Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 15. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kde se občané města dozvědí,zda u nás ve městě bude nový zubař a odkdy bude ordinovat. Například o paní doktorce v "modrém domě" někteří občané vůbec nevěděli.
Odpověď: (30. 10. 2019 - odbor sociální):
Dobrý den,
všichni zubní lékaři v našem městě, jsou privátní a stejně je tomu i u nově příchozích lékařů. Pokud dojde k otevření zubní ordinace novým lékařem, je pouze na něm, jakým způsobem komunikuje s veřejností, a jakým způsobem provádí registraci svých pacientů. Osobně jsem rád, pokud je končící zubní lékař v ordinaci nahrazen zubním lékařem jiným. Horší je situace, když končí v ordinaci zubní lékař a nenajde se nový lékař, který by jeho ordinaci provozoval. Bohužel i tyto varianta je reálná.
Město hledá možnosti podpory mladých zubních lékařů, aby měli zájem do našeho města přijít provozovat svou lékařskou praxi.
Všem nám přeji, aby se situace v dostupnosti stomatologické péče v našem městě zlepšila.

Petr Krábek, vedoucí sociálního odboru

Datum: 23. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den omezení dopravy u Stržanova je diskutabilní toto má trvat do konce tohoto měsíce,ale pracovníky tam není vidět, ani žádnou pracovní činnost ! To samé je u opravy silnice směrem na Sázavu, nikde nejsou vidět žádní pracovníci, pracovní činnost mizivá, proto vše trvá tak dlouho. Jak na toto město dohlíží,když zadává takovéto zakázky, které se neúměrně protahují a prodražují ? To jsem zvědavá.zda vše bude hotovo do konce října, jak je uvedeno na Vašich stránkách a hllavně v jaké kvalitě !!
Odpověď: (30. 10. 2019 - odbor dopravy):
Dobrý den,
*
Stavba stezky pod silnicí I/37 u Stržanova:
U této stavby požádal dodavatel stavby o prodloužení termínu uzavírky do poloviny listopadu a Krajský úřad mu toto prodloužení povolil. Při zahájení stavby došlo k přesunu realizace stavebních objektů, a to v důsledku subdodávky tubosideru, u které bylo předloženo nové technologické řešení. V současné době probíhají práce i přes víkendy. Po celou dobu stavby je prováděn technický i autorský dozor.

Ing. Irena Škodová
vedoucí Odboru rozvoje a územního plánování

Uzavírka silnice I/19 Sázava - Žďár n.S:
*
Tato uzavírka je povolena Krajským úřadem kraje Vysočina - odborem dopravy a silničního hospodářství, případné dotazy adresujte přímo na Krajský úřad. Investorem oprav je ŘSD, nikoli město.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy

Předmět: cenzura dotazů
Datum: 24. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
před měsícem jsem se ptal na úsporu v souvislosti s 2 místostarosty. Dodnes nevidím žádnou opověď. Zřejmě odpovídáte jen na to co se vám hodí.
Odpověď: (25. 10. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
na Váš dotaz bylo odpovězeno 25. 10. 2019.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřaduDatum: 7. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
uběhl rok od voleb, tedy dost dlouhá doba, aby jste zhodnotili efekt 2 místostarostů. Zároveň jste slibovali, že na náklady s tím spojené ušetříte jinde. Kde a kolik to bylo? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (25. 10. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den,
ano bude to rok od voleb, ale jen ten, kdo pracoval v samosprávě a státní správě je schopen posoudit, že rok je krátká doba na hodnocení. Přesto se za jediný rok podařilo mnoho věcí, čerpání dotací v mnoha odvětvích ve vysokých částkách, příprava mnoha investic s dotačními tituly, přesoutěžení a zlepšení služeb občanům, zlepšování životního prostředí a boj proti změnám klimatu, příprava organizačních změn úřadu s ušetřením pracovních míst a mnoho dalšího. Dále je nutné konstatovat, že nelze slučovat náklady na státní správu a samosprávu a uvolněné zastupitele. Naše město je z mnoha měst podobné velikosti jedním z mála, co mají jen dva místostarosty. Například Mělník, Náchod, Vyškov či Brandýs nad Labem mají místostarosty dokonce tři.
Děkujeme za váš dotaz.
Mgr. Ludmila Řezníčková
místostarostka města

Datum: 24. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
prosím vás o informaci, z jakého důvodu nejsou na webu města zvěřejňovány zápisy ze zasedání osadních výborů zastupitelstva města. Existuje nějaký důvod k jejich utajování? Jsem právní laik, ale mám pocit, že je to v rozporu s platným jednacím řádem zastupitelstva. Pokud jsou zveřejňovány zápisy z finančního a kontrolního výboru, pak by to samé mělo platit i pro všechny ostatní výbory.
Odpověď: (25. 10. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den p. Jirků,
nejedná se o zákonnou povinnost. Na základě Vašeho dotazu však projednám tuto záležitost s vedením, a v případě, že vedení rozhodne, že se i zápisy z jednání osadních výborů budou zveřejňovat, tak je zveřejňovat budeme.
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Předmět: Dům kultury
Datum: 24. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
Jako občan města se nestačím divit tomu, že příspěvková organizace Kultura s cca 10 zaměstnanci, má 1 ředitelku a 2 zástupce. Můžete to občanům nějak zdůvodnit?
Odpověď: (25. 10. 2019 - odbor školství, kultury, sportu a marketingu):
Dobrý den,
počet zástupců není omezen žádnou směrnicí. Jedná se pouze o rozdělení kompetencí. Počet zaměstnanců PO Kultura Žďár v trvalém pracovním poměru je 15. Celkový počet včetně DPP je 50. Funkce zástupce se ve výši platů těchto dvou zaměstnanců nijak neprojevuje.
Ing. Marcela Lorencová
ředitelka PO Kultura Žďár

Předmět: Sázení stromů
Datum: 23. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, proč nenaplánujete akci sázení stromů pro občany našeho města, jistě by přišlo mnoho lidí, které naše krajina zajímá a obzvláště výsadba zelene pro naše město a zejména okolí. Když vidím ty vykácené hooliny, tak je mi smutno, neboť co naši předci vysázeli bude v budoucnu pryč a proto by bylo vhodné organizovat výsadby nových stromů pro naše děti a další generaci, zvažte to prosím a hlavně realizujte, věřím, že by přišlo hodně lidí.
Odpověď: (24. 10. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážený pane,
děkujeme za Váš zájem. V lesích, které jsou ve správě města, již dokončujeme plánovanou podzimní výsadbu kontejnerovaných sazenic. Před začátkem sněžení a v předjaří budeme provádět ještě síji břízy. Další výsadbu budeme provádět v jarních měsících v závislosti na klimatických podmínkách. V tomto období by jsme se mohli k myšlence zapojení dobrovolníků vrátit.

S pozdravem

Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky
Technická správa budov

Předmět: Osvětlení
Datum: 21. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den, mám prosbu. Cestou na centrální parkoviště nyní nesvítí světla a je tam hodně tma a také tam zůstal pozůstatek nějakého sloupu a také dále u silnice pod Gymplem. Tam je pahýl ponechaný již asi 1 měsíc a je to nebezpečné. Prosím o nápravu. Děkuji
Odpověď: (23. 10. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
u centrálního parkoviště došlo k poměrně velké destrukci zařízení veřejného osvětlení, nicméně oprava již probíhá, nelze to provést na jeden „zátah“. Na křižovatce ulic Neumannova a Studentská (pod gymplem) byly následkem dopravní nehody zničeny pilířek a stožár veřejného osvětlení, čekalo se na dodávku nového zařízení, ale i na tom se již pracuje.
S pozdravem
Ing. Miloslav Dvořák
odbor komunálních služeb

Datum: 16. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
v pátek 11/10 se prováděla oprava povrchu komunikace ul. Okružní - horní.
Bohužel nebyla dokončena cca 100 m ke křižovatce Brodská - Okr. ( roz. Hamry).
Pracovníci prostě skončili v pátek cca 16h.
Odpovězte prosím zda bude oprava výmolů komunikace dokončena podle označení a termín opravy.

děkuji Nedbal
Odpověď: (23. 10. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
dokončení úseku je plánováno na 29.10. 2019.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 21. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den,
neuvažuje město o zvýšení koeficientu pro daň z nemovitostí u rekreačních budov (pokud je to ještě možné)? Když sleduji aktuální stav, chataři např. z Grejd městu nic moc nepřinesou, trvalé bydliště mají většinou mimo ZR, ale stále něco požadují a stojí město jen další a další peníze z rozpočtu... Děkuji za odpověď.
Odpověď: (22. 10. 2019 - odbor finanční):
Vážený pane Císaři,
Obecně závazná vyhláška č. 2/2005, o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí a výše stanoveného koeficientu z ní vyplývající bude pro rok 2020 nezměněna.
S pozdravem J. Vácová, vedoucí finančního odboru