Změny linkového vedení MHD ŽĎÁR

Jízdní řády MHD s platností od 1. 1. 2024 do 31. 12. 2024

Odbor komunálních služeb oznamuje, že byly schváleny jízdní řády  MHD pro rok 2024.

Rozsah zůstává téměř shodný s rokem 2023, drobné úpravy se provedly na základě relevantních připomínek občanů po předchozím projednání a schválení. Dále dochází ke změnám v trasování některých linek v souvislosti s otevřením nové propojky mezi ulicemi Brněnská a Jamská.

Nové jízdní řády jsou dostupné na webech města a dopravce a dále v celostátním informačním systému, také je možné si je pořídit na recepci městského úřadu.

Změny v MHD od 1. 1. 2024:

Linka č. 1

Linka č. 2 – bylo upraveno časování mezi některými zastávkami.

Linka č. 3 – do seznamu zastávek byla doplněna zastávka Jamská.

Linka č. 4 – dochází ke změně v trasování linky, je zrušena obsluha zastávky Brněnská policie a nově bude obsluhována zastávka Brněnská Nákupní park, linka pak bude pokračovat novou propojkou přes ulici Jamská na zastávku Novoměstská.

Linka č. 5 – dochází k uspíšení odjezdů z výchozí zastávky, dochází úpravě trasování linky – ve směru od autobusového nádraží nebude obsluhována zastávka Brněnská Nákupní park (pro tento směr lze využít zastávku Brněnská policie), zastávka Brněnská Nákupní park bude obsluhována linkou ve směru na autobusové nádraží.

Linka č. 6

Linka č. 7 – spoj č. 9 bude nově obsluhovat zastávku Studentská.

Linka č. 8 – dochází ke změně v trasování linky, nově bude linkou obsluhována zastávka Brněnská Nákupní park.

Linka č. 9 – dochází ke změně v trasování linky přes novou propojku, nově bude linka obsluhovat zastávky Brněnská Nákupní park a Jamská.

 

Plán dopravní obslužnosti území města Žďár nad Sázavou pro období 2021 až 2025 


Aktuální jízdní řády IDOS