Změny linkového vedení MHD ŽĎÁR

zveřejněno: 7. 7. 2022
aktualizováno 16. 8. 2022

Odbor komunálních služeb oznamuje, že v souvislosti s pokračováním rekonstrukce silnice I/37 platí od pondělí 22. srpna 2022 do 9. října 2022 včetně následující opatření v MHD:

Zrušeny budou zastávky MHD:

 • Zámek
 • Bezručova u pily – směr Tokoz pro linku č. 2 – mimo spoje 1 a 27
 • Tokoz – pro linku č. 2 – mimo spoje 1, 2, 27 a 28
 • Pilská nádrž – mimo spojů 1, 2, 27 a 28 linky č. 2

Vedení MHD:

 • pro linku č. 2 ve směru z centra – mimo spojů č. 1 a 2 budou náhradní zastávky Nová, Vejmluvova, Sychrova

Pro dotčené linky MHD budou vydány výlukové jízdní řády.
Děkujeme za pochopení    

Výlukové jízdní řády:

Linka č. 1
Linka č. 2
Linka č. 3
Linka č. 6
Linka č. 7

 


Změny od 18. 6. 2022 do odvolání

Odbor komunálních služeb oznamuje, že od soboty 18. června 2022 do odvolání, nejpozději však do 30. 11. 2022, dojde v souvislosti s uzavírkou ulice Jamborova k následujícímu opatření v MHD:

 • zrušena bez náhrady bude zastávka MHD Jamborova

Nejbližší zastávky jsou Novoměstská a Neumannova.
Pro dotčené linky MHD budou vydány výlukové jízdní řády, může dojít  k úpravě časových poloh některých spojů.

Výlukové jízdní řády:

Linka č. 4
Linka č. 6
Linka č. 8


Děkujeme za pochopení          


Dopravní omezení v MHD na ulici Jihlavská od pondělí 9. 5. 2022

Zastávka Strojírenská ŽĎAS bude pro linku č. 1 přemístěna na příjezd k hlavní bráně Žďasu.
Zastávka Jihlavská HETTICH bude pro MHD přemístěna do prostoru dolní brány firmy Hettich, pro linkové spoje bude přemístěna o cca 300m směrem k Novému Veselí.
Vedení MHD:

Linka MHD č. 1:

 • spoj č. 2 – od přemístěné zastávky Strojírenská ŽĎAS bude veden areálem firmy a končí na přemístěné zastávce Jihlavská HETTICH, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 3 – výchozí zastávka je Jihlavská HETTICH, spoj je veden areálem Žďasu, pro tento spoj jsou zrušeny zastávky Strojírenská u Hajčmanů a autobusové nádraží
 • spoj č. 4 - zrušen

Výlukový jízdní řád linky č. 1


Linka MHD č. 3:

 • spoje č. 1, 3, 9, 4, 6, 8, 10 – zrušena zastávka Jihlavská HETTICH
 • spoje č. 5, 7 – končí na zastávce Jihlavská HETTICH (pro tyto spoje je zrušena konečná zastávka autobusové nádraží)
 • spoj č. 12 – výchozí zastávka Jihlavská HETTICH (pro tento spoj je zrušena výchozí   zastávka autobusové nádraží)

Výlukový jízdní řád linky č. 3

 

 Linka MHD č. 9

 • zrušena obsluha zastávky Jihlavská HETTICH

Výlukový jízdní řád linky č. 9


 

Jízdní řády MHD s platností od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022

Jízdní řády jsou v rozsahu roku 2021, pouze je změna u některých linek, kde jsou označeny vybrané spoje obsluhované bezbariérově přístupným vozidlem.

Linka č. 1
Linka č. 2
Linka č. 3
Linka č. 4
Linka č. 5
Linka č. 6
Linka č. 7
Linka č. 8
Linka č. 9

  

Plán dopravní obslužnosti území města Žďár nad Sázavou pro období 2021 až 2025

 


>> Aktuální jízdní řády IDOS