Kvalita vody ve studánkách

zveřejněno: 3. 9. 2015

Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, byly hygienickou laboratoří dne

2. 7. 2018

naměřeny tyto hodnoty:

 

Klafar

Salvátorka

U Křiváku

norma

dusičnany

mg/l

3,5 mg/l

3,9 mg/l

max. 50 mg/l

dusitany

- mg/l

<0,040 mg/l

<0,040 mg/l

max. 0,50 mg/l

železo

- mg/l

<0,05 mg/l

<0,05 mg/l

max. 0,20 mg/l

pH

-

5,5

6,1

6,5 - 9,5

Escherichia coli

KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

5,2 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

koliformní bakterie

- KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

48,8 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

pitná voda?

-

ANO

NE

-

 

Klafar

 

Salvátorka

 

U Křiváku