Dotazy a náměty

Pokud máte nějaký dotaz nebo námět k práci městského úřadu ve Žďáře nad Sázavou, můžete nám jej sdělit prostřednictvím formuláře níže.

Pro zajištění operativnosti dotazů a námětů, z důvodu omezeného rozsahu (počet znaků) pro dotaz i odpověď a po dohodě s uvolněnými zastupiteli byla provedena změna v adresáři možných příjemců dotazů a námětů. K podnětům směřujícím na uvolněné zastupitele (pan starosta a pan místostarosta) můžete využít jejich e-mailových adres uvedených níže:

Poznámka: Vyhrazujeme si právo reagovat pouze na slušné dotazy. Vulgární dotazy, osobní postoje a stanoviska tazatelů zveřejněny nebudou. Dále si vyhrazujeme právo odstranit z dotazů osobní údaje, reklamu a odkazy na jiné internetové stránky.

Veškeré dotazy týkající se činnosti Městské policie Žďár nad Sázavou směřujte prosím do dotazovny městské policie, kterou naleznete zde: http://www.zdarns.cz/samosprava/mp/dotazy-a-namety

Pokud byste chtěli svůj dotaz, případně tip doplnit fotografiemi, určením místa v mapě využijte prosím Lepší místo www.lepsimisto.cz

 

(zbývá 500 znaků)

Odpovědi na dotazy

Předmět: Sečení trávy
Datum: 28. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, kdy bude posekana tráva v ulici Lučiny? Misty dosahuje již 1,5 metrů, bydlí zde mnoho malých děti a nemohou si zde hrát.
Odpověď: (30. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane, sečení v lokalitě Lučiny je objednáno k 31.5.2018.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sečení
Datum: 25. 5. 2018
Dotaz: dobrý večer ..koukala jsem jak .. firma , ktera seče v našem městě ,,pokosila trávu u Pily ..za zastávkou M.H......
Odpověď: (30. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní, děkujeme za upozornění, probíhají kontroly provedených prací, nedostatky požadujeme odstranit.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: Sečeni-Vodojem
Datum: 28. 5. 2018
Dotaz: Dobrý večer, mám dotaz jestli platí termín pro posečeni Vodojemu do 31.5.2018. Tráva je už v některých místech víc jak metr vysoká. Městu Žďár děkuji alergici z vodojemu.
Odpověď: (30. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
tento termín nebude dodržen, situaci intenzivně řešíme i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Datum: 30. 5. 2018
Dotaz: Dobry den, chtel bych se zeptat, kdy je v planu posect Vodojem. Loni byla situace tristni a situace se opakuje.
Odpověď: (30. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážený pane,
Vodojem byl plánován do konce května. Bohužel, z důvodů na straně dodavatele tento termín není reálný. Situaci intenzivně řešíme i s vedením města.
S pozdravem
Ing. Dana Wurzelová
vedoucí odboru komunálních služeb

Předmět: sečení
Datum: 29. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, tam, kde jsou herní prvky pro děti, např. nyní nově na Libušíně, tam je nutno trávu sekat častěji,kolem těm herních prvků, už kvůli dětem !! Podotýkám nutno instalovat lavičky, ty co tam jsou jsou instalovány obráceně. Je to nutno buď opravit,aby lavičky byly otočené směrem k hěrním prvkům a ne obráceně,aby rodiče na své děti viděli a mohli je hlídat ! Nutno dodat a nainstalovat odpadkový koš.
Odpověď: (30. 5. 2018 - odbor komunálních služeb):
Vážená paní,
nově vzniklé dětské hřiště na Libušíně bude zařazeno do vyšší intenzitní třídy údržby, jako ostatní dětská hřiště ve městě. V současné době je do tohoto prostoru objednána jedna lavička a koš. V nejbližším možném termínu budou instalovány.
S přáním hezkého dne
Ing. Eva Křesťanová
odbor komunálních služeb

Datum: 29. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, na náměstí před pěší zonou stojí auta vozidel taxislužby, minimální průjezd 3 metry tam opravdu nezůstává, mohl by někdo ty vozidla taxislužby kontrolovat kolik tam zůstává prostoru na průjezd? Proč řidiči nedopalky cigaret odhazují na zem? Městká Policie, Případně dopravní policie která kousek od toho stojícího místa sídlí by to mohla kontrolovat. Ostatní občany pokutujete proč mají oni v tomto ohledu výhody? Za znečištování prostředí jsem dostal pokutu tisíc korun.Prosím o kontroly.
Odpověď: (29. 5. 2018 - odbor dopravy):
Protože Odbor dopravy nemá v kompetenci dohled na dodržování pravidel provozu ani dohled nad dodržováním veřejného pořádku, váš podnět jsme předali na Městskou policii:

Situace ohledně provozu vozidel taxi na náměstí Republiky je poměrně složitá. Po rekonstrukci náměstí bohužel nedošlo při instalaci nového dopravního značení k vytvoření parkovacích stání pro vozidla taxislužby. Na uvedený problém jsme několikrát upozorňovali odbor dopravy MěÚ. Při kontrolní činnosti dohlížíme na to, aby byl průjezd do pěší zóny zachován a to zejména pro možnost zásahu vozidel IZS. Na odhazování nedopalků se taktéž intenzivně zaměřujeme. Provádíme kontrolní činnost a to zejména v noční době, kdy je situace nejhorší. Zjistili jsme, že nedopalky odhazují nejen řidiči vozidel taxi, ale i občané před nastoupením do uvedených vozidel. V uvedené věci budeme žádat odbor dopravy o změnu dopravního značení, za účelem vytvoření parkovacích míst pro vozidla taxi mimo prostor vjezdu do pěší zóny.

Mgr. Martin KUNC
vedouci MP Žďár nad Sázavou

Datum: 26. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den,
po měsících hluku a prachu bude snad již klid. Rád bych však věděl, proč a kolik město investovalo do prostor pro soukromou firmu, když ostatní si museli upravit prostory za své. jaká je návratnost vložených veřejných prostředků?
Odpověď: (29. 5. 2018 - odbor rozvoje a územního plánování):
Vážený pane Švédo,
o pronájem prostor bývalého bufetu a jídelny nebyl zájem, a to dlouhodobě. Důvodem byla především jejich výměra a zkolaudovaný způsob užívání. Prostory byly předělány za částku 2.498.386 Kč a tento náklad bude umořen nájemným za 5 roků.
S pozdravem
Ing. Jaroslav Kadlec
vedoucí organizační složky

Datum: 24. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den, jsem majitelka domu na Nádražní ulici (429/14), a na svém pozemku upravujeme terén, aby tam mohlo stát naše auto. Chci se zeptat, za bránou (na pozemku města) nám tudíž nesmí stát auta, aby nám nebránila ve vjezdu, mám si u vás zažádat o dopravní značení(značku), nebo postačí značka zakoupená v obchodě s prac.potřebami? Bude uznané značení takto zakoupené v případě blokování vjezdu na náš pozemek a nutnosti třeba situaci řešit i s pomocí policie? Děkuji za Vaši odpověď. K. Špinarová.
Odpověď: (28. 5. 2018 - odbor dopravy):
Obecně platí, že jakoukoli dopravní značku lze umístit až po řádném projednání s dotčenými orgány a organizace tak, jak stanoví zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Umístění dopravní značky bez řádného projednání, byť na soukromém pozemku, je přestupkem s možností uvalení sankce.
Jako možné řešení tohoto případe se v první fázi jeví umístit na oplocení či bránu upozornění, že se jedná o vjezd a je zde zakázáno parkování vozidel, třeba i s vyznačeným odtahu vozidla. Ačkoli taková tabulka nemá právní závaznost, zkušenosti jsou s tím dobré a řidiči to respektují. Teprve v případě, že by opakovaně docházelo k blokování vjezdu, bychom hledali další řešení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 28. 5. 2018
Dotaz: Dobrý den. Na Libušíně vzniklo nové parkoviště. Někteří jej velmi kvitují, jiní mají určité obavy. Doporučuji vám napsat do městského zpravodaje článek o tom, proč bylo vybudováno a jaký je jeho cíl. Jaký režim parkování tam je nastaven. Jaká jsou pravidla pro řidiče s označením O1. Jak se umisťuje parkovací kotouč a kde si jej opatřit. Jaké jsou sankce při případném překročení max. doby stání. Myslím, že občané kladně ocení, když se s nimi komunikuje, oproti pouze změně, kterou najednou uvidí.
Odpověď: (28. 5. 2018 - odbor dopravy):
Váš námět na článek jsme předali mediálnímu koordinátorovi k posouzení.

Ing. Luboš Koubek
odbor dopravy

Datum: 23. 5. 2018
Dotaz: Protože začalo další roční období, kdy se vyrojili bezohlední cyklisti, tak by se mj. měla zintenzivnit informační kampaň. Hlavně aby nebyli slovně agresivní na chodce v místech, kde nemají co dělat. Naopak třeba by neměli jezdit po Jungmannově a Bezručově ulici, když je vedle cyklostezka. Pokud podle vyjádření policie se vše řeší jen domluvou a to na bezohledné cyklisty nezabírá, tak se musí zvýšit osvěta. Neplánujete pro příští číslo radničního zpravodaje osvětový článek? Než se něco stane.
Odpověď: (28. 5. 2018 - odbor dopravy):
Váš námět jsem předal vedoucímu MP.

Ing. Jaroslav Miklík
vedoucí Odboru dopravy