Dotazy a náměty

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Město Žďár nad Sázavou v zájmu trvalé snahy o zkvalitnění činnosti městské policie  hodlá mimo jiné i touto cestou získávat od občanů poznatky, které by byly využitelné v činnosti městské policie  a rovněž touto formou poskytovat konkrétním občanům potřebné informace tak, aby se tito snáze orientovali v systému činnosti městské policie.

Stránka je určena pro:

  • obecné dotazy v oblasti městské policie
  • podněty a návrhy ke zkvalitnění činnosti městské policie

 

Stránka není určena pro:

  • podání ve správním řízení
  • podněty k výkonu veřejnoprávní kontroly či k zahájení konkrétního typu řízení
  • stížnosti na postup či chování pracovníků městské policie
  • žádosti o poskytnutí informace dle zák.č. 106/1999 Sb.
  • trestní oznámení
  • anonymní udání a jiná anonymní podání

 

Poučení:

Podatelé jsou povinni při formulaci obsahu podání postupovat tak, aby nikoho vědomě křivě neobvinili z trestného činu či přestupku nebo aby nepravdivými informacemi neuvedli jiného v omyl.

Stejně tak jsou pisatelé povinni vyvarovat se pomluvy jiného. Taková podání budou postoupena příslušnému orgánu stejně jako podání obsahující hrubě neslušné či urážlivé výrazy, výrazy hrubě dehonestující konkrétní osoby nebo výroky či prohlášení hlásající národnostní, etnickou rasovou, náboženskou, politickou či jinou zášť a nenávist popř. vybízející k protiprávnímu jednání popř. obsahující problematiku nejrůznějších forem extremismu.

Podání jež jsou v rozporu s účelem této stránky nebudou zveřejněna, dále nebudou zveřejněna i podání které umožňují identifikaci konkrétních osob bez jejich souhlasu, skutků či událostí umožňující takové osoby identifikovat.

 

Upozornění:

Podmínkou vstup do portálu dotazovny je identifikace pisatele, která se provede prostřednictvím přihlašovacího e-mailu na který přihlášený obdrží na svou e-mailovou adresu jednorázové přístupové heslo do systému.

V případě, pokud pisatel zvolí úmyslně nepravdivé údaje s cílem zastřít při vstupu do dotazovny svoji skutečnou totožnost a sdělí nepravdivé nebo cizí údaje a uvede tím město v omyl, bude jeho jednání předloženo příslušným orgánům k prověření, zda tímto nebyl spáchán trestný čin nebo přestupek.

 

Položit dotaz                                 Odpovědi