Fotografická soutěž - Zaostřeno na Žďár 2017

zveřejněno: 13. 1. 2017

První ročník fotografické soutěže je úspěšně za námi.

Hurá do dalšího ročníku!

Stejně jako v loňském roce bude probíhat i letošní ročník fotografické soutěže Zaostřeno na Žďár 2017. Soutěžní snímky můžete opět zasílat ve formátu JPG v co nejvyšší kvalitě na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do předmětu e-mailu uveďte Zaostřeno na Žďár 2017 a příslušný měsíc.  V emailu uveďte i celé jméno autora zaslané fotografie, adresu a telefonní kontakt. Zasláním snímku do soutěže poskytujete souhlas se zpracováním vašich osobních údajů a zveřejněním fotografie ve Žďárském zpravodaji, na facebookovém profilu města a na webových stránkách města. Více informací o soutěži, fotografická témata na celý rok a pravidla soutěže naleznete na webových stránkách města www.zdarns.cz. V případě potřeby zasílejte své dotazy na e-mail zaostrenona@zdarns.cz.

Soutěž by měla propojit Žďárský zpravodaj a facebookový profil města. Každý měsíc bude vyhlášeno jedno konkrétní téma, ze kterého vzejde vždy jedna vítězná fotografie. Tu vyberou svým hlasováním lidé na facebookové stránce města a následně bude zveřejněna v dalším čísle Žďárského zpravodaje.

V lednu příštího roku pak odborná porota vybere z každé kategorie jednu fotografii, tedy dalších 12 fotografií, které budou společně s nejlepšími fotografiemi vybranými hlasováním na facebooku bojovat o titul Fotografie roku 2016. Z celkového počtu 24 fotografií pak absolutního vítěze soutěže vybere odborná porota. Autor této fotografie bude odměněn hodnotnou cenou a jeho fotografie se objeví v únorovém čísle (roku 2018) Žďárského zpravodaje na titulní straně. Autoři každé z nejúspěšnějších fotografií, které postoupí do finále, obdrží od města Žďár nad Sázavou drobný dárek.

 

Témata pro rok 2017:

I. Zaostřeno na čas Vánoc

II. Zaostřeno na mrazivou krajinu

III. Zaostřeno na domácí mazlíčky

IV. Zaostřeno na sport a vše kolem něj

V. Zaostřeno na černou a bílou

VI. Zaostřeno na chutě světa

VII. Zaostřeno na Den Žďáru 2017

VIII. Zaostřeno na městskou architekturu

IX. Zaostřeno na cestování

X. Zaostřeno na podzim života

XI. Zaostřeno na kouzlo přírody

XII. Zaostřeno na vás! (volné téma)

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže.