Kvalita vody koupacích ploch

Pilská nádrž 22. 8. 2019

2

Průhlednost vody je 0,5 m, zvýšený vegetační zákal, mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Množství sinic pokleslo. Teplota vody je 22,0°C.
Velké Dářko 22. 8. 2019

1

Průhlednost vody je 0,4 m, bez viditelného znečištění, bez výskytu sinic. Teplota vody 22,0°C. Nízká průhlednost je dána podložím - rašeliniště.
Medlov 29. 8. 2019

4

Průhlednost vody 0,3 m. Teplota vody 23,2°C. Vysoký obsah sinic a chlorofylu-a, výskyt vodního květu. Voda není vhodná ke koupání.
Sykovec 22. 8. 2019

2

Průhlednost vody 0,9 m, bez viditelného znečištění, počínající vegetační zákal, mírně zvýšené množství chlorofylu-a. Teplota vody je 21,8°C.

 

1  voda vhodná ke koupání
2  voda vhodná ke koupání se zhoršenými smyslově postižitelnými vlastnostmi
3  zhoršená jakost vody
4  voda nevhodná ke koupání
5  voda nebezpečná ke koupání

 

Výsledky měření kvality vody v dalších koupacích plochách a Žďáru a v kraji Vysočina najdete zde.

 

Pilská nádrž

 

Velké Dářko

 

 Medlov

 

Sykovec