Kvalita vody ve studánkách

zveřejněno: 9. 8. 2021
aktualizováno 15. 9. 2021

Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, byly hygienickou laboratoří dne

1. 9. 2021

naměřeny tyto hodnoty:

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka

norma

dusičnany

31 mg/l

2,4 mg/l

2,6 mg/l

max. 50 mg/l

dusitany

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

max. 0,50 mg/l

železo

<0,015 mg/l

<0,015 mg/l

<0,015 mg/l

max. 0,20 mg/l

pH

6,0

5,9

5,4

6,5 - 9,5

Escherichia coli

KTJ/100ml

12,0 KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

koliformní bakterie

7,4 KTJ/100ml

37,9 KTJ/100ml

KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

pitná voda?

NE

NE

ANO

-

Kvalita vody je garantována pouze v den odběru. Studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. 

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka