Městský kamerový dohlížecí systém

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Městská policie, jakož i Policie ČR, využívají pro řešení místních záležitostí veřejného pořádku, odhalování a předcházení trestné činnosti městský dohlížecí kamerový systém (MKDS). Od roku 2011 je zprovozněno propojení MKDS s Krajským ředitelstvím Policie ČR v Jihlavě a to pomocí optického vedení v majetku Kraje Vysočina. Na KŘP ČR Jihlava bylo v prostoru operačního střediska vybudováno další monitorovací pracoviště. Koncem roku 2012 bylo zprovozněno celkem páté monitorovací pracoviště a to u SKPV (služby kriminální policie a vyšetřování) ve Žďáře nad Sázavou. V současné době je MKDS tvořen 17 kamerovými body (celkem 22 kamer) a mobilním kamerovým souborem.

 

Umístění současných kamerových bodů viz. (situační plánek MKDS):

kamera č. 1

-  ul. Nádražní - pěší zóna, ul. Husova, ul. Tyršova

kamera č. 2 

- prostor náměstí Republiky

kamera č. 3 

- prostor nám. Republiky, Havlíčkova náměstí

kamera č. 4 

- ul. Dolní, ul. Jungmannova, ul. Wonkova, prostory odstavných parkovišť a prostory před sportovní halou, zimním stadionem

kamera č. 5 

- ul. Libušínská, ul. Kovářova, ul. Dolní, prostory odstavných parkovišť před obytnými domy, Domem kultury a hotel Jehla

kamera č. 6

-  atrium u supermarketu s oděvy, okolí restauračních zařízení

kamera č. 7

-  veřejné prostranství před obchodními domy na ul. Brodská, prostory autobusových zastávek

kamera č. 8 

- veřejné prostranství včetně parkoviště před OC Convent, ul. Horní, ul. Nerudova

kamera č. 9 

- ul. Chelčického - prostor před budovou ČD, prostor autobusového, nádraží a přilehlých komunikací

kamera č. 10

-  ul. Žižkova - prostor autobusových zastávek, prostor přilehlého parkoviště a komunikací

kamera č. 11 

-  ul. Nádražní - prostor křižovatky ul. Nádražní, ul. Strojírenská, ul. Smetanova, přilehlého parku a parkoviště před SZŠ

kamera č. 12 

- ul. Veselská – prostor ul. Veselské

kamera č. 13 

- ul. Studentská – prostor ul. Studentské, prostory odstavných parkovišť před budovou polikliniky a obch. domem Lidl

kam. bod č. 14

- prostor ul. Bezručova, ul. Purkyňova, prostory odstavných parkovišť, zastávek a blízkého okolí (kamery č. 14, 18, 19) 

kam. bod č. 15 

-  ul. Brodská, prostory za bytovým domem č. 1936, prostory hřišť, parkovišť a veřejných prostranství „na věžičce“ (kamera č. 15)

kam. bod č. 16 

- ul. Revoluční, veřejná prostranství ul. Revoluční, ul. Okružní, ul. Komenského a ul. Libická  (kamera č. 16)

kam. bod č. 17 

- prostor náměstí Republiky (kamera č. 17, 20, 21, 22)

 

Mapa zde: https://drive.google.com/open?id=1YHNwXXpXj6gYskKmAY6dCtCqBd8&usp=sharing

 

Plánek rozmístění stávajících kamer MKDS

Plánek rozmístění kamer
(pro zvětšení klikněte)