Odpovědi městské policie Žďár nad Sázavou

Datum: 26. 4. 2018
Dotaz: Dobrý den.
Přečetl jsem si příspěvek v Žďárských aktualitách kde se pí, že na cyklostezce se má chodit a jezdit vpravo viz. článek - "Na stezkách pro chodce a cyklisty se chodí či jezdí vpravo". V jednom čísle Žďárských novin bylo napsáno, že se má chodit vlevo.
Podle § 53 odst. 3
zákona č. 361/2000 Sb., o silničním
provozu, platí: „Kde není chodník nebo
je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici,
a kde není krajnice nebo je-li neschůdná,
chodí se co nejblíže při levém. Nebylo by lepší dát značku C10a Příkazová dopravní. Tato značka jasně definuje kde se má chodit
Děkuji za odpověď
Odpověď: 30. 4. 2018
Dobrý den, v uvedené záležitosti jsem požádal o odpověď Ing. Luboše Koubka o odboru dopravy MěÚ. Ing.Koubek je osobou, která stanovuje dopravní značení ve městě. Odpověď: Vámi uváděná dopravní značka č. C 10a Stezka pro chodce a cyklisty přikazuje chodcům a cyklistům užít v daném směru části vyznačené pro chodce nebo cyklisty a označuje jejich situování. Chodci a cyklisté smějí sousedního pruhu užít jen při obcházení , objíždění překážky nebo vzájemném vyhýbání. V opačném směru by tato dopravní značka byla zrcadlově převrácena, tedy tak, aby chodci v obou směrech využívali jednu polovinu stezky, a cyklisté vy využívali druhou polovinu stezky, a to taktéž pro oba směry jízdy(!). Tyto dopravní značky na některých úsecích ve Žďáře bývaly, s ohledem na malou celkovou šířku cyklostezky to způsobovalo dopravní komplikace, proto byly odstraněny a na celém území Žďáru cyklostezky označujeme značkami č. C 9a. Ing. Luboš Koubek odbor dopravy tel.: 566 688 301 e-mail: lubos.koubek@zdarns.cz

Datum: 25. 3. 2018
Dotaz: Dobrý den, chtěl bych se zeptat, zda je možné parkování na chodníku téměř v křižovatce ul. Vančurova a Nezvalova. Vozidla zde parkují téměř každý večer a to přímo naproti chodníku, který ústí z ul. Nezvalova. Je obtížné se dostat na druhou stranu ( a ne jen s kočárem) aniž by člověk nešel chvílí křižovatkou. Stejně tak i v opačném směru musí člověk obcházet tato vozidla. Myslím, že zde není žádná značka, která by toto parkování umožňovala, ale ani zakazovala. Dle mého se jedná jen o lenost řidičů, ale možná s mýlím. Děkuji za odpověď
Odpověď: 26. 3. 2018
Dobrý den, děkuji za upozornění. V uvedených místech se jedná o chodník, tudíž zde není nutná instalace žádného dopravního značení. Počínaje dnešním dnem budeme v uvedených místech provádět zvýšenou kontrolní činnost. Situaci během několika dnů vyřešíme. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Datum: 14. 3. 2018
Dotaz: Vážený pane veliteli
s jarem se objevují lidé na cyklostezkách, na kole,bruslích a se psy.
Pravidelně čtu v místních novinách o prevenci,která je pro Vás nejdůležitější.Proto by bylo dobré,kdyby jste se zamyslel,nebo pověřil preventivní útvar, zda by nebylo dobré vydat informace
v místních denících o tom, jak se pohybovat na těchto cyklostezkách. Většina lidí neví, jak se zde pohybovat a po které straně se chodí, jezdí.
Věřím, že toto nenecháte bez povšimnutí a sám nebo Vám podřízený preventivní útvar zpracuje článek o pohybu na cyklostezkách.
Předem děkuji a zdraví turista N.
Odpověď: 16. 3. 2018
Dobrý den, děkuji za přínosný podnět. Veřejnost budeme informovat v nejbližší době a to formou článků ve sdělovacích prostředcích. Tato aktivita je určitě nutná vzhledem ke změně zákonných norem a jejich prováděcích předpisů, ke kterým došlo v polovině loňského roku. Uvedenou problematiku řeší zákon 361/2000 Sb, a taktéž nově prováděcí předpis TP 179 z května 2017. Pouze informativně nový předpis stanoví mimo jiné, že uživatelé společné stezky pro chodce a cyklisty (značka C9a)se zpravidla pohybují vpravo, rychlejší míjejí pomalejší zleva, atd. Toto je zásadní rozdíl oproti předchozím výkladům. S pozdravem Mgr. Martin Kunc.

Předmět: Udavač
Datum: 10. 3. 2018
Dotaz: Dobrý večer, chci znát jméno osoby,která mě dnes udala na MP kvůli špatnému parkování.Ten hrdina se přece nemusí schovávat za udání,ale má si promluvit přímo se mnou.
Odpověď: 12. 3. 2018
Dobrý den. Osobní údaje oznamovatelů nesdělujeme. Nicméně ani neevidujeme žádnou událost týkající se vaší osoby. Vyvstává otázka, zda vás neřešila hlídka Policie ČR? V případě potřeby dalších informací mě kontaktujte na emailu:mp@zdarns.cz. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.

Datum: 23. 2. 2018
Dotaz: Dobrý den,
jmenuji se (H.V.) a jsem studentkou prvního ročníku bakalářského studia, obor Zootechnika, na Mendelově univerzitě v Brně. V rámci předmětu Kynologie mám vypracovat seminární práci na určité téma, mým tématem je Výcvik policejních/služebních psů.
Dovoluji se proto obrátit přímo na Vás. Bylo by možné se zeptat vašeho psovoda na pár otázek o výcviku služebního psa?
Omlouvám se pokud je můj dotaz nemístný nebo nesplnitelný.

Děkuji za Váš čas,
(H.V.)
Odpověď: 23. 2. 2018
Dobrý den, jsme připraveni poskytnout maximální součinnost. Bližší podrobnosti doporučuji projednat v pondělí 26.2. Kontaktujte mě na tel. č. 566631696, email: mp@zdarns.cz. Nejbližší možný termín schůzky s naším psovodem je 28.2. Děkuji. Mgr. Martin Kunc.