Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže, pod formulářem najdete odpovědi na dotazy.

V této rubrice se nepostupuje podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a na odpovědi není právní nárok.

Dále nebudou zodpovídány dotazy:

  • obsahující osobní údaje jiných osob, než tazatele,
  • je-li na stejný nebo podobný dotaz již zveřejněná odpověď,
  • týkající se sousedských vztahů,
  • na které lze nalézt odpověď na těchto webových stránkách (např. vyřizování dokladů nebo jiné životní situace),
  • o letopočtech výstavby nebo historii městských budov,
  • mající urážlivý a vulgární charakter.

Také si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele, prosím, využijte jejich e-mailových adres:

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Datum: 1. 11. 2011
Dotaz: Dobrý den,reaguji na odezvu(22.10) někoho,kdo patrně nepochopil,že svůj námět jsem psala s dobrým úmyslem!Nevím z čeho kdo usoudil,že jsem pomlouvala ochranku na nádraží-tu jsem zmínila jen proto,aby kdyžtak došlo k identifikaci těch osob o kterých jsem psala,nic víc.Také jsem neuvedla,že dané osoby zrovna v ten den jsou opité!Jen mi přišlo,že asi nemají nocleh.Jestli jsem se tedy někoho dotkla,tak se omlouvám,ale nic víc v tom nebylo,než strach o ty děti.To je ale asi v dnešní době divné.......
Odpověď: (2. 11. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Já jsem Vám paní na Váš podnět odpověděl jednoznačně, že se jím zabýváme a pokud by jste se s podobnou situací setkala, aby jste využila bezplatné linky 156 pro přivolání strážníků městské policie. Toho může využít každý občan.

Datum: 29. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den,
nevím přesně na jaký odbor mát dotaz směřovat.
Na našem sídlišti - Neumannova 19,21,23 je za domem dětské hřiště, které je částečně oplocené.Pletivo je ve středové části asi do jedné třetiny uvolněné a shrnuté.
Stejně tak ve spodní části je toto pletivo uvolněné.
Bylo by možné oplocení opravit?
Hřiště se nachází , přes chodník vedle školního hřiště 4. základní školy.Děkuji za odpověď.
Odpověď: (1. 11. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
situaci jsme prověřili. Oprava bude provedena před sezónou 2012. V současné době již na ni nemáme prostředky.

Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den pane Krábek,prřečetl jsem si vaši odpověď ohledně prací na svobodarně č.6,a musím vám opět oponovat a uvést vás v realitu.vně domu se od firmy Galuška pohybuje jeden dělník ukrajinské národnosti,jehož pracovní naplní je poponašet kýbl z místa na místo.Elektrikáři zde opravdu pracují,i když nechápu proč díry které vysekají na bytové přípojky zapravují na čisto v četně pucovky když bude nasledovat vyměna bytových dveří a toto se znovu rozbije,podle mě zbytečná práce a náklady.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Odpovídá technická správa budov města, které dotaz přísluší. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou ing. Galuška. Součástí prací na objektu svob. č. 6 jsou práce elektro a práce zdravotně tech. instalací, které si tato firma zadala u firem PAMEX a HAMMER. V tom že se na stavbě pohybuje pouze 1 jeho pracovník se může stát, protože jednotlivé práce musejí navazovat na sebe azáleží na firmě, jak si jednotlivé práce zorganizuje. Dle smlouvy o dílo je stanoven pevný termín dokončení. Dnes tj. pondělí již probíhají práce na zateplení štítové stěny.


Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Dobrý den pane Krábek,prřečetl jsem si vaši odpověď ohledně prací na svobodarně č.6,a musím vám opět oponovat a uvést vás v realitu.vně domu se od firmy Galuška pohybuje jeden dělník ukrajinské národnosti,jehož pracovní naplní je poponašet kýbl z místa na místo.Elektrikáři zde opravdu pracují,i když nechápu proč díry které vysekají na bytové přípojky zapravují na čisto v četně pucovky když bude nasledovat vyměna bytových dveří a toto se znovu rozbije,podle mě zbytečná práce a náklady.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den. Odpovídá technická správa budov města, které dotaz přísluší. Smlouva o dílo byla uzavřena s firmou ing. Galuška. Součástí prací na objektu svob. č. 6 jsou práce elektro a práce zdravotně tech. instalací, které si tato firma zadala u firem PAMEX a HAMMER. V tom že se na stavbě pohybuje pouze 1 jeho pracovník se může stát, protože jednotlivé práce musejí navazovat na sebe azáleží na firmě, jak si jednotlivé práce zorganizuje. Dle smlouvy o dílo je stanoven pevný termín dokončení. Dnes tj. pondělí již probíhají práce na zateplení štítové stěny.


Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Pokrčování:Hold i mistr tesař se někdy utne.Chodník který je křivý na všechny strany a na kterém se už dnes zakopává ma spád na kratší stranu směrem k domu takže každý větší děšť se zakonitě objeví v neodizolovaných slepech.Za deset dní ma začít padat sníh a terenní úpravy kolem chodniku a domu také nějak váznou.Podle Vás probíhají kontroly a vše je v pořadku pak nezbývá než spekulovat o tom jakou kdo dostal provizi za zavřené oči a jak je kdo fundovaný ke své práci.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den, odpovídá technická správa budov města, které dotaz přísluší.
Veškeré stavební práce na objektu se provádí podle schválené projektové dokumentace.
CHODNÍK: spád chodníku k domu byl zvolen z důvodu odtékání vody, sněhu, na druhé straně je umístěn zvýšený zahradní obrubník, který dle vyhl. č. 398/2009 Sb. tvoří „ přirozenou vodící linii „ pro nevidomé. Vyspádování na stranu směrem ke svob. č. 5 nebylo taktéž z důvodu vyššího terénu od ulice Brodské možné.
Terénní úpravy : jsou provedeny hrubé terénní úpravy. Na jednáních s domovním výborem bylo dohodnuto, že úpravu okolí si mohou provádět nájemníci domu, k čemuž město poskytne ornici. Dokončení terénních úprav proběhne na jaře příštího roku.


Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Pokračování:Navštěva pana Petrů je jen ztráta času,neboť težko by se hledal arogantnější"odborník".Takže si myslím,že audit je naprosto na místě a nezbytný.Vím,že Vám tyto náměty nepřísluší,ale je s podivem co musí socialně slabší spoluobčan skousnout.Ještě snad jen k měříčům tepla,které měli být podle domovní rady do konce října nainstalovany,konec října je v pondělí a měřiče nejsou,takže další slib,ktérý nebolí.Nashledanou a děkuji za další vše vysvětlujicí odpověď.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den, odpovídá technická správa budov města, které dotaz přísluší. Termín osazení měřičů do konce října NEBYL ze strany města DÁN. Dle sdělení ing. Augustina z realitní kanceláře Investservis jsou již měřiče na skladě a je dohodnuta montáž s firmou Pamex, ta proběhne po dokončení oprav vody a kanalizace - nejpozději do konce roku. Data z měřičů se budou započítávat od 1.1.2012. Tento termín byl domovnímu výboru sdělen.
Na vaše označení „Arogantní odborník“ se těžko odpovídá, neboť nevíme, jakou máte zkušenost. Snad jen můžeme říci,že se prohlídek bytů při opravách rozvodů vody a kanalizace zúčastňuje kromě zástupce města i technik provádějící firmy PAMEX, kterého můžete také přímo kontaktovat.


Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Pokračování:To stejné je to se stropními svitidly,když pominu to že jejich počet je neuvážený a nepříměřený,nechapu proč jsou motovány na neoškrabané a neopravené stropy.Dále provizorní rozvody v bytech spousta kabelů,lišt,krabiček,které vyhledově přijdou v niveč neboť bytové rozvody se stejně jednou musí předělat,takže další vyhozené desetitisíce.Vchodová rampa také určitě nesplňuje předpisy protože asi marně budete hledat normu,která by povolovala přeložení panelů pouhé 4 cm.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor sociální):
Dobrý den, odpovídá technická správa budov města, které dotaz přísluší. Přístupová rampa: stávající panely jsou položeny provizorně, jak mohou všichni vidět, zatím zde neprobíhají další práce, čeká se na dodání vstupních dveří.
Svítidla na chodbách : - na prováděné práce je zpracována projektová dokumentace autorizovaným technikem pro elektroinstalační techniku. Dle jeho sdělení počet svítidel byl navržen dle požadavků norem.
Instalace nových bytových rozvodnic a nových 3 rozvodů pro pračku, sporák a kuchyni nepřijdou vniveč. Ve většině bytů byla pračka a sporák zapojeny na stávající zásuvkové rozvody, čímž docházelo k jejich přetěžování. Touto instalací dojde ( a to je názor odborníků- ne laiků), ke snížení zatěžování ostatních el. rozvodů a k prodloužení jejich životnosti.


Datum: 26. 9. 2011
Dotaz: Dobrý nevím zda dobře směruji dotaz.
V podchodu u náměstí Republiky směrem k nábytku (kousek je papírnictí) jsou už delší dobu přesunuty lavičky zřejmě z toto malého náměstíčka. Tento podchod však není večer osvětlený a vzhledem k tomu, že lavičky jsou dány přímo do cesty a nejsou vidět,tak se mi už dvakrát podařilo o ně zakopnout. Nevím kdo by byl za toto zodpovědný, pokud by si tam někdo způsobil vážnější zranění. Děkuji za odpověď.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
lavičky se v podchodu občas ocitají po rušné noci v centru. Pro letošní rok budou odvezeny (konec sezóny). Pro rok 2012 provedeme opatření, která zabrání jejich přemísťování.

Předmět: dotaz
Datum: 5. 10. 2011
Dotaz: Dobrýde,
chci se zeptat,v prvním dovře na Libušíně deně tam kolem chodím, kdy již ten travnatý ostrůvek bude končně kvalitně nějak opraven, zejména kolem těch obrubníků je to v těch zatáčkách vyježděno od popelářů, tam to chce zpevnit štěrkem a ty okraje také a samozřejmě je již vidět nekvalitně zahrnutá betonová obruba od pískoviště, co s tím vším budete dělat a hlavně kdy, stihnete to do zimy ? Děkuji za odpověď.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
drobné úpravy budou provedeny v listopadu. Ostatní až v následujícím roce.

Datum: 28. 10. 2011
Dotaz: Dobrý večer,
při procházkách po Klafaru jsem si všiml nesvítících lamp a to na ulici Libické u křižovatky s Trhovou a na Trhové ulici před 2.RD od Orlovny.
Odpověď: (31. 10. 2011 - odbor komunálních služeb):
Dobrý den,
děkujeme za informaci. Světlo již je opraveno.