Odpovědi městské policie Žďár nad Sázavou

Datum: 5. 12. 2019
Dotaz: Dobrý den, ráda bych se zeptala, zdali v současné době není volná pozice strážníka městské policie ve Žďáru nad Sázavou. Pokud ano, ráda bych se dozvěděla víc.
Přeji příjemný den,
Radka Košíková.
Odpověď: 5. 12. 2019
Dobrý den, v současné době nemáme volné žádné pracovní místo. Pokud Váš zájem bude trvat i nadále, podejte si prosím písemnou žádost. K žádosti přiložte životopis. V případě potřeby detailnějších informací mě kontaktujte e-mailem: mp@zdarns.cz. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Bezdomovci
Datum: 4. 10. 2019
Dotaz: Dobrý den nešlo by něco udělat s bezdomovci za viaduktem směrem ke Křiváků .Je tam celé stanove městečko a nepořádek na nákladní auto a to je místo v CHKO !! Takovéj binec tam ještě nikdy nebyl a to nepíšu o tom že se tam skoro každej boji procházet.Děkuji za vyřizeni .
Odpověď: 9. 10. 2019
Dobrý den, problematikou bezdomovectví se intenzivně zabýváme. Zejména nás "tlačí" oblast středu města, nádraží ČD, okolí supermarketů a veřejných prostranství. Přesto, že uvedená lokalita leží mimo hlavní komunikační trasy a nachází se na katastru hamrů, tak ji město intenzivně řeší. Přikládám odpověď Ing. Krábka, vedoucího sociálního odboru MěÚ, defacto na stejný dotaz. Děkuji Mgr. Martin Kunc. Vážený pane Z. Rozumím Vašemu rozhořčení, nad tím, že na místě, které bývalo kdysi prázdné, jsou dnes osoby bez domova. Řešení je složité, žádné universální řešení není. Sociální kurátor spolu s dalšími aktéry pravidelně několikrát ročně mapuje místa, kde se vyskytují osoby bez domova. Při těchto prohlídkách jednají s přítomnými osobami o sociálním zajištění, zdravotních otázkách a také o dodržování pořádku v místě, kde se vyskytují a v jeho okolí. Na nepotřebné věci vždy obdrží igelitové pytle, které si naplní a odnesou, nebo se ji pomůže s odvozem, pokud je věcí víc. Jedna z těchto prohlídek připadá na středu, kde se s osobami bez domova bude opět jednat. V minulosti došlo k vystěhování osob bez domova z některých lokalit v centru města a na jeho okraji. Vystěhované osoby si našly poblíž jinou lokalitu, kde přebývaly. Lidé bez přístřeší zde jsou, jako v ostatních městech v republice. Stále hledáme ideální řešení. To se však nepodařilo najít nikomu na světě. Zde se alespoň snažíme udržet pobyt osob bez domova v blízkosti města v určitých mezích.

Datum: 27. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den,
reaguji na předchozí dotaz ohledně okolí prodejny Pramen na ulici Dolní. Je zde dále velkým nešvarem venčení psů kolem rohů přilehlých budov a v podchodu, odhazování nedopalků a odpadků. Děkuji.
Odpověď: 30. 9. 2019
Děkujeme za dopřesnění popisované situace. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Datum: 26. 9. 2019
Dotaz: Dobrý den, dal by se řešit nepořádek, popíjení alkoholu, kouření marihuany, hlasitá hudba za obchodem Pramen.
Děkuji
Odpověď: 26. 9. 2019
Dobrý den, děkuji za upozornění. V uvedených místech zvýšíme okamžitě kontrolní činnost. Dále Vás budu kontaktovat emailem, pro sdělení podrobnějších informací. Děkuji. S pozdravem Mgr. Martin Kunc

Datum: 7. 6. 2019
Dotaz: Dobrý den,
chci se zeptat na evidenci nového kola. Na koho se mohu obrátit?
Odpověď: 13. 6. 2019
Dobrý den, v uvedené záležitosti kontaktujte přímo manažerku prevence kriminality p. Dagmar Pálkovou. S touto si domluvíte konkrétní podmínky. Kontakty - dagmar.palkova@mp.zdarns.cz, tel. 603 883 523. Děkuji za Váš zájem. S pozdravem Mgr. Martin Kunc