Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 7. 5. 2019
Dotaz: Vážení,
loni byl u kulturáku vybudován nový mlatový chodník. Vzhledem k tomu, že toto řešení není úplně stoprocentní, tak lze čekat, že za určitých klimatických podmínek mnoho občanů šlápne i trochu mimo tento chodník. Bohužel město žádným způsobem neošetřilo okolní trávník, aby tuto zátěž vydržel. Naopak trávník dostal zabrat při stavbě mlatového chodníku a byl silně poškozen i při zimní údržbě. Je třeba alespoň okolí začátku a konce chodníku opatřit porostem, který vydrží tuto zvýšenou zátěž.
Odpověď: (9. 5. 2019 - odbor životního prostředí):
Dobrý den,
s úpravou okolního terénu počítáme. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: Ulice Vnitřní
Datum: 7. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den, plánujete v blízké budoucností vyspravit ulici Vnitřní na Vysočanech? V dezolátním stavu je již dlouho ... Chápu, že se tento problém vyskytuje snad na desítkách ulic (silnic) našeho města. Ptám se spíš na přesnější termín opravy ... Děkuji za reakci. S pozdravem ...
Odpověď: (9. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
vysprávky na ulici Vnitřní a Květná jsou objednány hned v následujícím pořadí, jak skončí opravy na ulici Studentská.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 14. 4. 2019
Dotaz: Dobrý den, chodím s dětmy kolem 3.základní školy a nemohli jsme si nevšimnout nevzhledných pahýlů po krásných keřích, které na trávníku u trojky ještě nedávno zkrášlovaly prostředí.
Ptám se. Je záměrem města ničit zeleň nebo "práci" provedl nějaký vandal? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (9. 5. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážená paní,
pozemky před 3. Základní školou jsou pronajaty základní škole, která si údržbu zelených ploch zajišťuje svými pracovníky na své náklady. Záměrem města rozhodně není ničit zeleň.

S pozdravem

Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 5. 2019
Dotaz: Nejsem si jist, zdali první dotaz odešel, tak opakuji: Dovoluji si doporučit revizi osazení některých nových stromů u chodníků či silnic, aby po pár letech nenarušily kořenové systémy chodníky nebo vozovky podobně, jako na cyklostezkách kolem Sázavy a Pilské nádrže (kde stezky zvedají kořeny původních stromů).
Odpověď: (9. 5. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážený pane
je naší snahou sázet stromy tak, aby v budoucnu byl minimalizován jejich případný negativní dopad na své okolí. V blízkosti objektů i komunikací se jedná mnohdy o kompromis, kdy je nutné zohlednit umístění pozemních staveb, inženýrských sítí a jejich ochranných pásem, vlastnictví pozemků, … S podnětem týkajícím se konkrétních vysazených stromů na pozemcích města se můžete obrátit na správkyni zeleně města Ing. Křesťanovou, tel.: 566 688 184, 777 454 791 nebo e-mail: eva.krestanova@zdarns.cz.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 6. 5. 2019
Dotaz: Kdy začnou celkové opravy dír v silnicích v našem městě. Je to opravdu jako tankodrom, samá díra,pokud si poškodím svoje nové vozidlo, tak škodu bych po městu vymáhal soudní cestou.Myslím, že takových občanů by bylo více, pokud nezajistíte řádnou a kvalitní opravu vozovek.Ne, že zase pojede auto a bude stříkat do děr tekutý asfalt s drtí, kdy tato oprava je provizorní a jsou to vyhozené peníze. Protože ty díry jsou za chvíli vyježděné a mnohdy ještě větší.
Odpověď: (7. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane
V současné době pobíhají infra vysprávky asfaltovou směsí, následně bude užito i tryskaných vysprávek emulzí a drceným kamenivem. Rozsah a způsob oprav a údržby komunikací se každoročně odvíjí i v závislosti na rozsahu poškození komunikací po zimě a výši rozpočtu města pro tento účel v daném roce. Bez užití tryskaných vysprávek by mnohá místa zůstala neopravena. Doporučujeme řidičům, aby pohyb vozidla přizpůsobili stavebnímu a dopravně technickému stavu komunikace a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.
S pozdravem
Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Datum: 2. 5. 2019
Dotaz: Vloni byla popravena (zbytečně) zdravá bříza u domu Nezvalova 2091. Myslím, že desítky roků nikomu nezavazela. Čekal jsem, že kromě zdravého kmene zmizí i pařez, ze kterého hojně tekla míza. Pařez je tam dosud; je to bezútěšný pohled. Mohli byste prosím zařídit vykopání pařezu a osazení nového stromu? Mimochodem, na popravené bříze bylo k vidění dost ptactva, dokonce i poštolka a puštík.
Odpověď: (7. 5. 2019 - odbor životního prostředí):
Vážený pane,
bříza byla pokácena z důvodu zhoršeného zdravotního stavu a výrazně snížené fyziologické vitality. Zhoršení stavu stromu bylo způsobeno pravděpodobně poškozením kořenového systému při stavbě parkovacího stání. Pařezy jsou z jednotlivých částí města postupně odstraňovány frézováním a vždy se odstraňuje více pařezů najednou dle finančních možností v daném roce. V tomto roce již frézování některých pařezů proběhlo a další vlna frézování ve Vaší lokalitě je připravována na podzim letošního roku s přihlédnutím na finance. Výsadba nového stromu na stejném místě, kde byla pokácena bříza, nebude realizována, protože na tomto stanovišti nejsou vhodné podmínky pro růst a vývoj nového stromu.
S pozdravem
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 3. 5. 2019
Dotaz: Na Stalingradě jsou od hlavní křižovatky až k Penny už možná dva roky ucpány téměř všechny kanálové vpustě pískem. Když zaprší, teče po silnici široký proud vody dolů z kopce až na most přes Sázavu. Jedoucí auta rozstřikují proud vody přes celou šířku chodníku, takže nahazují chodce špinavou vodou a není kam uhnout. Bylo by třeba vpustě vyčistit, ...
Děkuji
Odpověď: (6. 5. 2019 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
čištění vpustí probíhá 1x za rok (ne 1x za dva roky) vždy po skončení blokového čištění. V současnosti již probíhá a pracovníci se opět dostanou i na ul. Revoluční a Strojírenskou. Děkujeme za Váš zájem.

S pozdravem

Jiří Kasper
odbor komunálních služeb

Předmět: domov důchodců
Datum: 2. 5. 2019
Dotaz: Co tam prosím máte v domově důchodců na ul. Okružní za vedoucí ? Chová se jako kdyby všemu rozuměla,kolektiv se jí bojí, mezi zaměstnanci je neoblíbená,má svoje oblíbence a je arogantní a nepříjemná.Taková to osoba ke starým nemocným lidem nepatří. Špatná volba výběru vedoucí !
Odpověď: (6. 5. 2019 - odbor sociální):
Dobrý den,
na místo vedoucí domova proběhlo standardní výběrové řízení. Výběrová komise vybrala dle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na paní vedoucí jsem zatím zaznamenal stížnost pouze v dotazovně, která s ní byla projednána. Ve všech našich službách pravidelně zjišťujeme spokojenost klientů i zaměstnanců. Na domově šetření proběhne během měsíce června a je zde možnost vyjádřit se i k paní vedoucí. S výsledky šetření budeme samozřejmě dále pracovat.
Pokud máte konkrétní poznatky, můžete přijít přímo za mnou a detailně mě informovat. Pak se bude snáze situace řešit.
Mgr. Václav Šerák, ředitel PO Sociální služby Města Žďáru nad Sázavou

Datum: 24. 4. 2019
Dotaz: Dobry den,
První dotaz
Zajímalo by me, kde se daji precist, aniz bych musel chodit do mesta, vystavene parte.
Jde spis pro me uz praktickou část, něco jako cteni novin a rad bych si ji zprostredkoval z domova nez na chodniku ve meste.

Druhy dotaz
Kdy bude otevrena novinova budka u polikliniky?
Bud otevrena nebo odstranena.Dekuji
Prikryl
Odpověď: (6. 5. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Přikryle,
o tom, že by byla parte vystavována jinde než klasicky ve vitrínách umístěných ve městě se zatím neuvažuje. Tuto službu poskytuje soukromá firma. Je to však možný námět k zamyšlení, za který Vám děkujeme.
Pokud jde o novinový stánek u Polikliniky, tak město je sice vlastníkem pozemku, který však pronajímá soukromé osobě, tudíž město nerozhoduje o jeho provozu, to je věcí nájemce.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu

Datum: 3. 5. 2019
Dotaz: Dobrý den, plánujete opravu informací na webových stránkách města v sekci základních informací o Žďáru nad Sázavou v členění města ? Žďár nad Sázavou má od března 2019 celkem 8 městských částí + 4 místní části. Informaci o vzniku Žďáru n.S. 8 má už i např. i Wikipedia a další informační celostátní kanály. Je problém v útvaru informatiky nebo nebylo ani žádné zadání ?
Odpověď: (6. 5. 2019 - úsek tajemníka a správy MěÚ):
Dobrý den pane Korábku,
děkujeme za upozornění na nepřesnou informaci o členění města Žďár nad Sázavou uvedenou na webových stránkách města. Tento nedostatek byl již odstraněn. Problém v oddělení informatiky nebyl, neboť to provádí jednotlivé změny a opravy na základě zadání, které však v tomto případě nebylo dosud dáno.
Děkujeme za Vaši pozornost.
S pozdravem
JUDr. Martina Hostomská
tajemnice městského úřadu