Zaostřeno na Žďár 2020

I. Zaostřeno na stopy ve sněhu

II. Zaostřeno na chuťové pohárky

III. Zaostřeno na řeku Sázavu

IV.  Zaostřeno na Velikonoce na Žďársku

V. Zaostřeno na cyklistiku

VI. - VII. Zaostřeno na zvířata v přírodě

VIII. Zaostřeno na přírodu Žďárský vrchů

IX. Zaostřeno na vzpomínky z cest

X. Zaostřeno na ubývající světlo

XI. Zaostřeno na vás! (volné téma)

XII. Zaostřeno na Advent

 

PRAVIDLA

Své fotografie mohou soutěžící posílat na e-mailovou adresu zaostrenona@zdarns.cz. Do soutěže může soutěžící zaslat maximálně 3 soutěžní fotografie každý měsíc. Fotografie v digitální podobě zasílejte ve formátu JPG. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže fotografie s nevhodným nebo pobuřujícím obsahem a fotografie nesplňující požadované rozlišení a tematické zadání. Při případné úpravě fotografií volte před uložením nejvyšší možnou kvalitu (minimální míru komprese fotografie).

Spolu se zasláním fotografií nezapomeňte uvést i celé jméno autora, adresu a telefonní kontakt. Do předmětu e-mailu napište Zaostřeno na Žďár 2020.

Soutěžící poskytuje organizátorovi nevýhradní licenci k užití fotografií k propagaci organizátora soutěže a soutěže samé. Soutěžící se zříká všech autorských práv k fotografii a souhlasí s publikováním zaslaných fotografií v tiskové nebo v elektronické podobě bez nároků na honorář, a to nejen v tiskovinách vydávaných organizátorem soutěže, ale i v rámci jiných reklamních a propagačních prostředků města. Licence k užití fotografií se poskytuje bez časového a teritoriálního omezení.

Soutěžící prohlašuje, že je autorem přihlášených fotografií, anebo osobou oprávněnou k výkonu majetkových autorských práv opravňujících jej k účasti v soutěži se všemi právy a povinnostmi s tím spojenými. Dále soutěžící prohlašuje, že má udělen souhlas s užitím fotografií od osob, které jsou na fotografiích případně zachyceny.

Soutěžící uděluje organizátorovi souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů pro účely organizace soutěže včetně jejich zveřejnění, to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Vítěz soutěže bude informován e-mailem a telefonicky ve lhůtě 5 dnů od skončení soutěže.