Zápis z 27. schůze rady města konané dne 5.11.2007

zveřejněno: 5. 11. 2007

Počet přítomných členů: 9


 

Ověřovatel zápisu: Rostislav Dvořák

 

Schválený pořad 27. schůze rady města:

 

  1. Revokace usnesení RM ze dne 29. 10. 2007
  2. Ukončení činnosti detašovaného pracoviště ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35
    Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35
  3. Rozpočet města na rok 2008

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

 

1. Ústní zpráva/OP

Revokace usnesení RM ze dne 29. 10. 2007

Rada města částečně revokuje svoje usnesení  ze dne 29.10.2007 č.   350/07/OP s tím, že schvaluje  pronájem nebytových prostor umístěných v domě č.p.161, Dolní ulice č.or. 1 ve Žďáře nad Sázavou a to místnosti č. 518 a místnosti č. 519 v 5. poschodí společnosti REGION REALITY a.s., Šmejkalova 92, Brno s tím, že nájemné je stanoveno ve výši 1.000,-- Kč/m2/rok. V ostatním zůstává usnesení nezměněno.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0,zdrž. 0

 

 

2. Ústní zpráva/ředitel ZŠ ZR, Palachova 2189/35

Ukončení činnosti detašovaného pracoviště ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35

Snížení nejvyššího povoleného počtu žáků u ZŠ Žďár n.S., Palachova 2189/35

Rada města schvaluje ukončení činnosti detašovaného pracoviště Základní škola Žďár nad Sázavou, Palachova 2189/35, příspěvková organizace, umístěného v budově náměstí Republiky 72/4, Žďár nad Sázavou k 31. 8. 2008.

 

Rada města schvaluje snížení nejvyššího povoleného počtu žáků u základní školy z 1435 žáků na 810 žáků u právnické osoby s názvem Základní škola Žďár nad Sázavou 2189/35, příspěvková organizace.

 

Hlasování: Pro 7, proti 0, zdrž. 0

 

 

3. Usn.339/07/OF

Rozpočet města na rok 2008

Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu města ke schválení návrh rozpočtu na rok 2008.

 

Hlasování: Pro 8, proti 0, zdrž. 0

 

 

 

 

Ověřovatel:

 

Rostislav Dvořák v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta