Zápis z 1. schůze rady města konané dne 31.10.2006

zveřejněno: 31. 10. 2006

Počet přítomných členů: 9

Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Sedlák

Schválený pořad 1. schůze rady města:

 

1. Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícíhoPŘEHLED USNESENÍ

 

1. Ústní zpráva
Pověření členů zastupitelstva města funkcí oddávajícího

Rada města po projednání v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině  pověřuje funkcí oddávajícího tyto členy zastupitelstva města:
p. Mgr. Jaromíra Brychtu, p. ing. Dagmar Zvěřinovou, p. MUDr. Marii Košťálovou, p.ing. Oldřicha Sedláka, p.PaedDr. Ivo Strejčka.

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

Ověřovatel:

Ing. Oldřich Sedlák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta města