Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Most na Klafar
Datum: 7. 8. 2012
Dotaz: To nebyla závistivá starost ohledně mostu na Klafar,ale konstatování.Myslím si,že by se město mělo víc zajímat o starší lokality i při opravování komunikací.A nemyslím si,že zrovna most na Klafar něco vyřeší,spíš by to chtělo pořádný obchvat Žďáru,aby kamiony a auta směřující ze Žďáru nejezdili přes město,tím by se doprava zmenšila,ale to je hudba budoucnosti a bez finančních prostředků se to nevyřeší.
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
už jsem si zvykla, že každá akce ve městě má své příznivce a odpůrce a realizovat je třeba nejpozději ihned. Bohužel to tak jednoduché není, ač bych si to mnohdy i přála.

Předmět: závody 4.8.2012
Datum: 5. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,
v sobotu jsme nemohli projet odpoledne do Sázavy, musely jsme objíždět trasu objížďkou asi 2x delší.
Už máme dost těch závodů a uzavírek /a není to názor pouze nás, co jsme jeli autem ale i lidí v okolí/. Zajímalo by nás, zda se někdo zamyslí nad označením uzavírek a objížděk-na "Stalingradě to byla hrůza, a také, zda nám někdo nahradí ne právě levné pohonné hmoty, protože objížďka nebyla naší vinou, ale pro zábavu jiných. Děkuji za odpověď, Pokorná
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
děkuji za Váš názor, který vezmeme v potaz při budoucím rozhodování o konání či nekonání podobných akcí.

Předmět: Dobrý den
Datum: 6. 8. 2012
Dotaz: Chtěl bych se zeptat jestli město pronajímá garáže?Dekuji za odpověď.
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
ne, v současné době město žádné garáže nepronajímá.

Datum: 30. 7. 2012
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat, kdy se již začne s rekonstrukcí náměstí a přilehlých prostor, kdy už v této návaznosti konečně bude zbourán (ostuda Žďáru hotel Bílý lev) a hlavně, kdy má být rekonstrukce náměstí hotová. Ještě se chci zeptat co se buduje pod spořitelnou, mají to být nějaká obchodní centra, nebo něco jiného, děkuji.
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
vzhledem k omezenému prostoru Vás v případě náměstí a Bílého lva odkážu na předchozí odpovědi a současné mediální články k těmto tématům, kde jsem se již podbobně vyjádřila.
K přestavbě pod spořitelnou byly informace již rovněž uvedeny dříve na této dotazovně.

Předmět: Most na Klafar
Datum: 2. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den. Dojímá mě závistivá starost obyvatele sídliště Vodojem o most na Klafar. Chtěl bych jen poznamenat. Kdyby již stál most na Klafar, nemusela by dnes polovina obyvatel Žďáru stát denně v zácpě na Smetanově ulici. Oni jsou totiž dvě možné cesty na Havlíčkův Brod, v případě uzavírky jedné z nich,docela málo.
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
neexistence tohoto dopravního propojení jasně ukázala citlivost jakého koliv dopravního omezení nebo havárie na komunikacích 1.třídy vedoucích městem. O to více nás mrzí zdržení v jeho realizaci způsobené v zadávacím řízení.

Předmět: Dotaz
Datum: 1. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, prosím Vás do kterých míst plánujete vlakovou zastávku na Grejdách,byli bychom neradi, tím mluvím za chataře, aby tam skončil vytoužený relexační klid, doufáme, že to bude někde dál za přejezdem a že tam nebude vykácena 100 metrová plocha stromů a keřů, kterých si tam považujem, ať již kvůli hluku ze silnice apod.,ale bylo by vhodné tu(zastávku) citlivě zasadit do krajiny, aby nebyl narušen klid a splývalo to s krajinou, děkuji
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
železniční zastávku připravuje a projednává SŽDC a bude povolována ve správním řízení, kde pokud budou dotčena vaše práva můžete uplatnit své připomínky stejně jako město.

Předmět: Losovačka
Datum: 5. 8. 2012
Dotaz: Vážená paní starostko,
dočetl jsem se, že po nepovedené losovačce, kdy "náhodou" jeden lístek uvízl ve víčku, bude město losovačku opakovat. Můžete mi prosím vysvětlit, k čemu je taková losovačka dobrá, když ne ke korupci? Jste volení zástupci města, zvolili Vás občané a jsem si jistý, že by všichni občané byli rádi, aby město vybralo nejvýhodnější nabídku, ne nabídku, kterou pochybným způsobem vylosujete.
Děkuji
Odpověď: (7. 8. 2012 - starosta):
Dobrý den,
zúžení počtu uchazečů - lidově tzv. "losovačka" byl až do 1.4.2012 naprosto zákonný proces snižující počet uchazečů o veřejnou zakázku a to po podání přihlášky do výběrového řízení a prokázání kvalifikačních požadavků. Tedy ještě před tím, než tento zúžený (vylosovaný) počet uchazečů dává konečnou cenovou nabídku.
Účel je zjevný - snížením počtu uchazečů snížit administrativní a procesní náklady zadávání, protože např. vyhodnocení 7 nabídek je jistě méně náročné než 15. Vzhledem k tomu, že každý nástroj se dá použít ale také zneužít např.snížením počtu uchazečů na předem domluvený okruh, bylo zúžování počtu uchazečů losováním ze zákona 137/2006 Sb. k 1.4.2012 novelizací vyjmuto. Losuje se tedy nikoliv vítěz ale předem stanovený počet uchazečů z těch, kteří se přihlásili a splnili kvalifikační předpoklady. Ti teprve podávají cenové nabídky.
Věřte, že téměř roční zpoždění, které vzniklo posuzováním námitky uchazečů po nešťastném losování nás velmi mrzí a projevilo se na dopravě ve městě, ale nepodařilo se nám to nijak urychlit. O tom, že při stagnujícím rozpočtu města a omezených zdrojích na takto nákladnou investici, máme enormní zájem na výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky při přiměřené době realizace je zbytečné polemizovat.

Předmět: Dotaz
Datum: 6. 8. 2012
Dotaz: Nevím, zda-li se již na to někdo ptal, ale prosím Vás co to vyrůstá pod Spořitelnou na náměstí v ZR, bude to nějaké obchodní centrum, nebo Něco podobného,bylo by to dobré. lepší jak vzrůstající počet hospod v ZR, děkuji.
Odpověď: (6. 8. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
ano, jde o přístavbu polyfunkčního objektu firmy NBC, kde by mělo vzniknout 8 nových prodejních míst a zároveň by měla být přistavěna terasa v místech dnešní zahrádky.
S pozdravem, Ing. Škodová

Datum: 3. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den,existuje někde k nahlédnutí vizualizace budoucího rekonstr.AN ? Dále-dle náčrtků-výkresů na www.stránkách MěÚ to vypadá,že původní stanoviště č.1-4 pro MHD jsou zrušeny(vyjma jedné-výstupní?)a přesunuty do traktu link.spojů. Pokud tomu tak bude,z jakého důvodu se zvolilo toto řešení(neprakt.delší vzdálenost od vchodu do budovy ČD a likvidace zaběhnutého a i jinde užitého oddělení MHD od ost.linek)?Kvalitní bylo řešení v původ.projektu ing.Kotase,bohužel městem neakceptovaným. Děkuji.
Odpověď: (6. 8. 2012 - odbor rozvoje a územního plánování):
Dobrý den,
stanoviště MHD zůstávají oddělená od ostatních linek, neruší se systém ani umístění, dohází pouze k jejich posunu vždy po dvou v prostoru mezi kruhovou křižovatkou a vstupem do budovy ČD a to z důvodem jejich umístění mezi sloupy veřejného osvětlení.
Jak jsem Vám již několikrát odpovídala, návrh Ing. Kotase by mohl být realizován pouze pokud by byl již realizován obchvat.
S pozdravem. Ing. Škodová

Předmět: Dotaz
Datum: 5. 8. 2012
Dotaz: Dobrý den, chci se zeptat proč nemáte u Vašich správních orgánů na Vašem MěÚ zřízené vedoucí, protože jsem to na ostatních MěÚ po republice viděla zjistila jsem, že mnohdy vedoucí odborů této problematice vůbec nerozumí a nejsou schopni k této pracovní činnosti podávat informace, vím, že je to složitá egenda, ale tito vedoucí by mohli být u Vás zřízeni, protože tito úředníci tomuto rozumí neboť s touto problematikou denně pracují, myslím si, že by to stálo za úvahu, děkuji.
Odpověď: (5. 8. 2012 - tajemník):
Dobrý den,
úvodem děkuji za Váš názor a podnět. Myslím si však, že je třeba si uvědomit úlohu vedoucího pracovníka, který organizuje a kontroluje práci jím vedených podřízených a nutně tedy nemusí být odborníkem na všechny činnosti, které jsou na jím řízeném úseku vykonávány. Např. ředitel (vedoucí) nemocnice také určitě není odborně schopen "suplovat" práci podřízených lékařů, měl by však dobře organizovat práci, vytvářet pracovní podmínky a hlídat hospodaření tak, aby tito odborníci mohli svoji práci vykonávat co nejlépe. Teorie managementu (řízení) uvádí, že efektivně a přímo je možné řídit podřízené do počtu 7-8, což je méně než mají některé odbory MěÚ. Na druhou stranu je třeba brát v potaz vyšší náklady a snižující a rozmělňujíci se odpovědnost s každým dalším stupněm řízení. Budu se snažit najít optimální poměr mezi všemi těmito parametry.