Zaostřeno na Žďár

Partneři soutěže

Logo Foto Holan   Logo Lowepro

Logo Zoner Photo Studio     

 

1. kolo
Téma: Portrét - zaslané fotografie
Uzávěrka: 11. března 2024
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 4/2022, web a Facebook města

2. kolo
Téma: Krajina Vysočiny - zaslané fotografie
Uzávěrka: 10. června 2024
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 7-8/2022, web a Facebook města

3. kolo
Téma: Voda a její krásy - zaslané fotografie
Uzávěrka: 9. září 2024
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 10/2022, web a Facebook města

4. kolo
Téma: Volné téma - zaslané fotografie
Uzávěrka: 11. listopadu 2024
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 12/2022, web a Facebook města

 

Pravidla

Každý soutěžící může do soutěže zaslat 2 fotografie do každého kola. Ze zaslaných snímků vybere fotograf Ivo Holán 5 až 10 nejlepších fotografií, které postoupí do hlasování na Facebooku města. Vítěz čtvrtletního kola oceníme poukazem na služby ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 korun. První tři soutěžící z každého kola postoupí do hlasování na konci roku a budou se ucházet i o ceny odborné poroty.

Do celoročního hlasování tak postoupí 12 fotografií. Samotné hlasování proběhne stejným způsobem a první tři soutěžící získají hodnotné ceny.

Uděleny budou i ceny odborné poroty. Ta vybere tři autory, kteří budou oceněni produkty od sponzora soutěže ZONER software, a.s.

 

Ceny

Kola
Za vítězství v jednom ze čtyř kol získá fotograf poukaz v hodnotě 600 Kč na služby v ateliéru FOTO Holán.

Hlasování veřejnosti

1. místo – poukaz do FotoŠkoda
2. místo – poukaz do FotoŠkoda
3. místo – poukaz do FotoŠkoda

Cena odborné poroty

1. místo - krabicové balení Zoner Photo Studio X (obsahuje roční předplacenou licenci + praktickou příručku), k tomu tričko s logem ZONER software, a.s.
2. místo - aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X
3. místo - aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X 

 

Vyhlášení soutěže a výstava fotografií

Slavnostní vyhlášení soutěže bude zároveň vernisáží výstavy Zaostřeno na Žďár. Vystaveno bude 12 nejlepších fotografií z celého roku, které zároveň postoupily do celoročního hlasování.

Na vyhlášení budou oceněni autoři, kteří se v hlasování o celoročního vítěze na sociálních sítích umístili na prvních třech příčkách.

Z 12 fotografií, které budou zařazeny do celoročního hlasování pak odborná porota z řad renomovaných fotografů, a umělců vybere tři autory, kteří získají cenu odborné poroty.

Součástí výstavy bude i workshop pro fotografy, který povede fotograf Ivo Holán. Termín vernisáže i téma workshopu bude upřesněno v průběhu roku.

 

Technické požadavky

Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz s předmětem Zaostřeno na Žďár. Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu bydliště.

Samotný soubor fotografie pojmenujte podle vzoru: Jméno Příjmení Název fotografie (není nutností).

Fotografie pro jednotlivá kola dodávejte ve formátu .jpg a rozlišení vhodném pro tisk na formát A3. Fotografie si uchovávejte v co nejvyšší možné kvalitě. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie v nedostačující kvalitě.

 

Autorská práva a osobní údaje

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků organizátora. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením adekvátní kvalitu pro tisk.

 

Předchozí ročníky:

Zaostřeno na Žďár 2023

Zaostřeno na Žďár 2022

Zaostřeno na Žďár 2021

Zaostřeno na Žďár 2020

Zaostřeno na Žďár 2019

Zaostřeno na Žďár 2018

Zaostřeno na Žďár 2017

Zaostřeno na Žďár 2016