Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 31. 1. 2020
Dotaz: Krásný den, plánuje se v letošním roce vybudování VO na ulici Jihlavská? Objevil jsem článek z roku 2014, kdy mělo snad být toto vybudováno. Za šest let nic moc změna B-).
Odpověď: (3. 2. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane,
VO bude součástí rekonstrukce úseku mezi okružní křižovatkou a Chelčického ulicí, kterou by město mělo provést spolu s ŘSD ČR, případně KSÚS, po výstavbě propojky Brněnská - Jihlavská. Tato rekonstrukce bude zahrnovat nový chodník, nájezdy do areálů, výsadbu stromořadí a nové zastávky MHD. Předpoklad realizace je v roce 2023-24.
S pozdravem, Ing. Irena Škodová, vedoucí odboru rozvoje a ÚP

Předmět: Semafory u KD
Datum: 31. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na odpověď k dotazu o intervalu semaforu z Neumannovy ulice. Nemohu souhlasit s tvrzením, že je to jenom o řidičích. Berete, pane Dvořák, v potaz, že před semafory (cca 30m) je vyznačen pruh pro zákaz zastavení, aby mohla vyjíždět/vjíždět auta od Pojišťovny? Tedy ta velká mezera, o které píšete, není vždy nutně způsobena řidiči, ale povahou opatření pro volný vjezd/výjezd z parkoviště, takže teoreticky při větším počtu aut vznikne tato mezera vždy.
Děkuji
Odpověď: (31. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane Dospěle,
na obdobnou otázku již byla zveřejněna odpověď: https://www.zdarns.cz/online-sluzby/dotazy-a-namety/odpoved-jednotliva?id=8428. Jak již bylo uvedeno, v průběhu tohoto roku budou semafory na této křižovatce měněny a budou nově seřizovány a odzkoušeny i jejich provozní parametry.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: semafory u KD
Datum: 29. 1. 2020
Dotaz: Dodrý den, bylo by prosím možné načasovat semafor z Neumannovy ulice na světelné křižovatce u kulturního domu na delší časový interval? Když blikne zelená, projedou stěží 4 auta!! Při takovém množství aut co tam jezdí, je to zoufalé. Děkuji
Odpověď: (29. 1. 2020 - odbor dopravy):
Váš dotaz nespadá do kompetence Odboru dopravy, ale Odboru komunálních služeb. Zde je odpověď:
*
Vážená paní, pro změnu dopravního plánu v tuto dobu není relevantní požadavek. Ono je to jenom v řidičích, pokud se patřičně reaguje a nenechávají se velké mezery mezi vozidly v koloně, tak vše funguje v přijatelných mezích, tj. projede min. 8 vozidel, a to je pro tento proud dostačující. Pokud mezi vozidly vznikle velká mezera, tak to počítač vyhodnotí jako konec kolony a přepíná další průběh dopravního plánu. Takže zvětšení intervalu v tomto případě nepomůže. Během prvního pololetí dojde ke kompletní výměně všech semaforů ve Žďáru, takže se pak vše bude odlaďovat, při té příležitosti tento Váš požadavek uplatníme.

Ing. Miloslav Dvořák, odbor komunálních služeb

Předmět: Poděkování
Datum: 23. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den. děkuji za údržbu chodníků v okolí paneláků na ulici Palachova.
Vzhledem k velkému počtu chodců -škola,školka, cesta k nádraží, téměř 500 bytových jednotek- je tato lokalita velmi frekventovaná.
Odpověď: (27. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme. Vaše poděkování jsme předali i firmě, která zimní údržbu ve městě provádí.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 27. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, včera (26.1.2020) procházka městem Žďár n.S. Na spoustě místech klouže, neposypáno. Zkuste si projít přes zastávky na ulici Žižkova, kde nastupuje každý den spousta lidí. Posyp by snad měl být automatický. Děkuji
Odpověď: (27. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dnes na zastávkách na ul. Žižkova nebyly shledány závady ve schůdnosti. Zejména při neustále se měnících teplotách nebudou v každou denní hodinu všechny úseky stejně dobře schůdné třeba i několik hodin po provedeném posypu.
Situaci na různých místech města denně kontrolujeme, a to i opakovaně.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 22. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, předem se omlouvám pokud jsem vybral špatného adresáta.
U krajového rodinného domu na ulici Novoměstská 119/20 vyrostla na zahradě budova s garáží která má vrata směrem do parkoviště na ulici Nezvalova. Aby bylo možno do této budovy zajíždět budou muset být volná dvě parkovací místa na stávajícím parkovišti. Předpokládám že majitel bude chtít tato místa volná aby mohl garáž využívat. Je nějak zajištěn tento "zábor" (nebo jak jinak to nazvat). Jedná se o pozemek města. Děkuji Pavel
Odpověď: (23. 1. 2020 - odbor stavební):
Vážený pane,
stavebník doložil k žádosti o vydání povolení souhlas vlastníka pozemku, přes který je zajištěn přístup a příjezd pro tuto stavbu. Stavební úřad v průběhu správního řízení posuzoval mimo jiné i vliv této stavby na okolní území. Přímo navazující stávající zpevněná plocha pro parkování byla realizována na základě povolení za účelem vytvoření 4 parkovacích míst (z toho 3 šikmá stání a 1 podélné stání). Úpravou/přemístěním oplocení pozemku p. č. 3986 bude vytvořen dostatečný prostor pro kolmé parkování ve stejném počtu. S tímto řešením vyslovil souhlas nejen správce komunikace, ale i příslušné dotčené orgány.

S pozdravem
Ing. Libuše Pitková, stavební úřad.Datum: 20. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den.
Mohu na tento chodník vstupovat, když se jedná o soukromý pozemek?
Přeji hezký den.
Odpověď: (22. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
i soukromý chodník může být veřejně přístupný a užívaný, což je případ i tohoto konkrétního chodníku.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 22. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, proč už se ve Žďáře nesypou chodníky. Pohybuji se převážně pěšky a znám jejich stav. Posypané nebo dokonce holé jsou pouze vybrané chodníky v centru, ale okrajové části (např. Vodojem) - jsou pouze prohrnuté a je na nich ušlapaná a uklouzaná vrstva sněhu nebo ještě hůře kusy ledu. Mám pocit, že městu záleží pouze na řidičích - silnice jsou upravené, ale chodci si prostě musí nějak poradit. A cedule, že chodník se v zimě neudržuje, není řešení!!!
R. Suková
Odpověď: (22. 1. 2020 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní Suková,
dodavatele jsme podle zjištění v terénu upozornili na potřebu posypu. Situaci budeme i nadále sledovat a prověřovat i v rámci dalších kontrol.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 16. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den, v roce 2019 v únorovém čísle Žďárského zpravodaje byla informace, že bude provedena výstavba nových zastávek, protože stávající u polikliniky jsou nevyhovující. Přesný termín nebyl uveden, jen nejdéle v roce 2020. V lednovém čísle 2020 v investicích a opravách,není žádná zmínka, že by se něco mělo dělat. Ptám se tedy, kdy se občané dočkají slibovaných zastávek. Děkuji
Odpověď: (21. 1. 2020 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Bárto,
stavba se připravuje letos k realizaci a její finanční krytí bude schváleno nejbližším rozpočtovým opatřením.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská, tajemnice městského úřadu

Datum: 19. 1. 2020
Dotaz: Dobrý den,
na konci slepé Haškovy ul. u hřiště 5.ZŚ za bývalou výměníkovou stanicí - nyní je z ní bytový dům, je oplocena část veřejného prostranství - trávníku. Zajímalo by mne, zda si majitelé nového domu tento pozemek od města odkoupili nebo si ho zabrali jen tak, a tedy neoprávněně.
Odpověď: (20. 1. 2020 - odbor majetkoprávní):
Vážená paní,
děkujeme za upozornění. Vzhledem ke skutečnosti, že pozemek je vlastnictvím města Žďáru nad Sázavou a není uzavřena smlouva o nájmu pozemku, popřípadě smlouva o výpůjčce pozemku, předala jsem Váš podnět odboru komunálních služeb k řešení záboru veřejného prostranství.
JUDr. Stanislava Prokopová Ph.D.
odbor majetkoprávní