Kvalita vody ve studánkách

zveřejněno: 3. 9. 2015

Dle vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, byly hygienickou laboratoří dne

2. 4. 2019

naměřeny tyto hodnoty:

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka

norma

dusičnany

38 mg/l

<2,0 mg/l

<2,0 mg/l

max. 50 mg/l

dusitany

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

<0,04 mg/l

max. 0,50 mg/l

železo

<0,015 mg/l

<0,033 mg/l

<0,015 mg/l

max. 0,20 mg/l

pH

6,0

5,9

5,3

6,5 - 9,5

Escherichia coli

KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

koliformní bakterie

0 KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

0 KTJ/100ml

max. 0 KTJ/100ml

pitná voda?

ANO

ANO

ANO

-

 

Klafar

U Křiváku

Salvátorka