Zákony, obecně závazné vyhlášky města a nařízení

Městská policie Žďár nad Sázavou

Úvod
Zákony
Kontakty
 Prevence kriminality 
  Dotazy a náměty  
  Odchycení psi  
  Kamerový systém  
Fotogalerie

Zákon České národní rady č. 553/1991 Sb., o obecní policii ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu

Obecně závazné vyhlášky města Žďáru nad Sázavou
Nařízení města Žďáru nad Sázavou