Zápis z 31. schůze rady města konané dne 27.12.2007

zveřejněno: 27. 12. 2007

Počet přítomných členů: 6


Omluveni:
Mgr. Luboš Straka
Ing. Karel Straka
Rostislav Dvořák
 

Ověřovatel zápisu: Miloslav Odvárka

 

Schválený pořad 31. schůze rady města:

 

  1. Nebytové prostory
  2. Rozpočtová opatření

 

 

 

PŘEHLED USNESENÍ

 

1. Usn. 396/07/OP

Nebytové prostory

Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu nebytových prostor, umístěných v objektu č. p. 165 na Dolní ulici ve Žďáře nad Sázavou dle předloženého materiálu.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

2. Usn. 397/07/OF

Rozpočtová opatření

Rada města po projednání schvaluje přijaté dotace a jejich použití.

 

Hlasování: Pro 6, proti 0, zdržel se 0

 

 

Ověřovatel:

 

Miloslav Odvárka v.r.

 

 

Ing. Dagmar Zvěřinová v.r. Mgr. Jaromír Brychta v.r.
místostarostka starosta