Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár 2016

zveřejněno: 22. 6. 2016
Fotografická soutěž

Město Žďár nad Sázavou vyhlašuje od 20. ledna 2016 první ročník celoroční fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2016. Soutěž je určena všem nadšeným amatérským i profesionálním fotografům žijícím na území našeho města nebo jeho spádových obvodů.

Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a následně bude zveřejněna v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2017) Žďárského zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

 

Témata pro rok 2016:

I. Zaostřeno na zimní krajinu

II. Zaostřeno na portrét, autoportrét

III. Zaostřeno na svět dětí

IV. Zaostřeno na krásu v pohybu

V. Zaostřeno na Máj, lásky čas

VI. Zaostřeno na kouzlo černobílé fotografie

VII. Zaostřeno na naše město

VIII. Zaostřeno na příběhy z ulice

IX. Zaostřeno na zvěř přítulnou i divokou

X. Zaostřeno na barevný podzim

XI. Zaostřeno na vás! (volné téma)

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže. 

Zaostřeno na Žďár 2016