Zaostřeno na Žďár

Partneři soutěže

Logo Foto Holan   Logo Lowepro

Logo Zoner Photo Studio    Logo Žďárský průvodce 

 

1. kolo
Téma: Zátiší - zaslané fotografie
Uzávěrka: 17. března 2023
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 4/2022, web a Facebook města

2. kolo
Téma: Portrét - zaslané fotografie
Uzávěrka: 16. června 2023
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 7-8/2022, web a Facebook města

3. kolo
Téma: Krajina - zaslané fotografie
Uzávěrka: 15. září 2023
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 10/2022, web a Facebook města

4. kolo
Téma: Reportáž ze Žďárska - zaslané fotografie
Uzávěrka: 17. listopadu 2023
Vyhodnocení: Žďárský zpravodaj č. 12/2022, web a Facebook města

 

Pravidla

Každý soutěžící může do soutěže zaslat 2 fotografie do každého kola. Ze zaslaných snímků vybere fotograf Ivo Holán 5 až 10 nejlepších fotografií, které postoupí do hlasování na Facebooku města. Vítěz čtvrtletního kola oceněníme poukazem na služby ateliéru FOTO Holán v hodnotě 600 korun. První tři soutěžící z každého kola postoupí do hlasování na konci roku a budou se ucházet i o ceny odborné poroty.

Do celoročního hlasování tak postoupí 12 fotografií. Samotné hlasování proběhne stejným způsobem a první tři soutěžící získají hodnotné ceny.

Uděleny budou i ceny odborné poroty. Ta vybere tři autory, kteří budou oceněni produkty od sponzora soutěže ZONER software, a.s.

 

Ceny

Kola
Za vítězství v jednom ze čtyř kol získá fotograf poukaz v hodnotě 600 Kč na služby v ateliéru FOTO Holán.

Celoroční vyhodnocení

1. místo – kurz dle vlastního výběru u fotografa Lukáše Vrábela
2. místo – poukaz do FotoŠkoda
3. místo – poukaz do FotoŠkoda

Cena odborné poroty

1. místo - krabicové balení Zoner Photo Studio X (obsahuje roční předplacenou licenci + praktickou příručku), k tomu tričko s logem ZONER software, a.s.
2. místo - aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X
3. místo - aktivační kód k roční předplacené licenci Zoner Photo Studio X 

 

Vyhlášení soutěže a výstava fotografií

Slavnostní vyhlášení soutěže bude zároveň vernisáží výstavy Zaostřeno na Žďár. Vystaveno bude 12 nejlepších fotografií z celého roku, které zároveň postoupily do celoročního hlasování.

Na vyhlášení budou oceněni autoři, kteří se v hlasování o celoročního vítěze na sociálních sítích umístili na prvních třech příčkách.

Z 12 fotografií, které budou zařazeny do celoročního hlasování pak odborná porota z řad renomovaných fotografů, a umělců vybere tři autory, kteří získají cenu odborné poroty.

Součástí výstavy bude i workshop pro fotografy, který povede fotograf Ivo Holán. Termín vernisáže i téma workshopu bude upřesněno v průběhu roku.

 

Technické požadavky

Fotografie zasílejte na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz s předmětem Zaostřeno na Žďár. Do e-mailu uveďte své jméno, příjmení, telefonní číslo a adresu bydliště.

Samotný soubor fotografie pojmenujte podle vzoru: Jméno Příjmení Název fotografie (není nutností).

Fotografie pro jednotlivá kola dodávejte ve formátu .jpg a rozlišení vhodném pro tisk na formát A3. Fotografie si uchovávejte v co nejvyšší možné kvalitě. Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie v nedostačující kvalitě.

 

Autorská práva a osobní údaje

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků organizátora. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb. o ochraně osobních údajů.

 

Upozornění

Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením adekvátní kvalitu pro tisk.

 

Předchozí ročníky:

Zaostřeno na Žďár 2022

Zaostřeno na Žďár 2021

Zaostřeno na Žďár 2020

Zaostřeno na Žďár 2019

Zaostřeno na Žďár 2018

Zaostřeno na Žďár 2017

Zaostřeno na Žďár 2016