Kvalita vody ve studánkách

zveřejněno: 3. 9. 2015

Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, byly hygienickou laboratoří dne

11. 2. 2019

naměřeny tyto hodnoty:

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka

norma

dusičnany

41 mg/l

mg/l

3,8 mg/l

max. 50 mg/l

dusitany

<0,04 mg/l

- mg/l

<0,04 mg/l

max. 0,50 mg/l

železo

<0,05 mg/l

- mg/l

<0,04 mg/l

max. 0,20 mg/l

pH

6,1

-

5,4

6,5 - 9,5

Escherichia coli

KTJ/100ml

- KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

koliformní bakterie

40,8 KTJ/100ml

- KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

pitná voda?

NE

-

ANO

-

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka