kraje je v kompetenci krajských orgánů. My jako město Žďár se staráme o zajištění městské autobusové dopravy (MHD) včetně finančních dopadů na městský rozpočet.
Díky za Váš zájem o naše město
S pozdravem
Mgr. Zdeněk Navrátil
starosta města

Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, zvažuje město v těchto teplých dnech kropení silnic jako tomu je v jiných městech? Dříve kropicí vůz ve žďáře projížděl a kropil ale už více roků takto není z jakého důvodu? Lidem by to velice pomohlo. Děkuji za odpověd.
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, prozatím o skrápění silnic neuvažujeme. Vzhledem k nadmořské výšce, konfiguraci ulic a zeleni nepatříme mezi vedry nejvíce postižená města. S takovou službou jsou spojeny i finanční náklady. Snažíme se s vodou spíše šetřit a používat ji pouze tam, kde je nezbytně potřeba např. na zalévání nových výsadeb.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

S pozdravem

Datum: 2. 8. 2018
Dotaz: Dobrý den, ať se tazatel podívá jak to funguje v jiných městech, tam jezdí jak je potřeba a noční klid jde v těchto vedrech stranou a nikdo si neztěžuje. ...
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní
děkujeme za Váš námět. Aktuálně i za stávajících klimatických podmínek prozatím ve Žďáře neuvažujeme o výjimkách pro dodavatele veřejných služeb ohledně dodržování nočního klidu. Nicméně i takovou výjimečnou variantu provozu za ztížených klimatických podmínek je potřeba zvažovat.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb


Datum: 1. 8. 2018
Dotaz: p.s. Nerad bych se z odstupem času dozvěděl, že tento pozemek odkoupil nějaký majitel sousedního pozemku pro výstavbu nemovitosti nebo pro jiné využití.
S pozdravem.
Odpověď: (2. 8. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
K P.S.
Funkční využití pozemku podle územního plánu je pro občanské vybavení - tělovýchovná a sportovní zařízení. Nelze na něm realizovat jinou výstavbu nebo činnost, která omezuje a narušuje kulturně sportovní a relaxační funkci těchto ploch.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP