Kvalita vody ve studánkách

Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, byly hygienickou laboratoří dne

6. 10. 2020

naměřeny tyto hodnoty:

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka

norma

dusičnany

32 mg/l

<2,0 mg/l

2,5 mg/l

max. 50 mg/l

dusitany

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

max. 0,50 mg/l

železo

0,015 mg/l

0,015 mg/l

0,015 mg/l

max. 0,20 mg/l

pH

6,0

6,0

5,4

6,5 - 9,5

Escherichia coli

KTJ/100ml

11,9 KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

koliformní bakterie

111,2 KTJ/100ml

62,0 KTJ/100ml

5,2 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

pitná voda?

NE

NE

NE

-

Kvalita vody je garantována pouze v den odběru. Studánky nejsou primárním zdrojem pitné vody. 

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka