Zápis z 15. schůze rady města konané dne 14.5.2007

zveřejněno: 14. 5. 2007

Počet přítomných členů: 9

 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 15. schůze rady města:

 

 1. Modré hřiště
 2. Rekonstrukce ul. Zelenohorská – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby
 3. Pořízení změny č. 3 ÚP města Žďár n.S.
 4. Klafar II – názvy ulic
 5. Pořízení změny regulačního plánu ulice Veselská
 6. Rozpočtové opatření – investiční stavby
 7. Změna organizačního řádu PO Sociální služby města
 8. Předložení ekonomického rozboru neurologické ambulance Polikliniky ZR ve věci žádosti MUDr. Dagmar Kazdové
 9. Odprodej výměníkových a bojlérových stanic
 10. Žádosti SFRB
 11. Odprodej sekačky
 12. Žádosti o finanční příspěvky
 13. Vyhodnocení grantového programu SPORT 2007
 14. Čochtanklub Žďár nad Sázavou – žádost o poskytnutí bezúročné půjčky
 15. FC ZR – převod finančních prostředků z r. 2006
 16. Majetkoprávní úkony
 17. Výsledky inventarizace
 18. Byty a nebytové prostory
 19. Doplnění pořadníku DPS
 20. Žádost o pověření funkcí oddávajícího
 21. Závěry komisí RM
 22. Různé

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 187/07/ŠKS

Žádosti o souhlas s užitím znaku města

Rada města po projednání schvaluje užití znaku města pro:

- p. Milana Plocka při 11. ročníku mezinárodního cyklistického etapového závodu VYSOČINA 2007

- Sdružení hasičů okresu Žďár nad Sázavou na slavnostním praporu

1. Usn. 194/07/Modré dny/ORUP

Modré hřiště

Rada města po projednání schvaluje umístění stavby „Modré hřiště“ v původním rozměru 20 x 12 m dle předloženého záměru.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

2. Usn. 202/07/ORUP

Rekonstrukce ul.Zelenohorská – vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby

Rada města vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele stavby včetně komise pro posouzení a hodnocení a seznamu uchazečů „Rekonstrukce ul.Zelenohorská“ Žďár nad Sázavou.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn. 203/07/ORUP

Pořízení změny č. 3 územního plánu města Žďár nad Sázavou

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pořízení změny č. 3 územního plánu města Žďáru n.S. dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

4. Usn. 204/07/ORUP

Klafar II – názvy ulic

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení názvy ulic v sídlišti Žďár n.S. III – Sázavská, Kamenická, U Křížku, Uhlířská, Kupecká, Povoznická, K Milířům.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

5. Usn. 208/07/ORUP

Pořízení změny regulačního plánu ulice Veselská

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení pořízení změny č. 1 regulačního plánu „Dostavba Veselské ulice a Farských humen, Žďáru n.S.“ dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

6. Usn. 209/07/ORUP

Rozpočtové opatření – investiční stavby

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na investiční akci města Rozšíření parkování Dr. Drože, zvýšenou dle výběrového řízení o 614 tis.Kč na částku 6 319 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 1

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtové opatření na investiční akci města Parkoviště U Klafárku 5, v částce 4 500 tis.Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení rozpočtová opatření na investiční akci města Úpravy okolí Zelené hory o částku 700 tis.Kč na částku 2 700 tis. Kč.

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 0

 

Rada města hlasovala o doporučení zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na investiční akci města Parkoviště za DPS Libušín zvýšenou o 1 626 tis.Kč na 6 608 tis.Kč.

Hlasování: Pro 4, proti 0, zdrž. 3 - NESCHVÁLENO

 

 

7. Usn. 195/07/PO SSm

Změna organizačního řádu

Rada města po projednání bere na vědomí změnu organizačního řádu v Domově pro seniory.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

8. Usn. 196/07/Poliklinika

Předložení ekonomického rozboru neurologické ambulance Polikliniky ZR ve věci žádosti MUDr. Dagmar Kazdové

Rada města bere na vědomí ekonomický rozbor neurologické ambulance Polikliniky a nabídku podmínek k provozování soukromé lékařské praxe MUDr. Dagmar Kazdové.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 2

 

 

9. Usn. 197/07/TSBM

Odprodej technologického zařízení výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech

A) Rada města doporučuje ZM schválit:

- odprodej TZ výměníkových a bojlérových stanic v obytných domech Okružní 84-90, Revoluční 17-25, Okružní 110-114, Okružní 98-102, Revoluční 10-14, Brodská 90-94, Okružní 49,51, Brodská 12-20, Okružní 104-108, Brodská 48-54 a.s SATT Žďár nad Sázavou za ceny stanovené znaleckým posudkem

- celková cena 528.000,- Kč

- odprodej TZ výměníkových stanic v obytném domě Dolní 27-37 – Společenství vlastníků domu Dolní č.p.1724-1729, Žďár nad Sázavou, IČO 26891336 za ceny stanovené znaleckými posudky – 62.000,- Kč

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Brodská 96-102- Společenství vlastníků bytových jednotek domu Brodská 2023-2026, se sídlem Brodská 2025/9, Žďár nad Sázavou 3 IČ:26250527, za cenu dle znaleckého posudku -51.000,- Kč

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Revoluční 24-28- Revoluční 24-28, bytové družstvo, Žďár nad Sázavou IČO 25500996 za cenu dle znaleckého posudku -62.000,- Kč

 

B)Rada města doporučuje ZM schválit:

- odprodej TZ bojlérové stanice v obytném domě Haškova 1273/2-Sdružení nájemníků Haškova 2, Haškova 1273/2, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 26994020 za cenu dle znaleckého posudku -130.000,- Kč

- odprodej TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Libušínská 23-25 - Společenství pro dům Libušínská 23-25, Žďár nad Sázavou, se sídlem Libušínská č.p.209, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 27682137 za cenu dle znaleckého posudku -17.000,- Kč

 

C) Rada města doporučuje ZM schválit :

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Palachova 2234/70 s tím, že tento prodej se ruší.

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ výměníkové a bojlérové stanice v obytném domě Brodská 37 s tím, že místo ulice Brodská 37 bude uvedeno Brodská 43.

- Revokaci části usnesení ZM ze dne 14.3.2007 týkající se odprodeje TZ bojlérové stanice v obytném domě Revoluční 37,39 s tím, že novým kupujícím bude na žádost vlastníků domu a.s. SATT, za cenu dle znaleckého posudku -45.000,- Kč

 

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

10. Usn. 198/07/TSBM

Poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) – pro rok 2007

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválení poskytnutí půjček ze Státního fondu pro rozvoj bydlení (SFRB) dle předloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

11. Usn. 199/07/TSBM

Kupní smlouva – odprodej sekačky

Rada města schvaluje kupní smlouvu na odprodej travní sekačky.

 

Hlasování: Pro 9, proti 0, zdrž. 0

 

 

12. Usn. 200/07ŠKS

Žádosti o finanční příspěvky

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle účelu Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Kinematograf bratří Čadíků, Mokrá – Horákov ve výši 4.600,-Kč na úhradu nákladů spojených s pobytem kinematografu ve dnech 16. – 18. 8. 2007 ve Žďár nad Sázavou

- Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou II ve výši 10.000,-Kč na zhotovení bronzové desky P. M. J. Sychry na budovu zámecké fary

- Milan Baďura, Švermova 16/20, Žďár na Sázavou ve výši 3.000,-Kč na úhradu nákladů koncertu pěveckého sboru BOHEMIACHOR, který proběhne 20. 10. 2007 ve Žďáře nad Sázavou.

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu rady města panu Petru Staňkovi, Frederiksberg, Kodaň na úhradu stravování a nákup učebnic v rámci studijního pobytu na vysoké škole Niels Brock Copenhagen Business College v Kodani.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

Rada města po projednání neschvaluje finanční příspěvek ze sponzoringu Rady města dle účelu Smlouvy o poskytnutí příspěvku:

- Tělocvičná jednota Sokol, Žďár nad Sázavou, Dvorská 14 ve výši 3.000,- Kč na dopravu a ubytování cvičenců na Světové gymnaestrádě 2007.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

13. Usn. 201/07/ŠKS

Vyhodnocení grantového programu SPORT 2007

Rada města po projednání schvaluje finanční příspěvky z grantového programu SPORT 2007 dle přiloženého návrhu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

14. Usn. 210/07/ŠKS

ČOCHTANKLUB Žďár nad Sázavou – žádost o poskytnutí bezúročné půjčky

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit finanční půjčku 300.000,-Kč s úrokem 3% p.a. z rezervy města Čochtanklubu ŽĎAS Žďár nad Sázavou na dokončení adaptace klubovny.

Udělení půjčky je podmíněno zástavním právem na budovu ve prospěch města a splacením do 30. 6. 2010.

 

Hlasování: Pro 7, proti 2, zdrž. 0

 

 

15. Usn. 211/07/ŠKS

FC ŽĎAS – převod finančního příspěvku z roku 2006

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města schválit v rámci rozpočtových opatření převedení nevyčerpaného příspěvku z rozpočtu roku 2006 pro FC ŽĎAS Žďár nad Sázavou na činnost mládeže ve výši 248.200,-Kč do rozpočtu roku 2007 z rozpočtové rezervy.

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 1

 

 

16. Usn. 205/07/OP

Majetkoprávní úkony

 

a) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 5921/2 – louka nově p. č. 5921/10 – zast. plocha ve výměře 1 m2 dle GP č. 2547-80/2007 ze dne 20. 4. 2007 – pod novostavbou objektu na části p. č. 5931 – zahrada a p. č. 5921/8 – louka u ŘRD čp. 1769/58 ul. Palachova, ZR 6 – za účelem majetkoprávního vypořádání s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce po dobu 15 dnů.

 

b) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 718/13 – ost. plocha ve výměře cca 50 m2 v k. ú. Zámek Žďár – za účelem zarovnání a údržby pozemku u RD čp. 480 na p. č. 718/9 a přilehlých pozemků p. č. 718/4, 718/16 v ul. Dvorská 80, ZR 2 s tím, že přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

c) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to části p. č. 94/1 – ost. plocha ve výměře cca 60 m2 a p. č. 122/6 – ost. plocha ve výměře 1 m2 v k. ú. Zámek Žďár v lokalitě ul. Dvorská, ZR 2 – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku po revitalizaci vodní nádrže na pozemku p. č. 115 a zarovnání pozemku p. č. 122/1. Přesná výměra prodávaného pozemku p. č. 94/1 bude určena po zaměření oddělovacím geometrickým plánem.

 

d) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5562 – zahrada ve výměře 63 m2 v k. ú. Město Žďár – za účelem majetkoprávního vypořádání pozemku zahrady u bytového domu Lučiny 1186/1, ZR 1 s tím, že případný odprodej bude možno realizovat až po vybudování „rondelu“ a části městského okruhu v ul. Jihlavská, Brněnská, ZR 1.

 

e) Rada města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemků z vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 5498 – zast. plocha ve výměře 7 m2, p. č. 5504 – ost. plocha ve výměře 40 m2, p. č. 5505 – ost. plocha ve výměře 285 m2, p. č. 5506 – orná plocha ve výměře 228 m2, p. č. 5507 – ost. plocha ve výměře 76 m2 a p. č. 5508 – ost. plocha ve výměře 243 m2 – vše v k. ú. Město Žďár v lokalitě ul. Brněnská, ZR 1 – za účelem ucelení sousedních pozemků s tím, že případný odprodej bude možno realizovat až po vybudování kruhové křižovatky a městského okruhu.

 

f) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků p. č. 773/3 - trvalý travní porost ve výměře 924 m2, p. č. 773/6 - trvalý travní porost ve výměře 1 839 m2 z vlastnictví p. ing. Josefa Bílka, ZR 5, dále p. č. 774/39 - orná půda ve výměře 3 805 m2 ze spoluvlastnictví p. Petra Tonara, ZR 1 a p. ing. Zdeňka Tonara, ZR 2 - každý (1/2) a dále p. č. 774/40 - orná půda ve výměře 3 848 m2 z vlastnictví p. Vladimíra Krajiny, Hamry n. Sáz. - vše v k. ú. Zámek Žďár do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem bytové výstavby s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů

 

g) Rada města po projednání schvaluje vyhlášení záměru na nabytí pozemků p. č. 9041 - orná půda ve výměře 3 541 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. Petra Čepla, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a pozemku p. č. 9017 - orná půda ve výměře 4 175 m2 v k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. ing. Dagmary Daňhelové, ZR 1 do vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou - za účelem výstavby propojovací komunikace z ul. Jamské na Novoměstskou, ZR 1 s tím, že záměr bude zveřejněn na úřední desce města po dobu 15 dnů.

 

h) Rada města po projednání schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Římskokatolickou farností Žďár nad Sázavou, Tvrz 12/1, ZR 1 – jako půjčitelem a Městem Žďár nad Sázavou – jako vypůjčitelem na výpůjčku věže kostela sv. Prokopa ve Žďáře nad Sázavou 1, na p. č. 21 – zastavěná plocha v k. ú. Město Žďár k dočasnému užívání v r. 2007- za účelem zpřístupnění věže veřejnosti dle předloženého návrhu – viz příloha č. 7 .

 

i) Rada města po projednání schvaluje pronájem pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou p. Radovanu Drdlovi, ZR 4 a to p. č. 6613 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 v k. ú. Město Žďár – pod řadovou PREFA garáží v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – majetkoprávní vypořádání vztahu k pozemku jiného vlastníka (stavba na cizím pozemku) v souvislosti se změnou vlastníka garáže – dědictví.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

 

j) Rada města po projednání schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene mezi Městem Žďár nad Sázavou – jako povinným a a. s. SATT se sídlem Okružní 11, ZR 3 – jako oprávněným - na pozemcích ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to na částech p. č. 1428/2, 1428/3, 1429/5, 1429/6, 1430/1, 1430/2, 1430/4, 2031/1, 2031/4, 2031/5, 2031/6, 2032/1, 2032/2, 2033/1, 2035/2, 2035/3, 2035/4 a 2035/10 – vše v k. ú. Město Žďár – za účelem vybudování podzemního vedení rozvodu kabelové televize pro RD v sídlišti Klafar I. ul. Vápenická, Libická a Trhová, ZR 3 - včetně jeho provozování, údržby, oprav a případné další rekonstrukce ve prospěch oprávněného.

Právo odpovídající věcnému břemenu se zřizuje za jednorázovou neopakující se úplatu ve výši 10. 000,-- Kč.

 

 

k) Rada města po projednání schvaluje částečnou revokaci ve věci pronájmu pozemku ve vlastnictví Města Žďáru nad Sázavou a to p. č. 6481 – zastav. plocha ve výměře 19 m2 s tím, že pronájem předmětného pozemku místo pro Domov důchodců se sídlem Hornoměstská 52, 594 01 Velké Meziříčí se nově schvaluje pro Vyšší odbornou školu a Střední průmyslovou školu ve Žďáře nad Sázavou se sídlem Studentská 761/1, ZR 4 - v k. ú. Město Žďár v lokalitě „U ZDARU“ ul. Jihlavská, ZR 1 – za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemku jiného vlastníka pod řadovou PREFA garáží (stavba na cizím pozemku).

- Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou a výše nájemného 20,-- Kč/m2/rok.

- V ostatním se původně schválené usnesení nemění.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

17. Usn. 207/07/OP

Výsledky inventarizace

Rada města schvaluje výsledky inventarizace majetku města, schvaluje odpis a likvidaci majetku města dle předloženého návrhu a doporučuje zastupitelstvu města odpis a likvidaci majetku města s pořizovací hodnotou vyšší než 20.000,-Kč.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

18. Usn. 206/07/OP

Bytové záležitosti a nebytové prostory

1. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu bytu, umístěném v obytném domě na Revoluční ulici 27/8 ve Žďáře nad Sázavou 3, bytu, umístěném v obytném domě na Jamborově ulici 3/18 ve Žďáře nad Sázavou 7 a holobytu, umístěném v obytném domě na Brněnské ulici 10/4 ve Žďáře nad Sázavou 1, dle návrhu předloženého bytovou komisí

 

2. Rada města bere na vědomí informaci o plánovaném vyklizení bytu dle předloženého návrhu

 

Hlasování: Pro 8, proti 0,zdrž. 0

 

 

19. Usn. 213/07/OS

Doplnění pořadníku DPS

Rada města po projednání schvaluje doplnění pořadníku DPS dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

20. Usn. 210/07/STAR

Pověření člena zastupitelstva města funkcí oddávajícího

Rada města po projednání hlasovala v souladu s ustanovením § 4 zákona č. 94/1963 Sb. o rodině o pověření funkcí oddávajícího člena zastupitelstva města pana PaedDr. Jaroslava Ptáčka.

Hlasování: Pro 3, proti 5, zdrž. 0 - NESCHVÁLENO

 

21. Ústní zpráva/p.starosta

Závěry komisí rady města

Rada města jmenuje paní Ing. Dagmar Zvěřinovou za členku kulturní komise.

 

Hlasování: Pro 7, proti 1, zdrž. 0

 

 

Rada města bere na vědomí zápisy komisí a pověřuje starostu a místostarostku odpovědí na položené dotazy.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdrž. 1

 

 

 

Ověřovatel:

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta